Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Arbeidsmarkt
Na eerder enkele malen te zijn uitgesteld staat voor volgende week dinsdag de behandeling van het Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer gepland.
22 februari 2024
Op 13 februari staat de behandeling van het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie gepland op de agenda van de Eerste Kamer.
23 januari 2024
Een werknemer heeft bij de rechter aangevochten dat zijn werkgever bij ontslag (een deel) van de opleidingskosten vorderde. De werkgever was met de werknemer een studiekostenbeding overeengekomen. De werknemer stelde dat zijn werkgever zich niet op het beding kon beroepen omdat de gevolgde scholing nodig was om zijn functie uit te oefenen. De werkgever daarentegen stelde dat de gevolgde opleiding ...
9 november 2023
Onlangs is het nieuwe Adfiz Magazine met als thema Arbeidsmarkt verschenen. Je kunt het magazine nu ook online inzien.
16 oktober 2023
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Werken waar je wilt verworpen. Het wetsvoorstel moest het mogelijk maken dat werknemers – die tenminste een half jaar in dienst zijn – een gemotiveerd verzoek aan de werkgever kunnen voorleggen voor het (meer) thuiswerken of het (meer) op de werklocatie werken.
27 september 2023
Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA Business School te Driebergen. De samenwerking is erop gericht vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren voor de verzekeringssector. Onlangs hebben de eerste 13 studenten van de IVA Business School hun diploma uitgereikt gekregen voor de opleiding Wft Basis en Riskmanagement. Ze hebben de opleiding naast hun ...
19 september 2023
In VVP 3 is een bijdrage van ons opgenomen over de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Met deze wet wil de overheid de bewustwording ten aanzien van de risico's van (on)bewuste arbeidsmarktdiscriminatie vergroten en tegelijkertijd iets doen aan (onbewuste) vooroordelen bij het werven en selecteren van medewerkers.
10 juli 2023
Op 12 juni organiseerden wij met de NHL Stenden Hogeschool een webinar over de mogelijkheden en voordelen van duale leertrajecten. Heb je dit gemist? Dan kun je het nu terugkijken.
28 juni 2023
Op 12 juni organiseert Adfiz in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Stenden (Leeuwarden) een webinar over duale hbo-leertrajecten.
2 juni 2023
Gisteren heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen op grond waarvan in de Arbeidsomstandighedenwet wordt geregeld dat elke werknemer het recht heeft om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Een werkgever wordt verplicht om een (interne of externe) vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze aanstelling doet de werkgever in afstemming/instemming van de OR of PVT. De taken van een vertrouwe ...
24 mei 2023