Print

Niet jouw schuld? Wel jouw risico!

Niet jouw schuld? Wel jouw risico!

Algemene voorwaarden beschermen tegen lang niet alle onvoorziene gevolgen van de bedrijfsvoering. Globaal zijn er twee vormen van aansprakelijkheid: risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid betreft schade door andere oorzaak dan jezelf. Het kan schade zijn aan of door  personeel, gebouwen, producten, milieu… Schuldaansprakelijkheid hangt samen met onrechtmatig handelen van uzelf of onder uw verantwoordelijkheid. Dat handelen is dan in strijd met de zorgvuldigheidseisen die je zou mogen verwachten.

Er zijn twee manieren om je te beschermen tegen claims: de beroeps- en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt tegen schadeclaims. Ze betreffen vermogensschade uit fouten onder verantwoording van de verzekeringsnemer. Een slecht advies, bijvoorbeeld, kan gevolgen hebben. De premie van zo’n verzekering is gerelateerd aan beroep en omzet. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt tegen letsel- en schadeclaims. Bijvoorbeeld voortkomend uit de levering van een defect of niet goed werkend onderdeel.

Dus: al krijg je als ondernemer niet altijd de schuld, je draagt wel steeds het risico. Wees onvoorziene gevolgen dus maar beter te vroeg af. Dan blijft de schade te overzien.

Lees ook: www.adfiz.nl/finfin/nieuws/hoe-algemeen-zijn-jouw-voorwaarden

Categoriën: Zakelijk , Schade
Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij het nemen van financiële beslissingen. Met Finfin van Adfiz kun je je oriënteren en informeren voor het nemen van deze beslissingen.

Finfin van Adfiz nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Finfin van Adfiz nieuwsbrief en ontvang iedere 2 weken artikelen en handige tips over financiën!

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.
loading