Cybercrime

Alles wat je moet weten over deze groeiende online dreiging

Meldplicht datalekken

 Print

Indien een organisatie onbedoeld anderen toegang geeft tot persoonsgegevens van derden en hieruit beveiligingsincidenten kunnen ontstaan, noemen we dit een datalek. Bij een datalek is er sprake van overtreding van de privacywetgeving (AVG). In de meeste gevallen ben je als bedrijf verplicht om hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen moeten organisaties het datalek ook melden aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.


Hoe ontstaat een datalek?

Een datalek ontstaat naar aanleiding van een beveiligingsprobleem. Voorbeelden zijn:

 • een kwijtgeraakte USB-stick
 • een gestolen laptop
 • een inbraak door een hacker
 • een malware-besmetting
 • een calamiteit (zoals een brand in een datacentrum: ook het verlies van gegevens wordt gezien als datalek)


Hoe voorkom ik een datalek?

Het Digital Trust Centre van de Rijskoverheid geeft tips hoe je een datalek kunt voorkomen. Hier volgen enkele belangrijke tips: 

 • Verzamel geen (gevoelige) informatie die niet nodig is
 • Verwijder (gevoelige) gegevens die niet meer nodig zijn
 • Verleen alleen medewerkers toegang tot gevoelige gegevens indien strict noodzakelijk
 • Beperk het aantal plekken waar gevoelige gegevens staan opgeslagen
 • Maak gebruik van DLP software (data loss prevention)


Ben ik altijd verplicht een datalek te melden?

Niet ieder datalek hoeft gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt is de aard van de gelekte persoonsgegevens. Gelekte persoonsgegevens van “gevoelige aard” moeten over het algemeen direct gemeld worden. Denk hierbij aan:

 • Bijzondere categorieën persoonsgegevens (raciale/etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, etc.);
 • Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene;
 • Gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene (gokverslaving, werk- of relatieproblemen);
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens;
 • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits-)fraude (Burgerservicenummer).

Wil je weten of jij een datalek moet melden? Hier vind je meer informatie. Wil je een datalek melden? Dan kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat doe je hier


Boete

Meld je een datalek niet terwijl dit wel moet? Dan kan dit je een boete opleveren. Meer weten? Kijk dan hier

Stel je vraag

Heb je vragen of wil je advies? Stel dan hieronder eenvoudig en anoniem je vraag aan de beste financieel adviseurs van Nederland.

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.

Is het verstandig om je bedrijf te verzekeren tegen cybercrime?

Deel deze
pagina