Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Compliance
De AFM heeft de marktindrukken 2022 met haar aanwijzingen richting de sector financiële ondernemingen gepubliceerd. Deze marktindrukken kunnen jou als adviseur helpen want hierin geeft de AFM aan waar zij in haar toezicht bij adviseurs en bemiddelaars op zal letten. In dit bericht verwijzen wij per onderwerp in de marktindrukken waar je daarover informatie kan vinden op het Adfiz Wft portaal. Benu ...
16 november 2022
Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond van de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Over de voor onze sector belangrijkste bepalingen hebben we eerder gepubliceerd. Nu staan alle nieuwe regels gebundeld en toegelicht in het nieuwe kennisportaal transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
14 september 2022
Nederland heeft regels over hoe om te gaan met mensen die maatschappelijk relevante misstanden openbaar maken, de zogenaamde klokkenluiders. Zo moeten bedrijven vanaf 50 werknemers over een procedure beschikken waarin is opgenomen hoe wordt omgegaan met de melding van een misstand. Met de in 2019 aangenomen Europese richtlijn die de bescherming van klokkenluiders regelt, worden deze regels uitgebr ...
25 augustus 2022
Voor de zomer informeerden we je over de nieuwe EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en wat dat betekent voor Wft-opleidingen. Hoe de nieuwe regelgeving PE-examens precies raakt was toen nog niet duidelijk. Deze week ontvingen we bevestiging van SZW op onze zienswijze.
24 augustus 2022
Collectieve vergunninghouders hebben van de AFM onlangs een brief gehad waarin de AFM aangeeft dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van sommige vergunninghouders niet voldoet aan de eisen van de Wft voor wat betreft de verzekerde bedragen. De Wft eist dat de minimaal verzekerde bedragen van toepassing is op elke aangesloten onderneming individueel.
27 juni 2022
In de rubriek Ken je vak van VVP #6 is een artikel van ons gepubliceerd over digitale weerbaarheid. Dit onder andere naar aanleiding van de DORA verordening waarmee Europa de digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector wil vergroten (verwachte invoering is in 2023). Maar nu al gelden Principes voor informatiebeveiliging, die de AFM in 2019 publiceerde. Hierover informeerden we ...
22 december 2021
De AFM heeft vandaag haar interpretatie van informeren en adviseren gepubliceerd omdat hierover volgens de AFM onduidelijkheid zou bestaan. Opvallend is het feit dat vrijwel alle onderhoudsadviezen voor de Wft onder de noemer ‘informeren’ worden gebracht. Wat betekent dit voor jouw onderhoudsdienstverlening?
15 december 2021
In de publicatie van de AFM Marktindrukken 2021 staat welke aandachtpunten de AFM signaleert voor adviseurs en bemiddelaars naar aanleiding van de Marktmarktmonitor 2021 en de gesprekken die de AFM met dienstverleners heeft gevoerd.
16 november 2021
De afhankelijkheid van digitale processen in de financiële sector neemt toe, net zoals het aantal gerichte cyberaanvallen op financiële organisaties. Tijdens de coronacrisis heeft digitalisering in het dagelijkse werk nog een enorme versnelling doorgemaakt. Europa was echter voor corona al hard aan het werk met een verordening om de digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector t ...
9 september 2021
Het digitaal loket van AFM waar je wijzigingen kunt doorgeven zoals een wijziging van rechtsvorm is gewijzigd in een digitaal portaal waarvoor je een account moet aanmaken. Hiervoor is opnieuw registreren met een persoonsgebonden e-mailadres en koppelen aan een onderneming noodzakelijk.
12 juli 2021