Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Op 21 oktober a.s. vergadert de pensioencommissie. Heb je pensioenonderwerpen die je op de agenda wilt zetten? Of wil je leden van de commissie een vraag voorleggen? Stuur dan een e-mail naar info@adfiz.nl.
6 oktober 2022
Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we onderstaande kantoren met hun lustrumjaar lidmaatschap of jubileum oprichting.
5 oktober 2022
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is enige tijd geleden de website www.verbeterjehuis.nl opgezet. Op deze website kunnen consumenten informatie vinden over de verschillende verbeteropties om het huis te verduurzamen. Ook kan de consument gegevens vinden over subsidiemogelijkheden en is er een verbetercheck te vinden.
4 oktober 2022
Dinsdagmiddag 11 oktober organiseert het Verbond een klimaatmiddag. Aanmelden kan nog tot aanstaande vrijdag om 12 uur.
4 oktober 2022
Anderhalve week geleden organiseerden we weer een Zakelijk Platform. Duurzaamheid en verzekerbaarheid was het thema. Een van de sprekers was Poliskraker dat eerder dit jaar, in opdracht van ons, een analyse heeft gemaakt van polisvoorwaarden die gaan over klimaatrisico’s. Een analyse die het voor adviseurs duidelijk maakt welke dekking verschillende verzekeraars wel bieden en welke dekking ze niet ...
3 oktober 2022
Tijdens het zogenaamde 2 minutendebat in de Kamer over onderwerpen betreffende de financiële sector is door de Kamer bij de minister aangedrongen om haast te maken met de invoering van actieve transparantie. De inzet en de keuze van de minister voor een fijnmazig gemiddelde in plaats van exact nominaal stond niet ter discussie.
29 september 2022
Onlangs hebben wij gereageerd op de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012. In onze reactie maken we bezwaar tegen de voorgestelde aanpassing voor het aantonen van de geschiktheid voor de categorie ‘Kleine adviseurs, bemiddelaars en herverzekeraars (max. 6 personen inclusief de beleidsbepaler).
29 september 2022
Op Prinsjesdag maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun inschatting van de gemiddelde premie voor de basisverzekering bekend. VWS ging ervan uit dat de premie gemiddeld € 11,25 per maand zou stijgen. Zorgverzekeraars bepalen zelf hoeveel de premie daadwerkelijk wijzigt, bijvoorbeeld door overreserves in te zetten.
28 september 2022
Vorige week organiseerden we een geslaagd Zakelijk Platform. Het verslag van het plenaire deel van deze bijeenkomst publiceerden we eerder en deze week volgden de verslagen van de expertsessies van Chubb en DAS. Vandaag deel 3: de expertsessie van a.s.r.
28 september 2022
Vrijwel iedereen die in Nederland woont heeft een zorgverzekering. Op basis van de Zorgverzekeringswet is het verplicht om een basisverzekering af te sluiten voor het merendeel van de Nederlanders.
28 september 2022