Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Op 15 november staat er weer een Algemene Ledenvergadering op de agenda; hét moment om mee te denken, te praten en te stemmen over de toekomst en het beleid van onze vereniging. En om het gesprek aan te gaan met collega-leden, bestuur en het verenigingsbureau. Dus zet deze datum alvast in je agenda en meld je aan.
19 oktober 2023
Oktober is cybersecurity maand. Het ministerie van EZK de resultaten gepubliceerd van het Cybersecurity Onderzoek Alert Online 2023 over hoe het MKB omgaat met cyberrisico’s. Daaruit blijkt dat 19% van de kleine bedrijven geen cybermaatregelen treft.
19 oktober 2023
Het aandeel zzp’ers in de culturele sector bedraagt 72%. En ook in de creatieve sector werken veel zzp’ers. Omdat deze ondernemers sinds jaar en dag een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun oude dag, maar lang niet iedere zelfstandige spaart voor zijn of haar pensioen, is het project De Kunst Van Later gestart.
18 oktober 2023
Afgelopen vrijdag 13 oktober om middernacht verliep de mogelijkheid om verbeterinitiatieven of –projecten aan te melden voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. En ook dit jaar heeft de branche niet stilgezeten.
18 oktober 2023
Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar (104 weken) tenminste 70% van het loon door te betalen. Gedurende deze periode moeten zowel werkgever als werknemer actief aan re-integratie werken. Deze re-integratie is gericht op terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer bij de eigen werkgever (eerste spoor re-integratie). Daarnaast kan ook gekeken worden naar ...
17 oktober 2023
In VVP #4 is een artikel van ons gepubliceerd naar aanleiding van de uitkomsten van onze 0-meting duurzame ontwikkeling. De 0-meting is voor de zomer gelanceerd en is bedoeld om inzicht te krijgen in hoeverre leden al bezig zijn met duurzame ontwikkeling en waaraan financieel advieskantoren behoefte hebben.
17 oktober 2023
Begin september is de nieuwe Advies in Cijfers 2023-2024 gepubliceerd. Binnenkort valt de gedrukte uitgave op je mat. In de koffiebreak van 31 oktober gaat de samensteller van het naslagwerk, Joerie van Looij, in op de vraag hoe je Advies in Cijfers in jouw dagelijks werk kunt gebruiken.
16 oktober 2023
Onlangs is het nieuwe Adfiz Magazine met als thema Arbeidsmarkt verschenen. Je kunt het magazine nu ook online inzien.
16 oktober 2023
Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van een eventuele verruiming van het adviesbegrip in de Wft. Hoewel minister Kaag aangeeft dat er de komende periode nog gewerkt gaat worden aan het in kaart brengen van de voor- en nadelen, schrijft zij ook in haar brief: “De keuzes die consumenten in het experiment hebben gemaakt geven daarmee geen directe aanleiding om het ...
13 oktober 2023
Adfiz-lid Veldhuis Advies uit Heerde is gisteren tijdens de live uitgezonden finaleronde van de VVP Advies Awards door het publiek verkozen als meest klantgerichte advieskantoor van Nederland 2023. ABC Pensioen (onderdeel van Adfiz-lid Vrieling Adviesgroep) was ook doorgedrongen tot de finale. In totaal werden bijna 3.000 unieke stemmen uitgebracht.
12 oktober 2023