Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Per 1 april is de nieuwe vergelijkingskaart ingevoerd en ben je verplicht om (uiterlijk vanaf 1 oktober) deze met de klant te communiceren. In het geval je advies geeft moet je in de kaart aangegeven of je dat al of niet doet op onafhankelijke basis. In dit bericht geven wij antwoord op de vraag wat de ‘minimum aantal producten norm’ betekent voor je feitelijke dienstverlening en eventuele privaat ...
24 april 2023
New Wave Assurances uit Naarden-Vesting heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.
24 april 2023
In de eerder deze week verschenen VVP staat een artikel van ons over de verplichtingen die - voor werkgevers - voortvloeien uit de Wet bescherming klokkenluiders. In het artikel wordt ingegaan op de elementen waaraan de interne meldprocedure moet voldoen. Meer informatie hierover en hoe je invulling geeft aan de elementen van de meldprocedure vind je in ons kennisportaal. Je kunt daar ook een webi ...
20 april 2023
De AM Topvrouwenlijst met de meest invloedrijke vrouwen in de financiële dienstverlening gaat plaats maken voor AM diversity. In de nieuwe opzet wordt het beste HR-initiatief voor brede diversiteit in de financiële dienstverlening beloond.
19 april 2023
Attent-Limburg uit Neerbeek heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.
18 april 2023
Toenemende regeldruk, een verslechterd ondernemersklimaat en de krapte op de arbeidsmarkt; het zijn stuk voor stuk onderwerpen waar ondernemers mee te maken krijgen. En waar velen ook een mening over hebben. Door jou stem over deze en andere onderwerpen te laten horen en te delen met VNO-NCW en MKB Nederland draag jij bij aan een kansrijk ondernemersklimaat.
17 april 2023
We heten Tijd voor Advies uit Achterveld van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Tijd voor Advies wordt lid van de regio Zuid-Holland/Utrecht.
17 april 2023
Het is al een tijdje onderwerp van discussie: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Deze verplichte AOV is onderdeel van het in 2019 afgesloten pensioenakkoord en is door Nederland ook opgevoerd als onderdeel van de subsidieaanvraag uit het Europese coronaherstelfonds. Een update.
13 april 2023
Slachtoffers van asbest krijgen vaak pas jaren later na blootstelling te maken met (long)klachten. Dat kan wel 30 tot 50 jaar later zijn (was 10 tot 40 jaar). Hoewel het gebruik van asbest sinds 1994 verboden is, worden nog steeds nieuwe slachtoffers bekend van het gebruik van asbest in onder andere hun werk. Slachtoffers vinden niet altijd hun recht en het instituut Asbestslachtoffers vraagt onde ...
13 april 2023
De AFM heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Daarin staan per toezichtsgebied de aandachtspunten. Hieronder de belangrijkste punten uit het jaarverslag
12 april 2023