Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

In VVP #5 is een publicatie van ons verschenen over pensioenadvies tijdens de transitieperiode, de uitdagingen die dat oplevert voor pensioenadviseurs en het belang van een goede begeleiding van werkgevers en werknemers bij het tijdig aanpassen van de pensioenregeling. Ook wijzen we in het artikel op onze Wtp-opleidingsdag waar we deelnemers praktische handvatten bieden om op kantoorniveau de orga ...
23 november 2023
Het Verbond van Verzekeraars heeft vorige week een whitepaper 'Aandachtspunten bij stille dekkingen in traditionele polissen’ gepubliceerd. Hierin zoomt de belangenorganisatie, aan de hand van voorbeelden, in op de zogeheten ‘stille dekking’ van cyberrisico’s die het meest voorkomen in traditionele verzekeringen. Zoals verzekeringen voor bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheid, brand- en technis ...
23 november 2023
Per 1 januari 2024 voert De Goudse enkele wijzigingen door in de samenwerkingsovereenkomst.
22 november 2023
De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) is op 18 februari 2023 ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat het laagdrempeliger wordt om maatschappelijke misstanden te melden. Daarnaast moeten melders met deze wet betere bescherming krijgen. De wet is gebaseerd op een Europese richtlijn.
22 november 2023
Al een aantal jaar kampt het UWV met forse achterstanden in de verwerking van WIA-aanvragen. Het sociaal medisch beoordelen van de aanvraag voor een WIA-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer is een complex proces. Daarnaast is het ook voor het UWV lastig om voldoende personeel te vinden. Vandaar dat de achterstanden groot zijn. Om die achterstanden versneld af te handelen, zijn er verschi ...
21 november 2023
Op dinsdag 28 november vindt de AM:dag plaats. Ook dit keer hebben wij een vaste ontmoetingsplek in het AM Insights Café. Adfiz is daar de hele dag aanwezig als vaste 'stamgast'. Dus ga je naar de AM:dag? Vergeet dan niet om even langs te komen voor een kopje koffie, vragen te stellen aan één van onze (beleids)medewerkers of gewoon om even bij te praten.
20 november 2023
Per 1 januari 2024 zijn werkgevers die een pensioenovereenkomst aanbieden verplicht om werknemers vanaf 18 jaar in de pensioenregeling op te nemen.
20 november 2023
Op diverse plaatsen in het land (Assen, Eindhoven, Dordrecht, Akersloot) zijn onlangs Wtp-bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten kenmerken zich door een grote praktijkgerichtheid en bieden handvatten om concreet aan de slag te gaan met aanpassing van pensioencontracten aan nieuwe regelgeving. Meerdere deelnemers gaven na afloop van de bijeenkomsten aan kennis, handvaten en tips te hebben ge ...
20 november 2023
Op donderdag 15 juli 2021 werd Nederland opgeschrikt door de eerste grote klimaatramp: de watersnood in Limburg en Brabant. In Watersnood in de Valckenborgh, een uitgave van Adfiz, schetsen diverse ooggetuigen een beeld van de omvang en de impact die de overstroming en de nasleep daarvan had voor Hostellerie Valckenborgh in Valkenburg. En blikken terug op hoe advies van de financieel adviseur, de ...
16 november 2023
Soepel uit Abcoude heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.
16 november 2023