Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Compliance
De DVD wordt vanaf 1 april 2023 vervangen door de vergelijkingskaart. Je hebt een half jaar de tijd om je DVD’s te vervangen. We hebben alle nieuwe eisen vertaald naar de praktijk en die toelichting vind je in het Wft Portaal.
30 maart 2023
Op 18 februari 2023 is het grootste deel van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet scherpt bestaande wetgeving rondom klokkenluiders aan, als gevolg van een Europese richtlijn. Omdat de aangepaste regels voor alle financiële adviseurs geldt, hebben we een kennisportaal over dit onderwerp gemaakt waar je kunt nalezen wat je moet regelen volgens de Wet bescherming kl ...
22 maart 2023
De aangescherpte Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden. Omdat deze wet voor alle financiële adviseurs van toepassing is, zullen wij je vanuit Adfiz de nodige ondersteuning bieden. Op 16 maart om 10.00 uur organiseren wij daarom ook een webinar waarin de gevolgen van de Wet bescherming Klokkenluiders voor financieel adviseurs worden toegelicht.
7 maart 2023
Nadat eind december de Wet bescherming klokkenluiders door de Tweede Kamer werd aangenomen, ging het wetgevingstraject snel. De Eerste Kamer heeft de wet als hamerstuk aangenomen, wat wil zeggen dat er geen debat gevoerd is. Op 17 februari 2023 zijn de grootste delen van de wet gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee de wet op 18 februari 2023 in werking is getreden.
21 februari 2023
In 2019 is er een Europese richtlijn aangenomen die de bescherming van klokkenluiders regelt. Deze richtlijn had eigenlijk per 1 januari 2022 al in Nederlandse wetgeving opgenomen moeten zijn, maar het wetgevingstraject heeft vertraging opgenomen. De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen, maar in afwachting van de Eerste Kamer is de ingangsdatum nog niet bekend.
3 januari 2023
Het nieuwe jaar is ook de startdatum voor veel nieuwe wetten en regelingen of aanpassingen op bestaande regelingen. In dit bericht delen we een handig overzichten van onze partners. Zo brengt Financiën de fiscale wijzigingen in kaart, publiceert MKB Nederland een overzicht van wijzigingen die voor jou als ondernemer relevant zijn, en heeft Wijzer in Geldzaken een tool voor jouw particuliere klant ...
3 januari 2023
De AFM heeft de marktindrukken 2022 met haar aanwijzingen richting de sector financiële ondernemingen gepubliceerd. Deze marktindrukken kunnen jou als adviseur helpen want hierin geeft de AFM aan waar zij in haar toezicht bij adviseurs en bemiddelaars op zal letten. In dit bericht verwijzen wij per onderwerp in de marktindrukken waar je daarover informatie kan vinden op het Adfiz Wft portaal. Benu ...
16 november 2022
Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond van de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Over de voor onze sector belangrijkste bepalingen hebben we eerder gepubliceerd. Nu staan alle nieuwe regels gebundeld en toegelicht in het nieuwe kennisportaal transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
14 september 2022
Nederland heeft regels over hoe om te gaan met mensen die maatschappelijk relevante misstanden openbaar maken, de zogenaamde klokkenluiders. Zo moeten bedrijven vanaf 50 werknemers over een procedure beschikken waarin is opgenomen hoe wordt omgegaan met de melding van een misstand. Met de in 2019 aangenomen Europese richtlijn die de bescherming van klokkenluiders regelt, worden deze regels uitgebr ...
25 augustus 2022
Voor de zomer informeerden we je over de nieuwe EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en wat dat betekent voor Wft-opleidingen. Hoe de nieuwe regelgeving PE-examens precies raakt was toen nog niet duidelijk. Deze week ontvingen we bevestiging van SZW op onze zienswijze.
24 augustus 2022