Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Vorige week deelde TJIP de resultaten van een onderzoek naar heroriëntatie van consumenten bij de financiële producten die ze afnemen via financiële dienstverleners. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat consumenten graag en regelmatig iets van hun adviseur horen. Of dat nu een persoonlijk bericht is of iets algemeens als een nieuwsbrief. Voor wat betreft dat laatste: via Finfin kun j ...
17 februari 2022
Als gevolg van een nieuwe Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt het per 1 augustus a.s. een werkgever verboden aan een werknemer beperkingen op te leggen om elders te werken. Dit is uitsluitend nog mogelijk als de werkgever een verbod kan rechtvaardigen op grond van een objectieve reden.
16 februari 2022
In een planningsbrief aan de Tweede Kamer informeren de ministers over de planning van voorstellen uit het coalitieakkoord. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen geeft aan te verwachten dat het wetsvoorstel dat het pensioenstelsel moet hervormen, vóór 1 april bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.
15 februari 2022
Een recente Kifid-uitspraak benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is dat een consument goed wordt geïnformeerd voorafgaand aan het maken van (in dit geval) de keuze tussen een vast of variabel pensioenuitkeringsproduct. Als consumenten een pensioenproduct met variabele uitkering kunnen afsluiten zonder advies in te winnen, dan rust op de verzekeraar als pensioenuitvoerder een zwaarwegende informat ...
15 februari 2022
We heten Schouw Assurantiën uit Harlingen van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Schouw Assurantiën is opgericht in 2020 en wordt lid van de regio Fryslân.
14 februari 2022
Bij navraag onder de leden horen wij regelmatig dat conversie van portefeuilles na een fusie (of van oude bestanden) door verzekeraars tot veel extra werk leidt bij adviseurs. Nogal eens worden adviseurs onvoldoende op de hoogte gesteld van fouten bij conversie met mogelijke gevolgen voor de dienstverlening aan de klant.
14 februari 2022
De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft eind vorig jaar een voortgangsrapportage van het ‘Aanvalsplan witte vlek’ toegezonden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze rapportage geeft de STAR een overzicht van acties en maatregelen uit dit plan om een gemis aan pensioenopbouw bij werknemers tegen te gaan.
10 februari 2022
Duurzaamheid is een groot maatschappelijk thema dat ook de rol van de financieel adviseur raakt. De komende jaren zal er van financieel adviseurs meer worden verwacht qua advisering rondom duurzaamheid. Waarbij duurzaamheid niet alleen gaat om klimaatverandering, maar ook over de ontwikkeling van brede welvaart.
9 februari 2022
Met welke onderwerpen kwam onze branchevereniging in de maand januari in het nieuws? Met 44 publicaties bereikten we ruim 28.000 lezers binnen de branche. De Adfiz Nieuwjaarsspeech, de lancering van de toolkit binnen de campagne maandlasten en de lancering van het informatieplatform 'Werken aan ons pensioen' waren afgelopen maand de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen in de media.
9 februari 2022
AMvrouwen is dé ontmoetingsplek voor vrouwelijke managers in de financiële dienstverlening. Op dinsdag 8 maart, tijdens de 8e editie van AMvrouwen, delen succesvolle en inspirerende vrouwelijke sprekers hun verhaal over de weg naar succes.
9 februari 2022