Adfiz berichten

De Watersnoodramp van 1953 (exact 70 jaar geleden)joer, de overstromingen in Limburg van 2,5 jaar geleden; wateroverlast en overstromingen zijn de realiteit in Nederland. En als we klimaatexperts mogen geloven zal dat zo blijven. Welke lessen we daarvan kunnen leren en welke preventiemaatregelen we kunnen treffen is onderwerp van een webinar dat het Verbond morgen organiseert.
31 januari 2023
Eind november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de toegang tot het UBO-register. Volgens die uitspraak moet voorkomen worden dat de beoogde transparantie van een UBO-register leidt tot misbruik, bijvoorbeeld doordat criminelen simpel achter NAW-gegevens kunnen komen. Alleen personen en organisaties die een legitiem belang hebben moeten de informatie uit het UBO-reg ...
31 januari 2023
Onderdeel van de verplichte zorgverzekering is een eigen risico van €385 per verzekerde vanaf 18 jaar per kalenderjaar. Dit verplichte eigen risico is op vrijwillige basis nog te verhogen met maximaal €500 per jaar. Per 2025 wordt het eigen risico 'slimmer vormgegeven'.
30 januari 2023
We heten Firmo Risico Adviseurs B.V. uit Groningen van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Firmo Risico Adviseurs is opgericht in 2004 en wordt lid van de regio Groningen/Drenthe.
30 januari 2023
Het kabinet wil het toezicht op algoritmes goed regelen. Daarom is het toezicht daarop begin dit jaar als een nieuwe activiteit ingericht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Doel is dat algoritmes moeten worden gecontroleerd op transparantie over het gebruik en het voorkomen van discriminatie en willekeur. Toezicht moet er zijn vooraf, tijdens en na het gebruik van AI en algoritmen.
26 januari 2023
We heten Welkom PensioenBureau Midden Nederland uit Barneveld van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. PensioenBureau Midden Nederland is opgericht in 2011 en wordt lid van de regio Gelderland/Overijssel.
26 januari 2023
Eerder informeerden we je al over de belangrijkste amendementen die door de Tweede Kamer op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen zijn aangenomen. Bij dit wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer ook meerdere moties aangenomen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste.
25 januari 2023
We heten Poort Mulder Assurantiën uit Veenendaal van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Poort Mulder Assurantiën is opgericht in 1922 en wordt lid van de regio Zuid-Holland/Utrecht.
25 januari 2023
We heten Preventass uit Veenendaal van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Preventass is opgericht in 1983 en wordt lid van de regio Zuid-Holland/Utrecht.
24 januari 2023
Afgelopen week heeft de regering bekend gemaakt dat het wettelijk keuzerecht voor opname van een bedrag ineens opnieuw wordt uitgesteld. De bedoeling is nu om het keuzerecht, dat regelt dat maximaal 10% van de opgebouwde aanspraken in de tweede en derde pensioenpijler als een bedrag ineens kan worden opgenomen, per 1 januari 2024 in te laten gaan.
23 januari 2023