Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 26-11-2010

Adfiz tevreden over Kamerdebat

Adfiz tevreden over Kamerdebat

De uitkomst van het algemeen overleg in de Tweede Kamer gisteren is grotendeels in lijn met de beloningsvisie van Adfiz. Adfiz is blij met de bijdragen van de Kamerleden en met de reactie van de minister. Adfiz zal de verdere uitwerking vanzelfsprekend kritisch volgen, met name waar het de fiscale neutraliteit en de efficiencyvergoeding betreft. Zonder goede invulling van deze voorwaarden is invoering van een provisieverbod niet mogelijk. Adfiz is verheugd over de toezegging van de minister dat hij samen met DNB naar een oplossing wil zoeken voor de door DNB opgeworpen problemen rond het serviceabonnement.

Nieuws
geplaatst op: 19-11-2010

Adfiz informeert vaste kamercommissie Financiën

Adfiz informeert vaste kamercommissie Financiën

Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer van donderdag 25 november 2010, zal de brief van minster De Jager inzake de evaluatie van de provisieregelgeving worden behandeld. Adfiz heeft deze week bij de leden van de Kamercommissie Financiën ter voorbereiding op het Algemeen Overleg, nogmaals haar standpunten kenbaar gemaakt en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de voorwaarden benoemd.

Persberichten
geplaatst op: 18-11-2010

Adfiz-bijeenkomst "Nationaal Pensioenregister"

Adfiz-bijeenkomst "Nationaal Pensioenregister"

Per 4 januari 2011 wordt het nationaal Pensioenregister operationeel. Via dit pensioenregister kan elke burger een totaaloverzicht krijgen van alle pensioenaanspraken die hij heeft opgebouwd bij een verzekeraar of pensioenfonds en van de te verwachten AOW-uitkering. Adfiz zal op 9 december in Groot Kievitsdal te Baarn een bijeenkomst organiseren geheel gewijd aan de inhoud van het Pensioenregister en de wijze waarop adviseurs hierop kunnen anticiperen.

Persberichten
geplaatst op: 12-11-2010

Verzekerde nieuwe melkkoe

Verzekerde nieuwe melkkoe

Afgelopen maandag hebben oppositiepartijen bij de behandeling van het Belastingplan 2011 bezwaar gemaakt tegen de plannen van de regering om de btw op toegangsbiljetten in de culturele sector te verhogen van het lage btw-tarief naar het hoge tarief. Daar is veel weerstand tegen. Om het financiële effect van het amendement op te vangen hebben de oppositiepartijen een alternatief voorstel ingediend.

Nieuws
geplaatst op: 10-11-2010

Rondetafeldiscussie met de markt

Rondetafeldiscussie met de markt

Als vervolg op de beschouwing  ‘Financiële dienstverlening in beweging 2011-2014’ organiseert Adfiz één december a.s. een rondetafeldiscussie om van gedachten te wisselen met belanghebbenden in de financiële dienstverlening over hun ideeën om tot een betere markt te komen.  

Persberichten
geplaatst op: 1-11-2010

DNB legt bom onder provisieverbod

DNB legt bom onder provisieverbod

Federatie FIDIN (Adfiz) is zeer teleurgesteld dat De Nederlandsche Bank (DNB) vasthoudt aan haar eerder ingenomen standpunt dat aspecten van schadebehandeling door het intermediair ten behoeve van zijn klant worden aangeduid als verzekeraaractiviteiten.

Persberichten
geplaatst op: 21-10-2010

FIDIN (Adfiz) verheugd over verbetering hypotheekadvies

FIDIN (Adfiz) verheugd over verbetering hypotheekadvies

In het vandaag gepresenteerde rapport “Stand van de hypotheekadviespraktijk in Nederland” zegt de AFM dat zij op basis van haar recent onderzoek vaststelt dat de kwaliteit van het hypotheekadvies sinds 2007 zichtbaar is verbeterd. FIDIN(Adfiz) is hierover bijzonder verheugd.

Persberichten
geplaatst op: 13-10-2010

Adfiz steunt brief minister onder voorwaarden

Adfiz steunt brief minister onder voorwaarden

Adfiz steunt de recente voorstellen van minister De Jager, maar dit hangt wel af van de invulling van de door hem geformuleerde randvoorwaarden. Ook wil Adfiz fiscale neutraliteit: bij directe beloning moet helderheid worden geboden over btw, assurantiebelasting en eventuele fiscale aftrekbaarheid. Daarnaast moet de abonnementendiscussie met DNB worden opgelost. Ofwel door verandering van de zienswijze van de toezichthouder ofwel door wijziging van de wet.

Publicaties
geplaatst op: 4-10-2010

AM: Adfiz wenst provisieverbod voor Financieel Advies

AM: Adfiz wenst provisieverbod voor Financieel Advies

Op 1 oktober verscheen in Assurantie Magazine een interview met Bob Veldhuis naar aanleiding van de "Visie op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur".

Publicaties
geplaatst op: 30-9-2010

VVP: "Breed draagvlak voor ingrijpende wijziging beloningssysteem"

VVP: "Breed draagvlak voor ingrijpende wijziging beloningssysteem"

Op 29 september jl. is het artikel "Breed draagvlak voor ingrijpende wijziging beloningssysteem" in VVP verschenen.