Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Dat er grote problemen zijn met het beoordelen van arbeidsongeschiktheid van mensen is bekend. De werkvoorraad van nog te beoordelen WIA-aanvragen is toegenomen van bijna 12.000 in 2018 naar ruim 26.000 in 2021. Daarvan is bij bijna de helft van de aanvragen (ruim 12.000 in 2021) sprake van werkachterstand. Slechts 30% van de WIA-aanvragen wordt op tijd afgehandeld, blijkt uit de cijfers.
1 september 2022
Financiën heeft onlangs een besluit ter consultatie voorgelegd waarin is opgenomen dat het huidige dienstverleningsdocument (DVD) voor complexe producten, per begin 2023 wordt vervangen door de vergelijkingskaart. De vervanging van de DVD door de vergelijkingskaart volgt uit de evaluatie provisieverbod die indertijd is gedaan.
31 augustus 2022
Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgevers in het MKB-segment de MKB Verzuimontzorgverzekering afsluiten. Deze specifieke verzuimverzekering voor het MKB is het resultaat van een convenant tussen het ministerie van VWS, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. In dit convenant zijn de minimumeisen afgesproken waaraan een verzekering moet voldoen om als MKB Verzuimontzorgverzekering te kunnen gel ...
31 augustus 2022
Het nieuwe Adfiz Magazine is zojuist verschenen. In dit Pensioen themanummer onder andere een uitgebreid interview met minister Carola Schouten over – hoe kan het ook anders – het nieuwe pensioenstelsel. Verder vertelt oud-minister Ed Nijpels waarom hij nog lang niet van plan is om ‘achter de geraniums’ te gaan zitten.
30 augustus 2022
Begin van deze zomer publiceerde De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2022. Het CSBN geeft de trends, incidenten, dreigingen en uitdagingen weer op het gebied van cybersecurity binnen onze nationale veiligheid. Onze partner Digital Trust Center (DTC), van het ministerie van Economische Zaken, heeft de voor bedrijven relevante p ...
30 augustus 2022
Vanaf 1 oktober moeten ondernemers weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Ook moeten ze dan beginnen met het afbetalen van de belastingschuld die tijdens de corona-crisis is opgebouwd. Ken jij ondernemers die hiermee te maken krijgen? Dan is dit gratis webinar misschien wel interessant voor hen.
29 augustus 2022
Uit de tien genomineerden voor de Verkiezing CFP Financieel Planner van het Jaar 2023 zijn naar aanleiding van een uitgebreide beoordeling van een klantinventarisatiegesprek drie finalisten gekozen. Ron Daniëls van Op Heij Verzekeringsgroep uit Weert is een van hen.
29 augustus 2022
Zoals bekend openen we al jaren op de tweede donderdag van januari het verzekeringsbranchejaar met de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst: hét evenement om vertegenwoordigers van aanbieders, stakeholders en uiteraard collega-leden te ontmoeten. De NJB valt dit jaar op de 12e januari. Dus zet deze datum alvast in je agenda (tijd ca.: 16.00-20.00 uur), want na twee jaar een online NJB, gaan we nu uit van ee ...
25 augustus 2022
Nederland heeft regels over hoe om te gaan met mensen die maatschappelijk relevante misstanden openbaar maken, de zogenaamde klokkenluiders. Zo moeten bedrijven vanaf 50 werknemers over een procedure beschikken waarin is opgenomen hoe wordt omgegaan met de melding van een misstand. Met de in 2019 aangenomen Europese richtlijn die de bescherming van klokkenluiders regelt, worden deze regels uitgebr ...
25 augustus 2022
Voor de zomer informeerden we je over de nieuwe EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en wat dat betekent voor Wft-opleidingen. Hoe de nieuwe regelgeving PE-examens precies raakt was toen nog niet duidelijk. Deze week ontvingen we bevestiging van SZW op onze zienswijze.
24 augustus 2022