Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Arbeidsmarkt
Eerder deze week maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de doelgroep voor de subsidieregeling NL leert door met sectoraal maatwerk is uitgebreid. De subsidieregeling richtte zich in eerste instantie alleen op werkenden. Nu is definitief bekend geworden dat ook werkzoekenden tot de doelgroep van de regeling behoren.
8 december 2021
Zoals bekend hebben we samen met OvFD en met steun van vakbond De Unie via de ‘NL leert door regeling’ subsidie gekregen om de instroom en doorstroom van nieuw én gediplomeerd talent in de financiële sector te vergroten. Help jij via social media potentieel talent voor onze sector te interesseren?
8 november 2021
Financieel advieskantoren verwachten de komende jaren veel nieuwe mensen nodig te hebben. Zij-instroom wordt aangemoedigd. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, van wie de baan op de tocht staat of die al werkloos zijn, en die zich willen oriënteren op de financiële sector hebben vanaf nu de mogelijkheid om geheel kosteloos opgeleid te worden.
13 oktober 2021
In maart hebben Adfiz en OvFD samen een subsidieaanvraag ingediend voor de subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. De subsidie is gericht op (om)scholing voor behoud van werk en overgang naar ander werk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 27 mei bekend gemaakt de subsidieaanvraag toe te kennen. Met de subsidie is een bedrag gemoeid van €950.000.
1 juni 2021
Het belang van betrouwbare en actuele data blijft toenemen. Het biedt inzicht, helpt bij het bepalen van de strategie en maakt duidelijk wanneer en waarop moet worden bijgestuurd. Om branchebreed over meer en actuelere data te beschikken, zijn we vorig jaar gestart met Advies in Cijfers. Onlangs heb je de geüpdate en uitgebreide 2020 editie van dit kennisdocument ontvangen.
22 juli 2020
Per 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat de premiedifferentiatie naar sector wordt vervangen door premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie (2,94%) geldt over het loon van medewerkers met een vast contract, en een hoge WW-premie (7,94%) over het loon van medew ...
1 april 2020
Het coronavirus roept vragen op met betrekking tot het arbeidsrecht: wat mag een werkgever van zijn medewerkers verlangen? Hoe omgaan met medewerkers die niet naar kantoor durven komen? Hoe omgaan met zieke medewerkers? En wat te doen als – als gevolg van het coronavirus – er (tijdelijk) niet voldoende werk meer is? Hieronder een korte opsomming met arbeidsrechtelijke informatie.
23 maart 2020
Sinds vorige week staat ons kennisdossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) online. In dit dossier vind je een overzicht van en uitleg over de nieuwe regels, zoals die per 1 januari 2020 gelden. Aan dit dossier zijn nu model-arbeidsovereenkomsten en een handige checklist toegevoegd.
28 januari 2020
Na eerder dit jaar het kennisdossier Transparantie in dienstverlening op onze website gepubliceerd te hebben, staat sinds vandaag het dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) online. In dit dossier vind je een overzicht van en uitleg over de nieuwe regels. De komende tijd wordt het dossier nog uitgebreid met modeldocumenten en een stappenplan. De WAB is per 1 januari 2020 in werking getreden.
22 januari 2020
Met ruim 350 bezoekers is de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw een succes. Het plenaire programma is intussen afgelopen en het netwerkevent in volle gang in het Spant! in Bussum. De nieuwjaarsspeech van Roger van der Linden is al terug te lezen. En ook de prijzen van het Adfiz Prestatie Onderzoek zijn intussen bekend.
9 januari 2020