Toegang tot advies

Objectief financieel advies is belangrijk voor consumenten en ondernemers. Nederland kent een fijnmazig en laagdrempelig netwerk van onafhankelijk financieel adviseurs. De toegang tot dat advies moet gewaarborgd blijven. Adfiz zet zich daarvoor in.

Kosten van advies

Advies is nooit gratis, maar kan wel veel opleveren. Kosten én kwaliteit zijn belangrijk bij de keuze van het juiste advies. Natuurlijk moet advies voor de klant wel betaalbaar zijn. Daarom zet Adfiz zich o.a. in voor:

 • Beperking van regeldruk en nalevingskosten
 • Zuivere prijsvorming en een gelijk speelveld
 • Ruimere mogelijkheden fiscale aftrekbaarheid van advieskosten
 • Ruimere mogelijkheden advieskosten gespreid te betalen
 • Goede toepassing van dienstverlening op maat (verkort advies)

Beschikbaarheid van Adfiz

Een ruime beschikbaarheid van goed advies dreigt in het gedrang te komen door onder meer:

Financieel adviseurs hebben te maken met veel nieuwe wet- en regelgeving, die ervaren wordt als een inperking van de ondernemersvrijheid en adviesvrijheid. Een deel van de beroepsgroep dreigt hierdoor de passie voor het adviesvak te verliezen. In combinatie met een vergrijsde beroepsgroep kan dit tot grote uitstroom leiden.

Aan de instroomkant groeit een probleem. De kredietcrisis en beleggingsverzekering hebben het imago van het beroep geen goed gedaan. Tegelijk tast verplichte 3-jaarlijkse examinering de beroepszekerheid aan. Hierdoor hebben financiële MBO- en HBO-opleidingen te maken met sterk teruglopend aantal inschrijvingen.

Onafhankelijk adviseurs hebben te maken met veel oneerlijke concurrentie. Enkele voorbeelden:

 • Adviseurs moeten voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen, terwijl een klant zonder enige kennis zelf online producten kan aanschaffen (execution only)
 • Banken en verzekeraars concurreren met adviseurs op adviesdienstverlening. In tegenstelling tot adviseurs kunnen zij de kosten (gedeeltelijk) verrekenen in de productprijs, waardoor zij goedkoper zijn.
 • Voor (branchevreemde) spelers die hun advies niet op productoplossingen richten, geldt de Wft en het provisieverbod niet (bijv. nep-vergelijkingssites die werken met affiliate-vergoedingen) en geldt een ander fiscaal regime (verrekenbare BTW in plaats van assurantiebelasting).

In deze infographic over de arbeidsmarkt voor financiële dienstverlening vind je de belangrijkste trends terug.

Adfiz zet zich in om de aantrekkingskracht van het vak van financieel adviseur te vergroten. Daarvoor is o.a. nodig:

 • Goed imago van het beroep
 • Redelijke en begrijpelijke regelgeving
 • Goed economisch perspectief voor ondernemers in financiële dienstverlening