Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Cyberrisk
Begin van deze zomer publiceerde De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2022. Het CSBN geeft de trends, incidenten, dreigingen en uitdagingen weer op het gebied van cybersecurity binnen onze nationale veiligheid. Onze partner Digital Trust Center (DTC), van het ministerie van Economische Zaken, heeft de voor bedrijven relevante p ...
30 augustus 2022
Uit de Rapportage datalekken 2021 die vorige week door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de Kamer is verzonden, blijkt dat het aantal meldingen van datalekken door cyberaanvallen vorig jaar explosief is gestegen. Het aantal meldingen steeg met 88% ten opzichte van een jaar eerder. De AP maakt zich grote zorgen over deze stijging. In totaal kreeg de AP vorig jaar bijna 25.000 datalekmelding ...
1 juni 2022
Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Openbaar Ministerie komt naar voren dat in 2021 zo'n 14.900 cybercrimegevallen zijn geregistreerd door de politie. Het gaat daarbij om zaken als hacks, ddos-aanvallen en ransomware-aanvallen. Ten opzichte van 2019 is dat een verdrievoudiging van het aantal geregistreerde cybercrimegevallen.
10 mei 2022
Steeds meer bedrijven maken werk van het treffen van maatregelen om een cyberaanval te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Dat is een goede en noodzakelijke ontwikkeling omdat het aantal bedrijven dat vorig jaar met een cyberaanval te maken heeft gehad sterk is gestegen en cyberdreiging een reëel operationeel risico is geworden. Om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen digitaal weer ...
14 april 2022
Het overgrote deel van de dienstverleners ondersteunt eHerkenning als veilig en betrouwbaar inlogmiddel. Daarnaast heeft een grote meerderheid van de Digitaal Paspoort-gebruikers inmiddels eHerkenning-3 aangeschaft. Dat is conclusie van de migratie van het digitaal paspoort naar eHerkenning die begin dit jaar is afgerond met de uitfasering van het Digitaal Paspoort als inlogmiddel. Tegelijk is dui ...
17 maart 2022
Hoewel er tot nu toe geen concrete aanwijzingen zijn dat digitale aanvallen in directe relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland, zijn eventuele gevolgen en aanvallen in de toekomst niet uitgesloten. Een goede en veilige digitale omgeving is essentieel voor individuen, organisaties en processen. NCSC en onze partner DTC organiseren morgen een informatiesessie.
8 maart 2022
Afgelopen donderdag organiseerden we de online variant van de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst: de Nieuwjaarsboodschap. De speech van onze voorzitter Roger van der Linden en de aansluitende inspiratiesessie Cybersecurity werd door ongeveer 200 leden en stakeholders bekeken.
17 januari 2022
In de rubriek Ken je vak van VVP #6 is een artikel van ons gepubliceerd over digitale weerbaarheid. Dit onder andere naar aanleiding van de DORA verordening waarmee Europa de digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector wil vergroten (verwachte invoering is in 2023). Maar nu al gelden Principes voor informatiebeveiliging, die de AFM in 2019 publiceerde. Hierover informeerden we ...
22 december 2021
Het Digital Trust Center, Nationaal Cyber Security Centrum en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners organiseren vanmiddag van 16.00 tot 16.45 uur samen een webinar voor IT-professionals (bijvoorbeeld IT dienstverleners, systeembeheerders, IT-managers) over de kwetsbaarheid in Log4j software.
15 december 2021
Onze partner op het gebied van cyber, Digital Trust Centre (DTC) - een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken - heeft een waarschuwing doen uitgaan voor een beveiligingslek in Microsoft Exchange Servers 2016 en 2019. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft het beveiligingslek geclassificeerd als hoog. Als je gebruik maakt van een Exchange Server dan is het advies om de beschi ...
24 november 2021