Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Deel 5 van de serie waarin we onderwerpen uit het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027 uitlichten behandelt de verantwoordelijkheid die we als sector hebben om de kwaliteit en toegankelijkheid van het advies doorlopend te willen verbeteren. Dat is belangrijk omdat professioneel financieel advies van grote invloed is op het welzijn van burgers en bedrijven.
22 april 2024
Op 21 mei organiseert Nibud in samenwerking met financiële coaches Sammen, een gratis webinar over hoe werkgevers/leidinggevenden met werknemers het gesprek kunnen aangaan over financiële zorgen. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van een onderzoek dat Nibud samen met Muzus en Sammen deed naar het gesprek over geld op de werkvloer.
18 april 2024
In VVP #2 is in de rubriek Ken je vak een artikel van ons verschenen over de stappen die we samen met het Verbond hebben gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficienter te maken.
17 april 2024
Vanaf 17 januari 2025 moeten financiële instellingen, maar ook de grote intermediairs (250 fte en meer), voldoen aan DORA; de Europese verordening inzake digitale weerbaarheid. We hebben hiervoor eerder een kennisportaal Digitale weerbaarheid ontwikkeld en publiceren er ook regelmatig updates over. Het Verbond organiseert op 24 juni - in samenwerking met EY - een dagvullende masterclass over DORA, ...
16 april 2024
In de nieuwe VVP-rubriek Het laatste woord legt de redactie van het vakblad een vraag voor aan ChatGPT om deze vervolgens door 'een deskundige van vlees en bloed' te laten beantwoorden. Voor VVP #4 luidde de prompt: Waarom is robo-advies beter dan advies van een financieel adviseur?
16 april 2024
Op 13 juni vieren we samen met leden en branchegenoten ons 115-jarig bestaan. In de middag starten we eerst met onze Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een feestelijk programma met interessante sprekers. We sluiten af met een borrel en walking dinner, een mooi moment voor verbinding met collega-leden, branchegenoten en het verenigingsbureau. Noteer deze datum dus vast in je agenda!
11 april 2024
Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzoek laten doen naar cyberoefenen onder ondernemers. Daaruit blijkt dat de meerderheid (75%) van de ondernemingen nooit een cyberoefening heeft gedaan. Slechts 25% van de ondernemers geeft aan het nuttig te vinden om een cyberoefening te doen. Om bedrijven op gang te helpen, heeft onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC) een laagdrempelig ...
11 april 2024
Extreem weer komt ook in Nederland steeds vaker voor. En daar hebben ook landbouwers behoorlijk last van door schade aan gewassen of een lagere oogst. Voor deze risico's kunnen landbouwers die gewassen in de open lucht verbouwen (open teelt) de zogenaamde Brede weersverzekering afsluiten.
10 april 2024
Financiële instellingen, maar ook de grote intermediairs (250 fte en meer) vallen onder DORA, de Europese verordening inzake digitale weerbaarheid (zie ook ons kennisportaal Digitale weerbaarheid). De verordening zelf is inmiddels gepubliceerd en direct van toepassing binnen de EU. In dit bericht informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom de Europese DORA verordening.
10 april 2024
“Wat opvalt, is dat het zwaartepunt van wetgeving voor onze sector steeds meer verschuift van Den Haag naar Brussel”, schreef Enno in zijn maandcolumn Onverzadigbare honger van afgelopen maart. “En die wetten en regels hebben een grote impact". Om jou en de sector op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt in Europa en hoe wij daar - via de Europese brancheorganisatie Bipar - bij zijn betro ...
9 april 2024