Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Namens het bestuur en bureau van Adfiz willen we je een gelukkig 2022 wensen; zowel zakelijk als privé.
3 januari 2022
Namens bestuur en bureau van Adfiz wensen we je fijne feestdagen! Wij danken je voor het vertrouwen in ons; daar bouwen we in 2022 op voort. En uiteraard hopen we dat je erbij bent tijdens onze nieuwjaarsboodschap op 13 januari. Heb jij je al aangemeld?
24 december 2021
Per 1 januari 2022 wordt het eenvoudiger om opgebouwde schadevrije jaren over te dragen aan de (ex-)partner in situaties van overlijden of echtscheiding. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de schadevrije jaren verloren gingen bij overlijden van een polishouder en bij scheiding.
23 december 2021
Financieel advies dient het publieke belang. Doordat financieel adviseurs het financieel gedrag van consumenten en bedrijven kunnen verbeteren, dragen zij wezenlijk bij aan het realiseren van financiële zelfredzaamheid en het verminderen van financiële kwetsbaarheid. De waarde van financieel advies is niet alleen uit te drukken in geld. Juist de immateriële waarde van financieel advies draagt bij ...
22 december 2021
In de rubriek Ken je vak van VVP #6 is een artikel van ons gepubliceerd over digitale weerbaarheid. Dit onder andere naar aanleiding van de DORA verordening waarmee Europa de digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector wil vergroten (verwachte invoering is in 2023). Maar nu al gelden Principes voor informatiebeveiliging, die de AFM in 2019 publiceerde. Hierover informeerden we ...
22 december 2021
Op 13 januari lanceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een informatieplatform voor professionals voor het vernieuwde pensioenstelsel. Het platform is ontwikkeld voor en door de pensioensector. Partijen die aan het Informatieplatform hebben meegewerkt zijn o.a. werkgevers- en werknemersorganisaties, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, de STAR en ook Adfiz.
21 december 2021
Enige tijd geleden benaderde consumentenprogramma Radar ons met de vraag hoe verstandig om te gaan met studieschulden. Jeroen Drent van Adfiz-lid Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs, heeft de redactie van Radar daarover te woord gestaan. Het resultaat van dit interview is te lezen op de website van Radar.
21 december 2021
Zowel VVP als InFinance hebben Enno gevraagd om voor hun decembernummers de balans op te maken voor het lopende jaar en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Rode draad in Enno's opinies is dat we ervoor moeten waken dat mensen vervreemd raken van financieel advies omdat juist dit advies bijdraagt aan de weerbaarheid van mens en maatschappij.
20 december 2021
Zoals je ongetwijfeld weet openen we op de 2e donderdag van januari traditiegetrouw het verzekeringsbranchejaar met de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst. Door de huidige coronamaatregelen is het ook dit jaar niet mogelijk om deze te laten doorgaan op de manier zoals wij dat graag willen. Omdat we dit moment toch niet zomaar voorbij willen gaan, organiseren we daarom op 13 januari weer een online Adfiz N ...
16 december 2021
Vanuit de ledenkring hebben we de nieuwe SWO van SAA ter beoordeling voorgelegd gekregen. Na bestudering daarvan hebben we onze aanpassingsvoorstellen gedeeld met de maatschappij. In de nieuwe overeenkomst zijn sommige aanpassingsvoorstellen wel doorgevoerd, andere zijn niet overgenomen.
16 december 2021