Format Transitieplan beschikbaar

Format Transitieplan beschikbaar

Vandaag is via de Stichting van de Arbeid (STAR) een format voor een Transitieplan beschikbaar gesteld. Via de STAR hebben wij bijgedragen aan het opstellen van dit format. Hoewel het transitieplan vormvrij is, is in de Wet toekomst pensioenen wel bepaald wat verplicht in het plan moet worden opgenomen.

Een werkgever die overgaat naar een pensioenregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie is verplicht een Transitieplan op te stellen. Dit plan bevat de verantwoording voor de te wijzigen pensioenregeling en de evenwichtigheid ervan. Keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan het wijzigen van de pensioenregelingen moeten in het plan worden weergegeven. Een werkgever zal bij het opstellen van het transitieplan veelal een beroep doen op de deskundigheid van de pensioenadviseur.

>> naar het format Transitieplan

Voor meer informatie over functie en inhoud van het Transitieplan verwijzen we naar het betreffende hoofdstuk in ons Pensioenportaal (paragraaf 5.1)