Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Eén op de vijf ondernemers wordt slachtoffer van cybercrime en phishing is daarbij de meest voorkomende vorm. Het is dus goed om te weten hoe je phishing kunt herkennen en hoe je je bedrijf digitaal beschermt. Tijdens een online sessie, die op 26 maart van 12.30 tot 13.00 uur wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel, deelt cybersecurityexpert Ian van der Wurff van Tozetta alle ins&outs ove ...
20 maart 2024
De vier winnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024 hebben een video opgenomen waarin ze hun winnende verbeterinitiatief of -project voor het voetlicht brengen.
19 maart 2024
Om jou te ondersteunen bij het verduurzamen van zowel je onderneming als je advies heeft de commissie Duurzame Ontwikkeling in 2022 een werkprogramma vormgegeven. Daarbij kiezen we actief voor duurzame samenwerking met partners, zowel binnen als buiten de vereniging. Een van die partners is DEB (duurzaam energie besparen), een initiatief van MKB-Nederland. In een eerder ledenbericht hebben we een ...
18 maart 2024
Bij een groepsverzekering wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen een verzekeringsnemer en een verzekeraar waarbij verzekerden, niet zijnde de verzekeringsnemer, kunnen toetreden tot de verzekering. De AFM heeft onlangs een interpretatie gepubliceerd waarin de toezichthouder uitlegt wanneer sprake is van bemiddeling bij groepsverzekeringen en wanneer een bemiddelingsvergunning nodig is.
15 maart 2024
Op 7 maart organiseerden wij een Webinar over de Modelbrief collectieve waardeoverdracht. Deze brief is onderdeel van de stappen die we samen met het Verbond van Verzekeraars hebben gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hierover berichtten wij je begin februari.
14 maart 2024
Gisteravond is de behandeling van het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in een derde termijn afgerond. Hoewel de Eerste Kamer de doelstelling van de wet steunt (het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt), heeft een deel van de Kamer nog twijfels of de wet wel het beoogde effect heeft en uitvoerbaar zal zijn voor kleinere bedrijven.
13 maart 2024
Deel 4 van de serie waarin we onderwerpen uit het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027 uitlichten behandelt duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin een grote bijdrage leveren door het onderdeel te maken van bijvoorbeeld vermogensadvies, woonadvies, MKB-advies en financiële fitheid en door duurzame financië ...
13 maart 2024
Sinds 1 maart is het weer mogelijk om belastingaangifte te doen, ook voor ondernemers. Om ondernemers te helpen goed en snel hun aangifte te doen, heeft de Belastingdienst een toolkit met informatiematerialen voor ondernemers ontwikkeld. Deze middelen kun jij inzetten om je zakelijke klanten te ondersteunen en te informeren over mogelijke aftrekposten en andere belastinggerelateerde onderwerpen. D ...
12 maart 2024
Vandaag is de Week van het Geld gestart. Het thema van de 13e editie van deze landelijke projectweek voor het onderwijs is: ‘Hoe ben jij je GELD de BAAS?’ en staat in het teken van de vraag hoe kinderen en jongeren grip kunnen krijgen op hun eigen financiën.
11 maart 2024
Eerder deze week heeft de Eerste Kamer de stemming over het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen uitgesteld. De Kamer verzocht om nog een derde termijn van behandeling om aansluitend alsnog te stemmen.
7 maart 2024