Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Afgelopen week was er in Brussel een BIPAR bijeenkomst met de Europese collega’s. Gezamenlijk zijn de actuele Europese dossiers die voor intermediairs van belang zijn besproken. Het belangrijkste dossier is de Retail Investment Strategy, met extra beschermingsmaatregelen voor Europese beleggers. Het gaat om een fors pakket aan maatregelen, zoals uitbreiding van de regels voor het productontwikkeli ...
28 maart 2024
Per 1 juli geldt de verplichte actieve provisietransparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Je moet de consument dan vóór het afsluiten van een nieuw contract informeren over de dienstverlening die hij van jou mag verwachten en de hoogte van de provisie.
27 maart 2024
Gisteren, dinsdag 26 maart, heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen. Het wetsvoorstel is met een minieme meerderheid van 38 stemmen tegen en 37 voor verworpen.
27 maart 2024
Turien heeft op een aantal punten enkele kleine wijzigingen aangebracht in de samenwerkingsovereenkomst.
26 maart 2024
Om werkgevers goed te kunnen adviseren over het aanpassen van de pensioencontracten aan de Wet toekomst pensioenen, is het belangrijk dat je een overzicht hebt van het beleid van de verschillende pensioenuitvoerders. Om dat inzichtelijk te krijgen hebben we onder pensioenverzekeraars een uitvraag gedaan naar hoe met specifieke punten in het aanpassingstraject wordt omgaan en wat de uiteenlopende m ...
26 maart 2024
Vorige week heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de campagne “Praat vandaag over morgen” uitgerold. Deze campagne is op initiatief van de branchevereniging van zorgorganisaties (ActiZ) opgezet. De landelijke campagne, die ondermeer wordt ondersteund door TV-commercials, loopt tot eind mei.
25 maart 2024
Onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), heeft als taak het niet-vitale Nederlandse bedrijfsleven digitaal weerbaar te maken. Dat doet ze – onder andere – door individuele bedrijven actief te waarschuwen bij ernstige cyberdreigingen, maar ook door algemene dreigingsinformatie te delen. Wil jij ook snel op de hoogte z ...
25 maart 2024
Het kabinet wil de regelgeving voor het concurrentiebeding/relatiebeding (art. 7:653 BW) aanscherpen. Een van de redenen hiervoor is dat in arbeidscontracten te vaak een beding is opgenomen, terwijl daar geen noodzaak voor is. Ook is het beding vaak zo breed geformuleerd dat het tot een onrechtvaardige beperking leidt voor een werknemer. Het kabinet vindt dat een concurrentie/relatiebeding de arbe ...
21 maart 2024
Eerder nodigden wij je per email al uit voor het webinar Informatie delen bij hypotheken op 28 maart om 12:00 uur. De centrale vraag in dit webinar is: Hoe kun je als adviseur beschikken over up-to-date informatie om de klant ook na het afsluiten van de hypotheek te kunnen voorzien van gedegen advies?
21 maart 2024
De minister van SZW heeft opnieuw een handreiking aan de Eerste Kamer gedaan. Onder de voorwaarde dat de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aanneemt, wordt de reikwijdte van de wet aangepast zodat kleine werkgevers (< 50 medewerkers) niet hoeven te beschikken over een (mondelinge of schriftelijke) werkwijze voor objectieve werving en selectie.
20 maart 2024