Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Als werkgever moet je o.a. een werkwijze hebben die discriminatie voorkomt in het proces van werving en selectie. De Arbeidsinspectie krijgt stevige handhavende bevoegdheden om op te treden. Daarom organiseren wij op donderdag 20 april om 9.00 uur een Koffiebreak over de nieuwe wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.
11 april 2023
We waren betrokken bij het ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ van de Stichting van de Arbeid (StvdA) om het aantal werknemers zonder pensioenregeling terug te dringen. Eén van de acties in het Aanvalsplan is het inschakelen van financieel adviseurs een belangrijke pijler onder het aanvalsplan. Op verzoek van de StvdA werkten we met de pensioensector aan een handreiking voor dienstverlening op maa ...
11 april 2023
Morgen (Goede Vrijdag) en maandag (tweede paasdag) zijn we gesloten. Op dinsdag 11 april staan we weer voor je klaar. Namens bestuur en bureau van Adfiz wensen we je hele fijne paasdagen!
6 april 2023
Eerder berichtten we je dat de resultaten van het brancheonderzoek naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs op donderdag 13 april tijdens een online bijeenkomst worden gepresenteerd. Het rapport is echter gisteren al geopenbaard.
5 april 2023
De Beleidsregel geschiktheid 2012 is per 1 april 2023 gewijzigd. Daarin staat nu ook een bepaling die relevant is voor adviseurs en bemiddelaars die onder het toepassingsbereik van DORA vallen (250 fte of meer).
5 april 2023
Medio 2021 zijn schadeverzekeraars gestart met directe schadeafhandeling (DSA). Bij DSA kan een klant met een materiele autoschade aan een personenauto – onder voorwaarden – terecht bij de eigen WA-verzekering voor snelle afhandeling van de schade. Omdat de ervaringen positief zijn, zijn verzekeraars op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor DSA.
5 april 2023
In januari en februari is een brancheonderzoek uitgevoerd naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Actief Klantbeheer en was een vervolg op een onderzoek dat eind 2021, begin 2022 heeft plaatsgevonden.
4 april 2023
De AFM heeft voor marktpartijen een toelichting gepubliceerd over de werkwijze bij data-uitvragen in het kader van haar toezicht. In de toelichting geeft de AFM een verantwoording van de wijze waarop ze dit doet: zorgvuldig, risicogestuurd en in toenemende mate digitaal. Daarbij legt de AFM uit hoe zij keuzes maakt en welke aanpak men hanteert bij het toezicht.
4 april 2023
Twee weken geleden was ik uitgenodigd om te spreken tijdens het Flitscongres dat de VU en Aegon organiseerden rondom de nieuwe norm keuzebegeleiding in de Wet toekomst pensioenen. De titel van het congres was 'Stress in het keuzeproces’. Daarvan dacht ik in eerste instantie: ‘Ja, dat is het inderdaad'. Want een deelnemer krijgt als het pensioen nadert nogal wat voor zijn kiezen. Los van het feit d ...
3 april 2023
De DVD wordt vanaf 1 april 2023 vervangen door de vergelijkingskaart. Je hebt een half jaar de tijd om je DVD’s te vervangen. We hebben alle nieuwe eisen vertaald naar de praktijk en die toelichting vind je in het Wft Portaal.
30 maart 2023