Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Holland Solar, de brancheorganisatie van de Nederlandse zonne-energiesector, heeft gisteren de Gedragscode zon op grote daken gepresenteerd. Deze is mede door ons en andere belanghebbende partijen ontwikkeld en wij zijn ook een van de ondersteuners van de code. De gedragscode geeft duidelijkheid over de aanleg van een goed en veilig zonnestroomsysteem.
2 december 2021
Schouw Assurantiën uit Harlingen heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.
2 december 2021
Vandaag speelt het Verbond van Verzekeraars in De Telegraaf verstoppertje in discussie over provisietransparantie en wil tegen iedere prijs voorkomen dat ook directe verzekeraars transparant worden. Een eenvoudige rekensom toont aan hoe veel kosten bij directe verzekeraars verborgen blijven. We delen die rekensom met politiek en sociale media.
1 december 2021
De NVGA AM Innovatieprijs is in het leven geroepen om de innovatiekracht binnen de volmachtbranche te stimuleren. Heb jij een impactvolle innovatie ontwikkeld, schrijf je dan in voor deze prijs
1 december 2021
Vorige week stuurde minister Hoekstra een voorstel voor provisietransparantie naar de kamer dat tot onwerkbare en ineffectieve regelgeving leidt. Vooral consumenten met een klein of doorsnee pakket aan verzekeringen worden de dupe van deze regelgeving. Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs, opent een speciaal dossier met alle bezwaren tegen het huidige uitvoeringsvoor ...
30 november 2021
Eerder meldden we je dat financiële dienstverlening niet onder de essentiële dienstverlening valt. Na publicatie van dit bericht is de Rijksoverheid op een andere site met nadere duiding hierover gekomen en is gebleken dat financiële dienstverleners wel tot de essentiële dienstverleners mogen worden gerekend.
30 november 2021
Afgelopen vrijdag is het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar samen met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Op dat moment wordt de tekst van het wetsvoorstel openbaar.
29 november 2021
Max Mouwen start 1 december als de nieuwe algemeen directeur van ANVA. Hij volgt Roel van Dijk op, die eerder dit jaar bekend maakte na ruim 13 jaar het stokje te willen overdragen. Mouwen zal samen met Justin Schlee (strategisch directeur) het nieuwe directieteam van ANVA vormen.
29 november 2021
Vanuit de ledenkring bereiken ons vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de openingstijden van financieel advieskantoren. Sinds zaterdag 13 november moesten niet-essentiële dienstverleners (waaronder financieel dienstverleners) al om 18 uur de deuren van hun kantoren sluiten. Afgelopen vrijdag, 26 november, is bekend gemaakt dat de verplichte sluitingstijd voor o.a. niet-essentiële ...
26 november 2021
Minister Hoekstra staat op het punt onwerkbare en ineffectieve regelgeving in te voeren. Zijn voorstel om provisies bij schadeverzekeringen exact transparant te maken staat haaks op zijn zelf opgelegde randvoorwaarden; door de gekozen uitvoering is het niet in het belang van de klant én wordt het gelijk speelveld verstoord tussen advieskantoren en directe verzekeraars. Adfiz roept nu de Tweede Ka ...
25 november 2021