Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

In aanloop naar het debat morgen in de Tweede Kamer over provisietransparantie heeft minister Kaag de Kamer per brief geïnformeerd dat ze afziet van exacte nominale provisiebedragen en kiest voor de optie met fijnmazige gemiddelden. Daarmee geeft ze aan de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie met fijnmazige gemiddelden op zo’n manier nader uit te werken dat ...
29 juni 2022
Ook de internationale koepels voor het intermediair ontmoeten elkaar weer fysiek. De afgelopen weken kwam de leden van de Europese koepel BIPAR en de wereldfederatie WFII samen in Brussel en Amsterdam. Bij BIPAR stond met name de Retail Investment Strategy en de ambitieuze voornemens van Europa om de interne vermogensmarkt verder te ontwikkelen op de agenda. Bij de WFII werd kennis en ervaringen u ...
29 juni 2022
Met het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek gaan we verbeterinitiatieven- en projecten binnen vier categorieën beoordelen, belonen en als te volgen voorbeeld een podium geven. Als lid van Adfiz ben je nadrukkelijk uitgenodigd om projecten en initiatieven te tippen die wat jou betreft voor nominatie in aanmerking komen. Wat voor soort projecten kun je aan denken bij de prijs binnen de categorie Ve ...
29 juni 2022
In de komende weken vinden er gesprekken plaats met Tweede Kamerleden over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Deze gesprekken vinden plaats met de woordvoerders pensioenen van diverse partijen.
28 juni 2022
Inmiddels bestaat het uniform uitvraagformulier WGA ERD ruim zes jaar. Tweemaal per jaar wordt dit formulier bijgewerkt, zodat alle jaartallen weer kloppen. In 2017 heeft de laatste grootschalige wijziging plaatsgevonden in verband met de invoering van de AVG. Om het formulier nog beter te laten aansluiten bij wensen vanuit de markt heeft er de afgelopen maanden een evaluatie met adviseurs en inko ...
28 juni 2022
Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent een infographic gepubliceerd. Deze bevat overzichtelijke informatie om zorgvuldig om te gaan met gegevens van (nieuwe) medewerkers. Naar aanleiding van concrete vragen uit de praktijk over het omgaan heeft de toezichthouder deze infographic opgesteld met als doel werkgevers behulpzaam te zijn om de privacyregels goed toe te passen.
27 juni 2022
Collectieve vergunninghouders hebben van de AFM onlangs een brief gehad waarin de AFM aangeeft dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van sommige vergunninghouders niet voldoet aan de eisen van de Wft voor wat betreft de verzekerde bedragen. De Wft eist dat de minimaal verzekerde bedragen van toepassing is op elke aangesloten onderneming individueel.
27 juni 2022
Op dinsdag 5 juli organiseert VVP, in samenwerking met onder meer de Stichting Contactgroep Automatisering, het VIP Innovatie Congres ‘Be the change’. Op het programma van deze kennis-, netwerk- en inspiratiedag staat onder andere een debat waaraan Enno Wiertsema zal deelnemen.
23 juni 2022
Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee een Europese richtlijn in onze nationale regelgeving wordt opgenomen dat minimumeisen stelt aan arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor o.a. het aanbieden van scholing en het uitvoeren van nevenactiviteiten.
23 juni 2022
Medio vorig jaar hebben de brancheverenigingen Adfiz en OvFD, met steun van de Unie, via de regeling ‘NL leert door met sectoraal maatwerk’ subsidie gekregen voor instroom en doorstroom van talent naar de financiële sector. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan Adfiz bevestigd dat deze regeling met 3 maanden is verlengd tot 31 december 2022.
22 juni 2022