Voorwaarden lidmaatschap

Ben jij een adviseur die handelt vanuit het belang van de klant? Die zich niet laat leiden door verzekeraars of banken? Die klanten eerlijke diensten tegen eerlijke prijzen levert? Die een doel heeft dat verder reikt dan de klant van vandaag beoogt?

Vind jij het belangrijk dat jouw stem wordt gehoord in Den Haag, bij aanbieders en/of in de media? Dan past Adfiz bij jou!

Niet iedereen kan lid worden. Iedere potentieel Adfiz-lid toetsen we op bovenstaande vragen, maar we kijken ook naar harde voorwaarden.

Een Adfiz-lid…

 • Is hoofdzakelijk actief op de gebieden verzekeringen, pensioenen en/of financiële planning.

 • Is in bezit van een relevante AFM-vergunning.

 • Is in bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Is aangesloten bij Kifid (bij voorkeur op basis van bindend advies).

 • Onderschrijft de Adfiz-integriteitscode.
  • Met de ondertekening van de Adfiz Integriteitscode verklaren de leden dat de klanten van hun kantoor kunnen vertrouwen op de integriteit van alle medewerkers. Zij stellen expliciet dat in de dienstverlening  het klantbelang altijd centraal staat en dat de relatie met klanten berust op integriteit, respect en vertrouwen. Er wordt te allen tijde zorggedragen voor de vertrouwelijkheid en juistheid van informatie. Bekijk hier de Integriteitscode

 • Onderschrijft de Code Onafhankelijk Advies.
  • Bij het geven van adviezen staat het belang van de klant centraal.
   Indien de adviseur op enigerlei wijze beperkt is in zijn adviesvrijheid (bijv. door productieafspraken of vergelijkbare verplichtingen bij een specifieke aanbieder) kan hij geen lid van Adfiz worden. Bij het aangaan van het lidmaatschap zal hierover door het kandidaat-lid een verklaring dienen te worden ondertekend. Bekijk hier de code van Onafhankelijk advies. De codes stellen de norm voor Integriteit en Professionaliteit binnen de vereniging.