Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Vorige week heeft de Tweede Kamer een begin gemaakt met het wetgevingsoverleg over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Op de eerste dag van dit wetgevingsoverleg heeft de Kamer circa 300 vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit Adfiz hebben we de overleggen bijgewoond.
19 september 2022
Van der Horn Financiële Diensten BV uit Ede heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.
19 september 2022
Door de hoge inflatie en de hoge energiekosten dreigen veel mensen een lastige winter tegemoet te gaan. Niet alleen mensen die rond het minimumloon verdienen zijn de dupe. Ook een grote groep met middeninkomens loopt de kans om in financiële problemen te komen. Zowel de overheid als vanuit de maatschappij zelf wordt naar mogelijkheden gezocht om de problemen actief in te perken.
15 september 2022
We heten FinSafe Group uit Brunssum van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. FinSafe Group is opgericht in 2017 en wordt lid van de regio Limburg / Midden Oost Brabant.
15 september 2022
Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond van de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Over de voor onze sector belangrijkste bepalingen hebben we eerder gepubliceerd. Nu staan alle nieuwe regels gebundeld en toegelicht in het nieuwe kennisportaal transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
14 september 2022
Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om klanten beter voor te bereiden op klimaatrisico’s. Dat is ook hard nodig, want veel klanten zijn zich niet volledig bewust van klimaatrisico’s, hoe goed ze ertegen verzekerd zijn en wat zelf kunnen doen om risico’s te verkleinen. In VVP publiceerden we een artikel over de vraag welke verschillende rollen je daar a ...
14 september 2022
Over een ruime week organiseren we weer een fysiek Zakelijk Platform, dé kennis- en netwerkbijeenkomst voor de zakelijk adviseur. Het thema is Duurzaamheid en Verzekerbaarheid. Dat is geen lukraak gekozen thema: verduurzaming staat bovenaan de lijst met strategische prioriteiten van het Nederlandse bedrijfsleven. Op woensdag 21 september praten we daarom hierover met elkaar én met experts van a.s. ...
13 september 2022
Het plenaire programma opent met een terugblik op Prinsjesdag door Remco Verduijn van Hoffelijk: wat zijn de – voor onze sector – belangrijkste onderwerpen die de dag ervoor bekend zijn gemaakt. Daarna bespreekt Wouter Bosschaart van Aon de impact van de verduurzamingstransitie op risico’s en verzekerbaarheid. Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars en Sietze de Jong van Poliskraker behande ...
13 september 2022
Voor steeds meer bedrijven is duurzame ontwikkeling een strategische prioriteit. In Nederland is het al bij 61% een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Verduurzaming betekent vaak een verandering van risico’s en vraagt dus om goede samenwerking tussen bedrijfsleven, adviseurs en verzekeraars. In deze expertsessie gaat a.s.r. het gesprek aan over de uitdagingen van verduurzaming voor de ...
13 september 2022
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde deze zomer in het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2022 opnieuw dat de cyberweerbaarheid in Nederland nog niet voldoende is. Hij constateerde zelfs dat sprake is van een scheefgroei tussen de toenemende dreiging en de ontwikkeling van de weerbaarheid. Daarmee staat cyber hoog op de agenda van de risico-adviseur. In ...
13 september 2022