Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 29-4-2010

Adfiz-leden investeren in advieskwaliteit hypotheken

Adfiz-leden investeren in advieskwaliteit hypotheken

Vrijdag 23 april organiseerde Adfiz een bijeenkomst over het hypotheekadviestraject. Centraal stonden de hoofdpunten van het wettelijk adviestraject, dé praktijk en de resultaten uit de 0-meting (2007) van de AFM alsmede het  vervolgonderzoek hierop in de maanden maart en april van dit jaar. Uiteraard was er ook ruim aandacht voor de actualiteit, waarbij de nieuwe acceptatienormen van de AFM om de hypotheekrisico’s voor consumenten te beperken de kroon spanden.

Persberichten
geplaatst op: 28-4-2010

Adfiz op bres voor klantgerichte beloningsmodellen

Adfiz op bres voor klantgerichte beloningsmodellen

Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs, maakt zich zorgen over de voortgang in de ontwikkeling van alternatieve beloningsmodellen bij het intermediair. Het recente standpunt van DNB over abonnementen leidt tot grote onzekerheid bij het intermediair. Het risico is op dit moment zeer reëel dat de door AFM en politiek zo nagestreefde beweging richting meer alternatieven voor het provisiemodel in de kiem wordt gesmoord. Ook in wetsinterpretaties zou de klant meer centraal mogen staan. Vandaag heeft FIDIN overleg gevoerd met DNB over de gerezen problematiek rond de serviceabonnementen van het intermediair. Volgens FIDIN-directeur Niels Mourits was het een constructief gesprek, dat een vervolg krijgt. 

Categorien: Beloning
Persberichten
geplaatst op: 20-4-2010

FIDIN en OvFD willen integrale aanpak problematiek woningmarkt

FIDIN en OvFD willen integrale aanpak problematiek woningmarkt

FIDIN en OvFD hebben kennisgenomen van de maatregelen van de AFM over overkreditering bij hypotheken. Hoewel een aantal voorgestelde verbeterpunten uit de consultatieronde zijn overgenomen, blijven FIDIN en OvFD uiterst kritisch over de voorgestelde maatregelen. Ook vinden FIDIN en OvFD dat de aanpak van overkreditering niet geïsoleerd maar coherent, in samenhang met de totale woningmarktproblematiek, moet worden aangepakt.

Persberichten
geplaatst op: 20-4-2010

FIDIN wil snel overleg met DNB over abonnement

FIDIN wil snel overleg met DNB over abonnement

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt zich op het standpunt dat een serviceabonnement van een intermediair dat dienstverlening biedt bij onzekere voorvallen aan de criteria van een verzekeringsproduct voldoet. De aanbieder van een dergelijk abonnement is daarmee formeel aan te merken als verzekeraar en zal aan de eisen die de wet stelt aangaande verzekeraars moeten voldoen. Dit standpunt van DNB heeft ingrijpende gevolgen. FIDIN heeft DNB daarom verzocht om spoedoverleg.

Categorien: Beloning
Persberichten
geplaatst op: 12-4-2010

FIDIN, OvFD en VFFP bezorgd over aanscherping beleidsregel notariaat

FIDIN, OvFD en VFFP bezorgd over aanscherping beleidsregel notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voornemens om de 'Beleidsregel beperking uitbetaling van gelden aan derden' aan te scherpen. Daarmee vervalt de bestaande uitzondering dat de notaris het honorarium uitbetaalt aan adviseurs als makelaars, hypotheekadviseurs of advocaten. FIDIN, OvFD en VFFP zien niets in deze aanscherping, omdat het belang van de (ver)koper van een eigen woning hiermee niet is gediend.

Persberichten
geplaatst op: 6-4-2010

FIDIN en OvFD in hoger beroep tegen uitspraak rechter

FIDIN en OvFD in hoger beroep tegen uitspraak rechter

Afgelopen donderdag heeft de bestuursrechter in Rotterdam uitspraak gedaan in de zaak die door FIDIN en de OvFD was aangespannen tegen de AFM, betreffende de explosief gestegen kosten van het doorlopende toezicht over 2008. De rechtbank heeft het beroep van FIDIN/OvFD tegen de uitspraak op bezwaar door de AFM ongegrond verklaard. FIDIN en OvFD gaan in hoger beroep en beraden zich thans op de gronden.

Persberichten
geplaatst op: 6-4-2010

AFM-rapport ondersteunt visie FIDIN op eisen aan pensioenadviseurs

AFM-rapport ondersteunt visie FIDIN op eisen aan pensioenadviseurs

De AFM heeft op 1 april het 'Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen' gepubliceerd. Hierin concludeert zij na onderzoek van 42 adviesdossiers bij 16 financieel dienstverleners dat het pensioenadvies aan MKB-werkgevers onder de maat is. Hoewel het accent van het onderzoek op de kwaliteit ligt en niet op de kwantiteit, is het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt voor Federatie FIDIN niet verrassend. De aanbevelingen die de AFM in haar rapport doet, sluiten goed aan bij de Pensioenvisie die FIDIN reeds vorig najaar publiceerde. Hierin schetst FIDIN haar visie hoe de advieskwaliteit en de begrijpelijkheid van pensioenen moet worden verbeterd.

Persberichten
geplaatst op: 29-3-2010

Stopcar.nu al meer dan 2500 ondertekeningen

Stopcar.nu al meer dan 2500 ondertekeningen

De weerstand tegen de CAR-plannen van de verzekeraars zwelt aan. Stopcar.nu heeft na de oproep van Adfiz in één week tijd ruim 2500 ondertekeningen verzameld. Er leeft een helder besef dat het erop of eronder kan zijn nu het onafhankelijke advies in het geding komt.

Persberichten
geplaatst op: 24-3-2010

Binnen 24 uur meer dan 1000 ondertekeningen stopcar.nu

Binnen 24 uur meer dan 1000 ondertekeningen stopcar.nu

Al meer dan 1000 intermediairs reageerden binnen 24 uur op de oproep van Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis om de petitie op stopcar.nu te ondertekenen. Die oproep deed Adfiz omdat de Customer Agreed Remuneration (CAR) de belangen van de Nederlandse consument én die van het onafhankelijk intermediair ernstig zal schaden. Adfiz roept het intermediair nadrukkelijk op de petitie op stopcar.nu te tekenen, nu de verzekeraars het systeem van onafhankelijke advisering in de kern aanvallen

Persberichten
geplaatst op: 16-3-2010

FIDIN respecteert besluit Wabeke

FIDIN respecteert besluit Wabeke

De Federatie FIDIN heeft kennis genomen van het besluit van de Ombudsman financiële dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, om zijn functie dit najaar neer te leggen. FIDIN is de heer Wabeke erkentelijk voor zijn inspanningen om een onafhankelijke en deskundige geschillenbeslechting binnen de financiële sector te waarborgen.

Categorien: