Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

We heten Straathof Assurantiën, Hypotheken en Pensioenen uit Leeuwarden van harte welkome als nieuw lid van de branchevereniging. Straathof Assurantiën, Hypotheken en Pensioenen wordt lid van de regio Fryslân.
17 januari 2024
Financiële instellingen maar ook de allergrootste intermediairs (250 fte en meer) vallen onder DORA, de Europese verordening inzake digitale weerbaarheid (zie ook ons kennisportaal Digitale weerbaarheid). De verordening zelf is gepubliceerd en direct van toepassing binnen de EU. De standaarden voor de nadere invulling in de praktijk worden binnenkort gepubliceerd. Hier lees je er alvast meer over.
16 januari 2024
We heten Masters in Advies uit Rijswijk van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Masters in Advies wordt lid van de regio Zuid-Holland/Utrecht.
16 januari 2024
De Nieuwjaarsbijeenkomst van afgelopen donderdag 11 januari was met meer dan 300 bezoekers, een goede sfeer en veel positieve reacties achteraf een succes. Zowel de inspiratiesessie van Ben Tiggelaar als het NJB-programma zelf hadden een volle zaal. Hieronder vind je een link naar de presentatie van Tiggelaar en een fotoverslag.
15 januari 2024
Het nieuwe Adfiz Magazine #23 met als thema 'Fit' is nu ook online in te zien.
15 januari 2024
Zojuist zijn tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst de winnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024 bekend gemaakt. De maatschappijen die een van de bokalen in ontvangst mochten nemen zijn Dazure, Florius, Nationale-Nederlanden en TAF.
11 januari 2024
Eind november kwam de WRR met een nieuw rapport “Grip”, waarin ze de overheid adviseert meer te doen aan de persoonlijke controle van mensen in een onzekere wereld. Dat levert volgens de WRR een belangrijke bijdrage aan meer geluk en gezondheid, aan langer leven, en aan minder maatschappelijk onbehagen. Tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst biedt voorzitter Roger van der Linden in zijn nieuwjaars ...
11 januari 2024
Het afgelopen anderhalf jaar hebben we opnieuw samen met veel leden, ledengroepen en stakeholders gesproken over de kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Dit heeft nu geresulteerd in een nieuw Meerjarenplan 2024 – 2027 dat ingaat op de ontwikkeling van de sector, het doorbouwen aan de vereniging en het vergroten van de maatschappelijke waarde van advies en de adviessector.
11 januari 2024
Bijna iedereen die in Nederland woont is namelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. En hoewel veel mensen daar anders over denken, is de zorgverzekering geen simpele schadeverzekering. Om te helpen om de kennis rond de Zorgverzekeringswet up-to-date te houden, biedt Adfiz een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle re ...
10 januari 2024
Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijzondere felicitaties zijn er voor Assurantiekantoor Klaas Vis Anno 1834, die niet alleen 190 (!) jaar bestaat, maar ook zijn gouden jubileum als lid heeft. Ook De Heer & Partners en Den Braber & Ram Assurantie Adviseurs zijn 50 jaar lid. Ons lid VvAA viert dit jaar haar eeuwfeest. Deze maand feliciteren we ...
10 januari 2024