Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 30-6-2020

AFM onderzoek naar belonen en waarderen biedt handvatten voor klantgerichte cultuur

AFM onderzoek naar belonen en waarderen biedt handvatten voor klantgerichte cultuur

De AFM heeft onderzoek gedaan naar belonen en waarderen om beter te begrijpen hoe dit het gedrag van medewerkers beïnvloedt. In het kader van een beheerst beloningsbeleid roept de AFM ondernemingen op hier binnen hun risico-inventarisatie aandacht voor te hebben. De inzichten uit het onderzoek bieden praktische handvatten om een op samenwerking en op de klant gerichte cultuur met meer bevlogen medewerkers te bevorderen.

Nieuws
geplaatst op: 16-9-2019

Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Het zomerreces van de Tweede Kamer is voorbij en de politiek maakt zich op voor Prinsjesdag. Ook de activiteiten van de financiële commissie van de Tweede Kamer zijn weer gestart en diverse onderwerpen liggen voor ter behandeling. Een goed moment om met Kamerleden in gesprek te gaan over actuele en voor onze sector relevante onderwerpen. Afgelopen week spraken we met Erik Ronnes (CDA).

Nieuws
geplaatst op: 4-9-2019

Adfiz kritisch over verdere uitbreiding beloningsregels naar adviseurs

Adfiz kritisch over verdere uitbreiding beloningsregels naar adviseurs

Onlangs is een consultatie gehouden van de Wet nadere beloningsmaatregelen. In het voorstel zijn nieuwe maatregelen opgenomen om uitwassen in beloningen in de financiële sector aan te pakken.

Categorien: Beloning
Nieuws
geplaatst op: 5-7-2018

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Maandag ontmoetten vier Adfiz-leden op onze uitnodiging VVD-kamerlid Roald van der Linde. Ze spraken over brandende onderwerpen zoals onverzekerbaarheid, toezichtkosten, vakbekwaamheid en provisietransparantie. Van der Linde toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de dagelijkse praktijk echt doorgronden. Dergelijke Ronde Tafelgesprek is intussen een bewezen meerwaarde in onze lobby.

Persberichten
geplaatst op: 24-1-2018

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.

Nieuws
geplaatst op: 29-11-2017

Ook De Goudse geeft eigen geluid over ongevraagde transparantie

Ook De Goudse geeft eigen geluid over ongevraagde transparantie

Een week nadat NH1816 liet weten teleurgesteld te zijn over het provisiestandpunt van het Verbond, komt ook De Goudse met het eigen geluid naar de adviseurs met wie zij samenwerken.

Nieuws
geplaatst op: 23-11-2017

Verbond en AFM weten ook niet waarom

Verbond en AFM weten ook niet waarom

Publicitair lijkt de geest uit de fles nu AFM en Verbond openlijk hun liefde aan ongevraagde transparantie verklaard hebben. Laten we de zaak wel nuchter blijven bekijken. Want er is geen enkele reden om deze gevaarlijke maatregel uit de kast te halen. Des te verwonderlijker dat de AFM achter dit stokpaardje van het Verbond aanloopt. Er zijn heel veel redenen voor ministerie en politiek om dit proefballonnetje links te laten liggen.

Nieuws
geplaatst op: 17-11-2017

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

De AFM pleit in haar consultatie voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel en wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen.

Publicaties
geplaatst op: 14-12-2016

InFinance visie: “Groot verschil productverkoop en onafhankelijk advies”

InFinance visie: “Groot verschil productverkoop en onafhankelijk advies”

Wat worden volgens Adfiz de uitdagingen in 2017? Die vraag stelde de InFinance redactie aan Adfiz directeur Enno Wiertsema. “2017 wordt sowieso het jaar van de evaluatie van het provisieverbod. We mogen verwachten dat de problemen met de toegankelijkheid van advies, die breed in de markt ervaren worden, ook uit de evaluatie komen.” Ook voor de overheid ziet hij een rol om advies toegankelijker te maken. Lees in dit ledenbericht de hele column.

Nieuws
geplaatst op: 5-10-2016

Oud-voorzitter Bob Veldhuis blikt in tweede Adfiz magazine terug op provisieverbod, Adfiz magazine morgen op de mat

Oud-voorzitter Bob Veldhuis blikt in tweede Adfiz magazine terug op provisieverbod, Adfiz magazine morgen op de mat

Volgend jaar wordt het provisieverbod geëvalueerd. Eerder dit jaar maakte minister Dijsselbloem de thema’s van de evaluatie bekend: cultuurverandering, toegankelijkheid van advies en effectiviteit van de DVD. Toenmalig Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis stond in 2010 mee aan de wieg van het provisieverbod. In het tweede Adfiz magazine, die morgen bij je op de mat valt, zochten we Veldhuis op in zijn kantoor in Heerde om met hem te kijken of het provisieverbod haar beloftes waarmaakt. “We hebben destijds heel wat risico’s geschetst. Helaas zijn die niet allemaal voldoende afgewend.”