Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Inmiddels bestaat het uniform uitvraagformulier WGA ERD ruim zes jaar. Tweemaal per jaar wordt dit formulier bijgewerkt, zodat alle jaartallen weer kloppen. In 2017 heeft de laatste grootschalige wijziging plaatsgevonden in verband met de invoering van de AVG. Om het formulier nog beter te laten aansluiten bij wensen vanuit de markt heeft er de afgelopen maanden een evaluatie met adviseurs en inko ...
28 juni 2022
Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent een infographic gepubliceerd. Deze bevat overzichtelijke informatie om zorgvuldig om te gaan met gegevens van (nieuwe) medewerkers. Naar aanleiding van concrete vragen uit de praktijk over het omgaan heeft de toezichthouder deze infographic opgesteld met als doel werkgevers behulpzaam te zijn om de privacyregels goed toe te passen.
27 juni 2022
Collectieve vergunninghouders hebben van de AFM onlangs een brief gehad waarin de AFM aangeeft dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van sommige vergunninghouders niet voldoet aan de eisen van de Wft voor wat betreft de verzekerde bedragen. De Wft eist dat de minimaal verzekerde bedragen van toepassing is op elke aangesloten onderneming individueel.
27 juni 2022
Op dinsdag 5 juli organiseert VVP, in samenwerking met onder meer de Stichting Contactgroep Automatisering, het VIP Innovatie Congres ‘Be the change’. Op het programma van deze kennis-, netwerk- en inspiratiedag staat onder andere een debat waaraan Enno Wiertsema zal deelnemen.
23 juni 2022
Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee een Europese richtlijn in onze nationale regelgeving wordt opgenomen dat minimumeisen stelt aan arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor o.a. het aanbieden van scholing en het uitvoeren van nevenactiviteiten.
23 juni 2022
Medio vorig jaar hebben de brancheverenigingen Adfiz en OvFD, met steun van de Unie, via de regeling ‘NL leert door met sectoraal maatwerk’ subsidie gekregen voor instroom en doorstroom van talent naar de financiële sector. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan Adfiz bevestigd dat deze regeling met 3 maanden is verlengd tot 31 december 2022.
22 juni 2022
Dinsdag 1 november start de Pensioen3daagse 2022. Tijdens dit initiatief van onze partner Wijzer in Geldzaken (onderdeel van het Ministerie van Financiën) organiseren financiële dienstverleners en werkgevers gedurende drie dagen door heel het land activiteiten om het pensioenbewustzijn te vergroten. Je kunt je al aanmelden voor de Pensioen3Daagse.
22 juni 2022
Op donderdag 16 juni organiseerden wij in samenwerking met ‘De Kunners’ een webinar over succesvolle omscholingstrajecten. De opname van het webinar is nu beschikbaar, dus mocht je willen (terug)kijken, dat kan!
21 juni 2022
Afgelopen donderdag 16 juni vond de jaarlijkse schademiddag plaats van het Verbond van Verzekeraars. Tijdens deze bijeenkomst werd bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten in de schademarkt. Enno Wiertsema was uitgenodigd voor het panel over onverzekerbaarheid. Het panel bestond verder uit Ron Gardenier (voorzitter NVGA), Ingrid Visscher (De Vereende) en Ron Verhulsdon ...
21 juni 2022
In het kader van de Week van de RI&E (20 – 24 juni) spraken wij Petran Verduijn van Robbe Financiële Raadgevers over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet voor ondernemers met personeel. De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) controleert hier ook actief op. “Toch hebben veel ondernemers die ik voor het eerst spreek hier nog n ...
20 juni 2022