Adfiz nieuws

Publicaties
geplaatst op: 7-10-2009

VVP: Over miljoenen gesproken

VVP: Over miljoenen gesproken

Op 7 oktober jl. is een column van de NBVA/FIDIN in VVP verschenen. Klik hier voor de column 'Over miljoenen gesproken'. Bron: VVP 40/41 - 7 oktober.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 7-10-2009

FIDIN breekt lans voor liquiditeit achterban

FIDIN breekt lans voor liquiditeit achterban

Tijdens het overleg van de Vaste Commissie voor Economische Zaken met het Algemeen Bestuur van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, op dinsdag 6 oktober, heeft FIDIN een klemmend beroep gedaan op de Kamerleden om zo snel mogelijk een einde te maken aan de Adviesmatchregels. Met name het CDA toonde veel begrip voor deze oproep.  

Persberichten
geplaatst op: 28-9-2009

NBVA en NVA opgetogen over geslaagde pilot ketenintegratie

NBVA en NVA opgetogen over geslaagde pilot ketenintegratie

Afgelopen week is via Aplaza een eerste transactie met succes door de keten gevoerd, zonder enige menselijke tussenkomst. Eenmalige invoer lijkt daarmee mogelijk te worden. NBVA en NVA juichen deze ontwikkeling toe. Tijdens het FIDIN-congres op 29 september zal de test door betrokkenen uitgebreid worden getoond en toegelicht.

Persberichten
geplaatst op: 14-9-2009

FIDIN positief over stappen verzekeraars

FIDIN positief over stappen verzekeraars

De individuele levenportefeuille van Zwitserleven gaat over naar Reaal. Tegelijk heeft Reaal besloten om de directe online verkoop van deze levenpolissen alleen nog maar via het kanaal van de SNS Bank te laten verlopen. FIDIN is zeer opgetogen over deze stappen. In de eerste plaats omdat daarmee een einde komt aan de door FIDIN verfoeide labelvermenging door Zwitserleven. In de tweede plaats omdat Reaal aangeeft consistent te zijn in haar kanaalkeuzes en nieuwe levenproducten dus, als het gaat om online afname van deze producten, via het directe bankkanaal te laten lopen.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 2-9-2009

AFM Leidraad passende provisie laat markt in onzekerheid

AFM Leidraad passende provisie laat markt in onzekerheid

De AFM heeft vorige week de Leidraad passende provisie financiële dienstverleners vastgesteld en gepubliceerd. Naar zeggen van de AFM is deze definitieve leidraad vastgesteld in overleg met de branche. Federatie FIDIN distantieert zich van dat standpunt en spreekt daarom van na overleg. De AFM heeft namelijk weinig gedaan met de kritiek  die door de branche op essentiële punten is geuit.

Persberichten
geplaatst op: 21-8-2009

Kamerlid Blanksma op bezoek bij intermediair

Kamerlid Blanksma op bezoek bij intermediair

Op 19 augustus bracht CDA-kamerlid Elly Blanksma-van den Heuvel een werkbezoek aan het intermediair, op uitnodiging van FIDIN. Blanksma was te gast bij NVA-lid FDC Eindhoven. Tijdens het gesprek heeft Blanksma kennis genomen van de praktijk van het intermediair en heeft FIDIN nogmaals een klemmend beroep gedaan op het verlichten van de administratieve lasten voor het intermediair.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 17-8-2009

Europese wetgever op bezoek bij FIDIN

Europese wetgever op bezoek bij FIDIN

Op uitnodiging van Federatie FIDIN heeft Tomáš Kukal een bezoek gebracht aan Nederland. Kukal is in Brussel bij de Europese Commissie belast met de regelgeving voor de financiële markten van Europa. Ten kantore van NVA-lid, tevens Bipar-voorzitter Jaap Meijers, sprak Kukal achtereenvolgens met delegaties van het ministerie van Financiën, van de AFM, van het Verbond van Verzekeraars en van Federatie FIDIN.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 14-8-2009

Explosieve groei kostenheffingen AFM zet door in 2009

Explosieve groei kostenheffingen AFM zet door in 2009

De brancheorganisaties voor intermediaire dienstverlening, Federatie FIDIN en OvFD, roepen alle financiële dienstverleners opnieuw op een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM tegen de buitensporige stijging van de kostenheffingen van het toezicht. Aanleiding voor deze hernieuwde oproep is de hoogte van de facturen voor het doorlopende toezicht over 2009, die vanaf vandaag naar het intermediair worden gezonden.

Persberichten
geplaatst op: 31-7-2009

1650 deelnemers collectieve bezwaarprocedure tegen stijging kosten doorlopend toezicht 2008

1650 deelnemers collectieve bezwaarprocedure tegen stijging kosten doorlopend toezicht 2008

Federatie FIDIN en OvFD hebben de 1650 intermediairs die zij in de collectieve bezwaarprocedure tegen de stijging van de kosten van het doorlopend toezicht voor 2008 vertegenwoordigen deze week persoonlijk geïnformeerd over de stand van zaken in deze procedure.

Publicaties
geplaatst op: 28-7-2009

NBVA-Opinie: Tour Dopage

NBVA-Opinie: Tour Dopage

NBVA-Opinie: Tour Dopage

Categorien: