Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Arbeidsmarkt
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Werken waar je wilt verworpen. Het wetsvoorstel moest het mogelijk maken dat werknemers – die tenminste een half jaar in dienst zijn – een gemotiveerd verzoek aan de werkgever kunnen voorleggen voor het (meer) thuiswerken of het (meer) op de werklocatie werken.
27 september 2023
Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA Business School te Driebergen. De samenwerking is erop gericht vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren voor de verzekeringssector. Onlangs hebben de eerste 13 studenten van de IVA Business School hun diploma uitgereikt gekregen voor de opleiding Wft Basis en Riskmanagement. Ze hebben de opleiding naast hun ...
19 september 2023
In VVP 3 is een bijdrage van ons opgenomen over de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Met deze wet wil de overheid de bewustwording ten aanzien van de risico's van (on)bewuste arbeidsmarktdiscriminatie vergroten en tegelijkertijd iets doen aan (onbewuste) vooroordelen bij het werven en selecteren van medewerkers.
10 juli 2023
Op 12 juni organiseerden wij met de NHL Stenden Hogeschool een webinar over de mogelijkheden en voordelen van duale leertrajecten. Heb je dit gemist? Dan kun je het nu terugkijken.
28 juni 2023
Op 12 juni organiseert Adfiz in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Stenden (Leeuwarden) een webinar over duale hbo-leertrajecten.
2 juni 2023
Gisteren heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen op grond waarvan in de Arbeidsomstandighedenwet wordt geregeld dat elke werknemer het recht heeft om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Een werkgever wordt verplicht om een (interne of externe) vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze aanstelling doet de werkgever in afstemming/instemming van de OR of PVT. De taken van een vertrouwe ...
24 mei 2023
Op 15 mei vergadert de HR-commissie. Heb je een HR-onderwerp dat je op de agenda wilt zetten?
10 mei 2023
In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die wij samen met OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken naar de financiële sector. De subsidie was onderdeel van onze acties om instroom in de sector te bevorderen.
8 mei 2023
Nieuwe regelgeving is op komst om arbeidsdiscriminatie te voorkomen. Zodra de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie heeft aangenomen, hebben werkgevers 9 maanden (na publicatie in het Staatsblad) tijd om aan nieuwe verplichtingen te voldoen bij het werven en selecteren van medewerkers.
2 mei 2023
De AM Topvrouwenlijst met de meest invloedrijke vrouwen in de financiële dienstverlening gaat plaats maken voor AM diversity. In de nieuwe opzet wordt het beste HR-initiatief voor brede diversiteit in de financiële dienstverlening beloond.
19 april 2023