Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Duurzaamheid
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is enige tijd geleden de website www.verbeterjehuis.nl opgezet. Op deze website kunnen consumenten informatie vinden over de verschillende verbeteropties om het huis te verduurzamen. Ook kan de consument gegevens vinden over subsidiemogelijkheden en is er een verbetercheck te vinden.
4 oktober 2022
Op 23 september 2022 zal voor het derde jaar de SDG-vlaggendag plaatsvinden. Door de SDG-vlag te hijsen, tonen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen hun commitment aan de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen). Door mee te doen aan de SDG-vlaggendag onderstreep je de uitdagingen waar we voor staan en laten we zien hoe groot de groep is d ...
7 september 2022
Zowel particulieren als bedrijven gaan steeds meer over tot het laten plaatsen van zonnepanelen op daken of bedrijfsterreinen. Zonnepanelen wekken energie op en dat is in deze tijd van omhooggeschoten energieprijzen een nuttige investering.
6 september 2022
Waterstof is een nieuwe technologie die vergaande mogelijkheden biedt om te verduurzamen. Waterstof wordt gebruikt als brandstof, maar ook voor opslag en transport van energie. Met de toename van diverse toepassingen van waterstof is het van belang om te kijken naar de nieuwe risico’s verbonden met de toepassing ervan en hoe daar mee om te gaan.
15 augustus 2022
Klimaatverandering en verduurzaming; het houdt de maatschappij erg bezig. Mensen krijgen door een toename van weersextremen steeds meer te maken met klimaatschade, maar ook met de energietransitie, die veel klanten al dan niet gedwongen door maken. Tijdens de expertsessie Zakelijke schadeverzekeringen en duurzaamheid vertelt a.s.r. hoe je in kunt spelen op de veranderende verzekeringsbehoeften van ...
4 augustus 2022
Hoe denkt de branche over onderwerpen als duurzaamheid, vitaliteit, mobiliteit en digitalisering. Om daar antwoord op te krijgen, is AM gestart met het AM Insights 2022 onderzoek. Help jij mee om van dit onderzoek een succes te maken?
21 juli 2022
Op 17 mei organiseert het Verbond van 11 tot 12 uur een webinar gevolgschade door verspreiding van zonnepaneeldeeltjes bij zonnepaneelbranden. De deeltjes zouden schadelijk kunnen zijn en moeten opgeruimd worden. Maar wie is hiervoor verantwoorde­lijk? En hoe zit het met de opruimingskosten?
25 april 2022
Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal Energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Het is dus belangrijk dat je nagaat of jouw kantoor al voldoet aan deze eisen of wat ervoor nodig is om er op tijd aan te voldoen. A ...
20 april 2022
De verzekerbaarheid en risicodekking van zonnepanelen op grote zakelijke panden (PV-installaties) blijft een aandachtpunt. Om de verzekerbaarheid te verbeteren zijn verschillende initiatieven ontwikkeld. Zo is om discussies over eisen in de co-assurantiemarkt te vergemakkelijken en de markt richting te geven voor het verzekeren van zonnepaneleninstallaties door het Verbond en de VNAB een voorbeeld ...
11 april 2022
Tijdens het Particulier Platform op 7 april gaat dr. Fred de Jong (associate lector sustainable finance & tax bij de HAN University of Applied Sciences) in op duurzaamheidsadvies. Heb jij je al aangemeld voor het Particulier Platform?
31 maart 2022