Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Vanuit de ledenkring hebben we vragen ontvangen over de aanpassing van de samenwerkingsvoorwaarden van Zwitserleven.
27 januari 2022
Per 1 augustus 2022 moet een werkgever aan de werknemer kosteloze scholing aanbieden als het gaat om scholing die verplicht is op grond van nationale wetgeving of een CAO. Daarnaast moet de scholing beschouwd worden als arbeidstijd en indien mogelijk tijdens arbeidstijd plaatsvinden.
26 januari 2022
Deze week komt de nieuwe Adfiz commissie HRM voor het eerst bijeen. De commissie zal zich met name richten op invulling geven aan het domein Beroepsontwikkeling en Adviescapaciteit uit het Adfiz Meerjarenplan 2021 – 2023.
25 januari 2022
Om vakkennis te delen en te kunnen netwerken, organiseren we jaarlijks het Particulier Platform. Na twee jaar een online Platformbijeenkomst lijkt het erop dat we elkaar dit jaar, op donderdag 7 april 2022, eindelijk weer fysiek kunnen ontmoeten. Dit jaar staat het Particulier Platform in het teken van: Zelfredzaamheid.
25 januari 2022
De AFM heeft onlangs de jaaragenda 2022 gepubliceerd met de prioriteiten en andere toezichtactiviteiten. In het stuk gaat de AFM in op de belangrijkste ontwikkelingen zoals het belang van transparantie in de duurzaamheidstransitie financiële sector en het belang van zorgvuldige en realistische pensioencommunicatie vanwege de aanpassing van het Nederlandse pensioenstelsel.
24 januari 2022
De helft van alle Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar. Liefst 75.000 huishoudens komen al binnen 3 maanden in betaalproblemen als een inkomen zou wegvallen. Jaarlijks komen 25.000 gezinnen in de financiële problemen door het overlijden van een kostwinner. Te vaak betekent overlijden, baanverlies of arbeidsongeschiktheid dat een huishouden al snel de maandlasten niet meer kan opbrengen. ...
20 januari 2022
Sociale partners in de agrarische sector hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzocht om de werkingssfeer van de verplichtstelling Pensioenfonds Landbouw te wijzigen. Partijen geven daarbij aan dat dit niet zou leiden tot een inhoudelijke wijziging van de verplichtstelling.
20 januari 2022
Van 28 maart t/m 1 april 2022 vindt de Week van het geld plaats, met als thema "Van Doekoe tot Digi". Jong en oud heeft te maken met voortdurende innovatie en digitalisering in de financiële sector, en alle verschillende verschijningsvormen van geld en betalen. Dat is dan ook de focus gedurende deze week. Tijdens deze week worden activiteiten georganiseerd om kinderen te leren omgaan met geld, zo ...
19 januari 2022
Aanstaande donderdag is het alweer de derde donderdag van de maand en dat betekent: Tijd voor de Adfiz Koffiebreak! Deze maand in het teken van de nieuwe campagne Maandlasten die tijdens deze koffiebreak wordt gelanceerd.
18 januari 2022
Om de taxibranche, die als gevolg van corona te kampen heeft met minder ritten en dalende omzetten, tegemoet te komen is de bedrijfsschaderegeling taxi vorig jaar aangepast. Het Verbond heeft onlangs bekend gemaakt dat deze regeling in overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) wederom tijdelijk is aangepast.
18 januari 2022