Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van SZW een Handreiking opgesteld om partijen te begeleiden die een rol spelen in de transitie naar een pensioenregeling die voldoet aan nieuwe wettelijke regels. De Handreiking moet partijen helpen keuzes te maken om een evenwichtige transitie te borgen en te beoordelen.
17 juli 2023
Bureau DFO is onlangs – in samenwerking met Atentikmarketing – gestart met het Performanceonderzoek beste aanbieder 2023. Doel van de enquête is om een objectieve beoordeling te geven van de dienstverlening, het acceptatiebeleid, NPS en andere relevante aspecten van financieel dienstverleners die samenwerken met intermediaire partijen.
17 juli 2023
Vandaag is via de Stichting van de Arbeid (STAR) een format voor een Transitieplan beschikbaar gesteld. Via de STAR hebben wij bijgedragen aan het opstellen van dit format. Hoewel het transitieplan vormvrij is, is in de Wet toekomst pensioenen wel bepaald wat verplicht in het plan moet worden opgenomen.
13 juli 2023
Op 10 juli 2023 is het ministerie van Financiën een consultatieronde gestart over de voorgenomen wijzigingen in de leennormen voor 2024. Deze leennormen zijn vastgelegd in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. De consultatie is hier te vinden.
13 juli 2023
Eind 2022 heeft het Europese Hof van Justitie de uitspraak gedaan dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is. In het UBO-register staat informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke ...
12 juli 2023
Onlangs publiceerde De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2023. Het CSBN geeft de trends, incidenten, dreigingen en uitdagingen weer op het gebied van cybersecurity binnen onze nationale veiligheid.
12 juli 2023
Met de Wet toekomst pensioenen wordt het mogelijk gemaakt dat zelfstandigen binnen de tweede pijler pensioen kunnen opbouwen en nabestaandenvoorziening kunnen regelen. Een van de uitgangspunten bij deze vorm van pensioenopbouw is een flexibele premie-inleg.
11 juli 2023
FinRust, een initiatief van Adfiz-lid Kok Advies uit Amstelveen, organiseert aanstaande donderdag 13 juli om 13.30u een webinar tips en tricks voor FinRust. De training is gericht op zowel bestaande gebruikers als geïnteresseerden in FinRust.
11 juli 2023
Per 1 juli – het moment waarop de Wet toekomt pensioenen in werking is getreden – heeft de ministerie van Sociale Zaken de (tijdelijke) Transitiecommissie benoemd. Sociale partners kunnen een beroep op de Transitiecommissie doen als zij geen overeenstemming kunnen bereiken over de gewijzigde pensioenregeling (en de transitie naar deze wijziging).
10 juli 2023
In VVP 3 is een bijdrage van ons opgenomen over de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Met deze wet wil de overheid de bewustwording ten aanzien van de risico's van (on)bewuste arbeidsmarktdiscriminatie vergroten en tegelijkertijd iets doen aan (onbewuste) vooroordelen bij het werven en selecteren van medewerkers.
10 juli 2023