Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Sinds het opschorten van de lockdowns en andere coronamaatregelen is (deels) thuiswerken bij veel bedrijven een vast onderdeel van het personeelsbeleid gebleven. Daarbij is het goed om te beseffen dat de zorgplicht van de werkgever – zoals beschreven in de arbowet – ten aanzien van de werkplek van medewerkers ook bij thuiswerken geldt. Waar moet je op letten?
18 mei 2022
In de afgelopen periode hebben we met ARAG constructief overleg gevoerd over de tekst voor een nieuwe SWO.
18 mei 2022
Zoals je weet organiseren we op 8 juni de Adfiz Midjaarsbijeenkomst bij museum Singer Laren. Een netwerkevenement waar de gehele branche – Adfiz-leden, vertegenwoordigers van verzekeraars, toezichthouders, vakmedia en andere stakeholders – elkaar ontmoet. Het belooft een inspirerende middag te worden.
16 mei 2022
Onlangs hebben wij onze reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen gezonden aan de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op meerdere punten hebben wij ons commentaar gegeven zodat Kamerleden dit kunnen betrekken bij de parlementaire behandeling die naar verwachting nog voor de zomer plaatsvindt. In dit bericht gaan we in op het berekenen van de transitie-effecten/compensatie.
12 mei 2022
Eerder deze week is het Adfiz Jaarverslag 2021 verzonden naar de leden. Heb je de fysieke editie gemist? Geen nood, de uitgave is nu ook digitaal raad te plegen.
12 mei 2022
Sinds 2003 is het verplicht om bij nieuwbouw- en gerenoveerde woningen rookmelders aan te brengen. Vanaf 1 juli 2022 gaat deze plicht ook gelden voor bestaande woningen. Op dit moment zijn er nog geen verzekeraars die deze plicht ook hebben verwerkt in de polisvoorwaarden van de branddekking. Met andere woorden: ook zonder rookmelders in huis zal een klant waarschijnlijk na 1 juli 2022 verzekerd b ...
11 mei 2022
De Goede Financieel Specialist B.V. uit Heerenveen heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.
11 mei 2022
Achter de schermen wordt nog altijd hard gewerkt aan de vernieuwing van de website. Zo maken we het voor leden en stakeholders makkelijker informatie te vinden. Langzamerhand zijn er steeds minder 'oude stijl' pagina's te vinden en steeds meer pagina's in het nieuwe jasje. Vanaf vandaag zijn ook de Adfiz info en het Adfiz Weekoverzicht, de dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven van Adfiz in nieuwe ...
10 mei 2022
Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Openbaar Ministerie komt naar voren dat in 2021 zo'n 14.900 cybercrimegevallen zijn geregistreerd door de politie. Het gaat daarbij om zaken als hacks, ddos-aanvallen en ransomware-aanvallen. Ten opzichte van 2019 is dat een verdrievoudiging van het aantal geregistreerde cybercrimegevallen.
10 mei 2022
Woensdag 8 juni organiseren we de Algemene Ledenvergadering in museum Singer Laren. Op het programma staat de goedkeuring van de jaarrekening 2021. Binnenkort maken we het volledige programma bekend. De vergadering start om 14.30u en duurt tot 16.00u. Aansluitend vindt de Adfiz Midjaarsbijeenkomst plaats.
10 mei 2022