Print

Voorkom schade door aansprakelijkheid

Een schadeclaim zit in een klein hoekje. Ieder bedrijf maakt namelijk wel eens een fout. Gelukkig kun je grote financiële schade voorkomen. Je kunt claims slim vermijden, succesvol aanvechten en je er tegen verzekeren. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.

Verzekeringen

Het is belangrijk om je onderneming te beschermen tegen schadeclaims door fouten van jouw bedrijf. Dat kun je doen met aansprakelijkheidsverzekeringen. Je hebt verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid (BAV) en bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). Ook te combineren in een pakket. Wat is het verschil? Welke heb je nodig?

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen schadeclaims van een andere partij die vermogensschade heeft geleden door fouten van jouw bedrijf. Zowel fouten die je zelf maakt als fouten van anderen die onder jouw verantwoording werkzaamheden verrichten zijn verzekerd. Bijvoorbeeld de financiële schade die ontstaat door het geven van foutief advies. Als je klant dit hard kan maken, kun je een schadeclaim krijgen. De verzekeraar behandelt de claim en neemt eventueel (juridisch) verweer van je over. De premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangt af van je beroep en je omzet. Bekijk bij welke verzekeraar je terecht kunt voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Veel verzekeraars verzekeren slechts een aantal adviserende beroepsgroepen.

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of bedrijfaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) of fysieke zaken (materiële schade) veroorzaakt door jouw bedrijf, product en/of medewerker. Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt. Lever je bijvoorbeeld een slecht onderdeel waardoor de machine van je klant vastloopt, dan is naast de schade aan de machine ook de gevolgschade (door het stilstaan van de machine) gedekt. De AVB is geschikt voor de meeste bedrijven: van het mkb tot grote organisaties. Voor sommige bedrijfstakken zijn er bijzondere risico’s en wordt een aangepaste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aangeboden. De premie van de verzekering hangt af van je type bedrijf en werkzaamheden.

 

Slimme preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe kun je aansprakelijkheid voorkomen? Stap 1 is bewustwording. Het is handig om te weten dat er grofweg twee soorten aansprakelijkheid zijn: risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid.

 • Schuldaansprakelijkheid
  Als er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden, is er sprake van schuldaansprakelijkheid:
 1. Er is sprake van onrechtmatig handelen. Dat wil zeggen dat er wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen.
 2. Je hebt schuld aan het plaatsvinden van dat onrechtmatig handelen.
 3. Er is schade die het gevolg is van jouw onrechtmatig handelen.
 • Risicoaansprakelijkheid

Behalve voor schade die je zelf veroorzaakt, kan je op grond van de wet ook aansprakelijk worden gehouden voor schade die door andere oorzaak is ontstaan.

De volgende oorzaken worden hierbij onderscheiden:

 • Aansprakelijkheid voor personeel.
 • Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten.
 • Aansprakelijkheid voor gebouwen.
 • Als producent voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in jouw producten.
 • Aansprakelijkheid voor milieuschade.
 • Als werkgever voor schade die jouw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

 

Voorkomen

Voorkom dat jou of je medewerkers verwijtbaar handelen toegeschreven kan worden. Hoe? Zorg dat jij en je werknemers voldoende kennis, vaardigheden en middelen hebben om veilig en juridische conflicten te voorkomen. Laat je goed informeren door collega-ondernemers die hetzelfde vak uitoefenen. Vraag naar veiligheidsmaatregelen die zij hebben getroffen. Om te weten waar de zwakke plekken zitten binnen jouw bedrijf, kun je ook een risico-analyse uitvoeren of uit laten voeren op dit gebied. Gebruik daarbij bovenstaande definities van aansprakelijkheid en ga na hoe je dit precies kunt voorkomen of beperken.

 

Algemene voorwaarden

Je algemene voorwaarden zijn goud waard als het om het voorkomen en aanvechten van claims gaat. Algemene voorwaarden geven de gang van zaken aan met de betrekking tot het leveren en (ver)koop van goederen. Je kunt je op deze manier voor een groot deel indekken voor schade die jouw bedrijf, product of dienst veroorzaakt, maar je algemene voorwaarden moeten wel redelijk zijn. Daarom bevat het Burgerlijk Wetboek (BW) een zwarte lijst met voorwaarden die daarin niet opgenomen mogen worden. Ook bestaat er een grijze lijst met bepalingen die zich op de grens begeven van wat redelijk is. De voorwaarden moeten juridisch ook kloppen om van toepassing te kunnen zijn. Je doet er dus goed aan je algemene voorwaarden op te laten stellen door een specialist. Deponeer ze ook bij de Kamer van Koophandel en stuur ze mee naar je klant bij iedere overeenkomst.

Categoriën: Zakelijk
Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij het nemen van financiële beslissingen. Met Finfin van Adfiz kun je je oriënteren en informeren voor het nemen van deze beslissingen.

Finfin van Adfiz nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Finfin van Adfiz nieuwsbrief en ontvang iedere 2 weken artikelen en handige tips over financiën!

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.
loading