Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Het lijkt erop dat de afhandeling van het faillissement van Conservatrix eindelijk richting een afronding gaat. In het laatste bericht van de curatoren wordt de verwachting uitgesproken dat de feitelijke overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix aan Waard Leven N.V. per 1 januari 2023 plaats kan vinden. Polishouders ontvangen daar waarschijnlijk in december bericht over. Formeel ...
17 oktober 2022
Zoals je van ons gewend bent organiseren we vooraf aan de Algemene Ledenvergadering een inspiratiesessie. Dit keer een forumdiscussie over het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel in een krappe arbeidsmarkt.
13 oktober 2022
De afhankelijkheid van digitale processen in de financiële sector is groot. Hetzelfde geldt voor het aantal gerichte cyberaanvallen op financiële organisaties en de financiële schade die met dergelijke incidenten is gemoeid. Niet voor niets is het digitaal weerbaarder maken van Nederland topprioriteit voor de overheid. In het nieuwe kennisportaal Digitale Weerbaarheid lees je welke eisen aan advie ...
13 oktober 2022
Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in werking. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging is noodzakelijk geworden door de toenemende complexiteit in de bouw.
13 oktober 2022
Gisteren publiceerde het Verbond van verzekeraars voor de tweede keer de Klimaatschademonitor. De monitor geeft inzicht in de risico’s die consumenten en ondernemers lopen als gevolg van de toename van extreem weer. Dit jaar neemt de Klimaatschademonitor ook de zakelijke schade mee. Voor heel 2021 kwam het weerschadebedrag uit op meer dan 465 miljoen.
12 oktober 2022
Wat is nu echt een sterk zakelijk wachtwoord? Hoe herken je nepmails? En hoe veilig is eigenlijk een openbaar netwerk? Wil je over deze vragen op een leuke manier met je medewerkers aan de slag? Dan is de Alert Online Pubquiz bedrijvencompetitie (een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) een goede manier. Je kunt de hele maand oktober nog meedoen.
12 oktober 2022
In de vorige week verschenen VVP-special over Actief klantbeheer staat een artikel over hoe je, na het sluiten van een financieel product, op de juiste momenten bij de klant in de lucht komen en blijven.
11 oktober 2022
Minister Schouten heeft duidelijkheid gegeven over de beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen; deze schuift op naar 1 juli 2023.
10 oktober 2022
Op 21 oktober a.s. vergadert de pensioencommissie. Heb je pensioenonderwerpen die je op de agenda wilt zetten? Of wil je leden van de commissie een vraag voorleggen? Stuur dan een e-mail naar info@adfiz.nl.
6 oktober 2022
Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we onderstaande kantoren met hun lustrumjaar lidmaatschap of jubileum oprichting.
5 oktober 2022