Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Europa
De Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD) is al enige tijd geleden geïmplementeerd in de Wft. De implementatie van de IDD betekent niet dat de Europese regelgeving is afgerond. Op onderdelen is of word de IDD aangepast en de Europese autoriteiten zijn zich al aan het opmaken voor de ‘review’ van de IDD in 2024 en 2025.
20 september 2022
Vorig jaar hebben wij je geïnformeerd over de komende Europese regelgeving inzake digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector (DORA). En tijdens het Zakelijk Platform webinar van 1 november vorig jaar is de AFM verder ingegaan op deze regelgeving en de consequenties voor onze sector. In dit bericht een update over de huidige stand van zaken.
22 augustus 2022
Ook de internationale koepels voor het intermediair ontmoeten elkaar weer fysiek. De afgelopen weken kwam de leden van de Europese koepel BIPAR en de wereldfederatie WFII samen in Brussel en Amsterdam. Bij BIPAR stond met name de Retail Investment Strategy en de ambitieuze voornemens van Europa om de interne vermogensmarkt verder te ontwikkelen op de agenda. Bij de WFII werd kennis en ervaringen u ...
29 juni 2022
Zoals eerder aangekondigd zullen de expertsessies van het Zakelijk Platform 2021 in webinar vorm worden aangeboden. Het Zakelijk Platform webinar 'Digitale weerbaarheid: wat betekent de Europese DORA wetgeving voor jou' zal op maandag 1 november om 13.00 uur plaatsvinden. Meld je nu alvast aan voor dit webinar.
29 september 2021
We hebben het Europa portaal uitgebreid met informatie rondom de Brexit. Je vindt hier informatie over de mogelijke scenario’s na afloop van de transitieperiode op 1 januari 2021, maar ook wat een eventuele harde Brexit voor jou kan betekenen.
16 november 2020
Door alle actualiteit rondom COVID19 is de Brexit in de publieke aandacht wat naar de achtergrond gegaan. Dat is onterecht want Brexit is nog onverminderd een issue voor jou, verzekeraars en met name ook voor je klanten die zakendoen met het VK.
26 oktober 2020
Tijdens de afgelopen (digitale) algemene ledenvergadering van BIPAR is Roger van der Linden benoemd tot voorzitter van de Brokers’ Committee van BIPAR en lid van het Steering Committee. Bij de BIPAR organisatie zijn zowel brokers (zelfstandig intermediairs) als agents (agenten) aangesloten.
30 juni 2020
Onlangs berichtte de AFM dat de basisbedragen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) worden aangepast per 12 juni a.s. De basisbedragen voor de BAV worden voor verzekeringsbemiddeling € 1.300.380 per schadegeval en € 1.924.560 per jaar voor alle schadegevallen. De BAV-bedragen voor hypothecair krediet en Nationaal Regime blijven ongewijzigd.
10 juni 2020
Veel van de wet- en regelgeving van onze sector komt direct of indirect uit Europa zoals Solvency II, de IDD, MIFID II en de regels inzake witwassen (de wwft). Ook voor de Europese regelgever is duidelijk dat op dit moment - op zowel Europees als nationaal niveau - de prioriteit ligt bij ondersteuning van consumenten en bedrijven bij de impact van de coronacrisis.
13 mei 2020
Eind vorige week vond in Brussel de halfjaarlijkse conferentie plaats van BIPAR, de Europese branchevereniging van intermediairs waar we bij zijn aangesloten. De bijeenkomst viel samen met een historisch moment: de Brexit.
5 februari 2020