Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Cyberrisk
Donderdag 23 november vond het jaarlijks congres van de Swedish Insurance Brokers Association plaats. Adfiz was een van de twee internationale deelnemers in het panel over de Europese markt en de gevolgen van een provisieverbod. Met Engeland is Nederland een van de Europese landen met een provisieverbod voor complexe producten. Onze Zweedse collega’s waren zeer geïnteresseerd in onze ervaringen hi ...
6 december 2023
Het Verbond van Verzekeraars heeft vorige week een whitepaper 'Aandachtspunten bij stille dekkingen in traditionele polissen’ gepubliceerd. Hierin zoomt de belangenorganisatie, aan de hand van voorbeelden, in op de zogeheten ‘stille dekking’ van cyberrisico’s die het meest voorkomen in traditionele verzekeringen. Zoals verzekeringen voor bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheid, brand- en technis ...
23 november 2023
Oktober is cybersecurity maand. Het ministerie van EZK de resultaten gepubliceerd van het Cybersecurity Onderzoek Alert Online 2023 over hoe het MKB omgaat met cyberrisico’s. Daaruit blijkt dat 19% van de kleine bedrijven geen cybermaatregelen treft.
19 oktober 2023
Oefenen en kennis delen rondom cybersecurity is essentieel. De cybersecurity campagnemaand in oktober richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cyberveilig gedrag. Tijdens de cybersecuritymaand zetten nationale en internationale partijen zich in om deze doelen na te streven.
3 oktober 2023
Maandag 2 oktober introduceert onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC) een cybersubsidie voor kleine bedrijven: ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’. Want ondanks praktische voorlichting over cyberveiligheid blijkt uit onderzoeken van DTC en CBS dat kleine bedrijven nog niet genoeg cybersecuritymaatregelen nemen. Met de subsidie wil DTC achterhalen of het wegnemen van een financieel knelpunt kle ...
28 september 2023
Gisteren organiseerden we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, de opvolger van het Particulier Platform en het Zakelijke Platform. De nieuwe opzet, met 's ochtends aandacht voor de particuliere markt, 's middags voor de zakelijke en daar tussenin een plenair deel, was een groot succes. Niet in de laatste plaats door de goede opkomst en de 14 vertegenwoordigers van ledenvoordelen die de ...
21 september 2023
Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.
11 september 2023
Anderhalve week geleden berichtten we je over de reikwijdte en impact van een ICT-veiligheidsincident. Daarin wezen we ook op een, door onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC) opgetekend, voorbeeld van identiteitsfraude bij een Adfiz-lid. Inmiddels hebben meerdere kantoren melding gemaakt van identiteitsfraude. Hoe voorkom je het en wat kun je doen als je ermee te maken krijgt?
21 augustus 2023
Vandaag staat in het teken van de vijfde aflevering van de Adfiz Zomerserie: ‘Digitale weerbaarheid - Wat betekent de Europese DORA wetgeving voor jou’. Tijdens deze aflevering geeft AFM een toelichting op onderdelen die van belang zijn voor de inrichting van digitale weerbaarheid bij financiële ondernemingen en maakt Michael MacKaaij (voorzitter van de Contactgroep Automatisering en lid van de le ...
17 augustus 2023
Hoewel het aantal incidenten afneemt en steeds meer bedrijven maatregelen nemen om een cyberincident te voorkomen (zie Cybersecuritymonitor 2022), is er voor veel bedrijven nog altijd meer dan genoeg werk te verrichten om echt cyberveilig te worden. Want de reikwijdte en impact van zo'n cyberincident is enorm. Onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC) tekende enkele ervaringsverhalen va ...
10 augustus 2023