Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Elke werkgever die personeel in dienst heeft, inclusief uitzendkrachten en stagiaires, is verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E is een middel waarmee arbeidsrisico’s in het bedrijf in kaart gebracht kunnen worden. Vervolgens is het de bedoeling om een plan van aanpak op te stellen waarmee de geïnventariseerde risico’s verkleind kunnen worden.
8 maart 2023
Vandaag worden 2 belangrijke wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behandeld. Allereerst het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie ( behandeling ochtend en middag). En vervolgens het initiatief wetsvoorstel van mevrouw Senna Maatoug (PvdA) over het verplicht aanstellen van een vertrouwenspersoon (behandeling in avond, als vervolg op eerder deel van de behandeling enkele weken g ...
8 maart 2023
De aangescherpte Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden. Omdat deze wet voor alle financiële adviseurs van toepassing is, zullen wij je vanuit Adfiz de nodige ondersteuning bieden. Op 16 maart om 10.00 uur organiseren wij daarom ook een webinar waarin de gevolgen van de Wet bescherming Klokkenluiders voor financieel adviseurs worden toegelicht.
7 maart 2023
Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.
7 maart 2023
Als ik op een willekeurige dag de vele nieuwsbrieven scan die ik dagelijks in mijn postbus vind, dan word ik daar zowel trots als moedeloos van. Schier oneindig is de lange rij verzekeraars, softwareleveranciers, consultants, ja zelfs toezichthouders, die benadrukt hoeveel kansen er liggen voor de adviseur. Zóveel klanten hebben de adviseur zó hard nodig. Voor het onderhoud van hun hypotheek. Voor ...
6 maart 2023
Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we onderstaande kantoren met hun lustrumjaar lidmaatschap of jubileum oprichting.
2 maart 2023
We heten VFA Verzekeringen uit Ter Aar van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. VFA Verzekeringen wordt lid van de regio Zuid-Holland/Utrecht.
1 maart 2023
We heten Feikema Financieel Advies uit Elst van harte welkom als nieuw lid van de branchevereniging. Feikema Financieel Advies is opgericht in 2021 en wordt lid van de regio Zuid-Holland/Utrecht.
28 februari 2023
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de markt voor (klein)zakelijke en particuliere cyberverzekeringen. De toezichthouder ziet een toename van cyberrisico’s, maar signaleert ook dat de markt voor cyberverzekeringen zich nog moet ontwikkelen. De AFM wijst in de gepubliceerde verkenning op het belang dat verzekeraars zorgen voor betere vergelijkbaarheid en transparantie van de dekking van cyberverzeke ...
28 februari 2023
Bereid je voor op een tijdige vervanging van de DVD op je site. Per eind maart wordt de DVD vervangen door de nieuwe vergelijkingskaart. Wil je weten hoe de nieuwe vergelijkingskaart eruitziet en welke vragen je kan verwachten als je straks je kaart in de AFM applicatie maakt? Lees dan de AFM handleiding en de concept Nrgfo met informatie over de nieuwe vergelijkingskaart. Zo ben je voorbereid als ...
27 februari 2023