Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Vanuit de ledenkring hebben we de nieuwe SWO van Scildon ter beoordeling voorgelegd gekregen. Scildon heeft de nieuwe SWO ook zelf aan ons voorgelegd voor een reactie. We hebben ons commentaar op de nieuwe overeenkomst met Scildon gedeeld en besproken. Daarbij hebben we voorstellen tot wijzigingen gedaan. In de nieuwe SWO zijn sommige aanpassingsvoorstellen overgenomen, andere niet.
27 februari 2023
Onlangs heeft het onafhankelijk onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek (SEO) de huidige markt van Premiepensioensinstellingen (PPI) onderzocht. De PPI is in 2011 in het leven geroepen als eenvoudig type pensioenuitvoerder om uitsluitend premieregelingen uit te voeren. De PPI was ook bedoeld om de concurrentie met pensioenuitvoerders in andere lidstaten aan te gaan. SEO heeft de rol en ontwik ...
23 februari 2023
In de eerste VVP van 2023 is een artikel van ons gepubliceerd over ‘de ins en outs van de Zorgverzekeringswet'. Hierin wijzen we op het bestaan van ons handboek ‘Zorgverzekeringswet in praktijk’.
23 februari 2023
Het wetsvoorstel Toekomst pensioenen verplicht pensioenuitvoerders een (digitale) keuzeomgeving in te richten om deelnemers in staat te stellen passende pensioenkeuzes te maken. Het moet gaan om keuzes die passen bij de voorkeuren en financiële doelstellingen of wensen van een deelnemer. Op uitdrukkelijk verzoek van een deelnemer kan verzocht worden om gegevens uit Mijnpensioenoverzicht te delen m ...
22 februari 2023
Uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling blijkt dat actief klantbeheer de grootste prioriteit is voor advieskantoren in 2023. Maar liefst 69% van de advieskantoren heeft actief beheer van de portefeuille in de top 5 prioriteiten opgenomen. Bij deze ambitie helpt het om inzicht te hebben in de eventuele belemmeringen en blokkades die er nu nog zijn om actief klantbeheer verder op te zetten. Voor de hypothee ...
22 februari 2023
Vorige week organiseerden wij het webinar Duurzame Ontwikkeling. Heb je het gemist? Of wil je het webinar rustig even terugkijken? Dat kan.
21 februari 2023
Nadat eind december de Wet bescherming klokkenluiders door de Tweede Kamer werd aangenomen, ging het wetgevingstraject snel. De Eerste Kamer heeft de wet als hamerstuk aangenomen, wat wil zeggen dat er geen debat gevoerd is. Op 17 februari 2023 zijn de grootste delen van de wet gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee de wet op 18 februari 2023 in werking is getreden.
21 februari 2023
Heb jij goed op je netvlies staan welke informatie je vóórafgaand aan je dienstverlening aan je klant moet geven of beschikbaar moet stellen? Want zoals onze voorzitter Roger van der Linden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in zijn speech al aangaf, is het nogal een "papierstapel". Met de Checklist verplichte pre-contractuele informatie bieden we je een totaaloverzicht.
20 februari 2023
Mevas uit Alkmaar heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.
20 februari 2023
Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA Business School te Driebergen. De samenwerking is erop gericht vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren voor de verzekeringssector. De samenwerkende partijen zijn overeengekomen om circa 15 studenten in het eerste studiejaar een programma aan te bieden dat bestaat uit Risk management en Wft Basis.
16 februari 2023