Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Europa
Met Open Insurance wordt het delen van informatie binnen de verzekeringssector gestimuleerd door meer digitale en open relaties te creëren tussen financiële dienstverleners en hun klanten. Europa wil hiermee via wetgeving enerzijds zorgen voor nieuwe en innovatieve dienstverlening en anderzijds de waarborgen creëren dat dit op een veilige en gestructureerde wijze gebeurt. Het systeem van data dele ...
29 februari 2024
Vorige week vond het halfjaarlijks congres plaats van BIPAR in Brussel. De Europese wetgever is druk bezig om de lopende dossiers verder te brengen in de laatste maanden voor de Europese verkiezingen van juni, wanneer een nieuw Europees Parlement wordt en waarna ook een nieuwe Europese Commissie aantreedt.
30 januari 2024
Een week geleden schreven we dat er speciale standaarden voor DORA aankomen die door de (gezamenlijke) Europese toezichthouders (ESA’s) zijn ontwikkeld. Deze standaarden (die instellingen moeten gebruiken om aan hun nationale toezichthouders over hun DORA compliancy te rapporteren) zijn inmiddels gepubliceerd en vindbaar op de EIOPA site. DORA en de standaarden gelden voor financiële dienstverlene ...
23 januari 2024
In Europa wordt sinds enige tijd gesproken over de invoering van een Europees verbod op provisie bij beleggingen. En zoals Enno bijna een jaar geleden in zijn maandcolumn schreef, is de Nederlandse regelgever een groot pleitbezorger van zo'n Europese harmonisatie van de beloningssystematiek. Wij laten in Europa daarom regelmatig een ander geluid horen door ook te wijzen op de negatieve kanten van ...
22 januari 2024
Ondernemingen die onder de toepassing van de Europese verordening voor digitale weerbaarheid vallen moeten zich voorbereiden op de daadwerkelijke ingangsdatum van de verordening per 17 January 2025. Aanvullend op de verordening is de Europese toezichthouder bezig met de ontwikkeling van technische standaarden (RTS’en/level 2 measures) waarin onderdelen van de verordening nader worden uitgewerkt.
18 december 2023
De AFM heeft onlangs de 2e nieuwsbrief over DORA gepubliceerd en vraagt aandacht voor beheren van ICT-risico’s van derde aanbieders.
12 december 2023
Donderdag 23 november vond het jaarlijks congres van de Swedish Insurance Brokers Association plaats. Adfiz was een van de twee internationale deelnemers in het panel over de Europese markt en de gevolgen van een provisieverbod. Met Engeland is Nederland een van de Europese landen met een provisieverbod voor complexe producten. Onze Zweedse collega’s waren zeer geïnteresseerd in onze ervaringen hi ...
6 december 2023
Onlangs was onze collega Ludger de Bruijn bij de directorsmeeting van BIPAR waar de ontwikkelingen op kerndossiers zijn besproken met de Europese collega’s. Bovenaan de agenda in Europa staat de Retail Investment Strategy, waarover wij al vaker hebben bericht. De Commissie leek voor het eerst met concrete voorstellen te komen voor een Europees provisieverbod, maar na veel commotie is het voorstel ...
11 oktober 2023
Met het huidige demissionaire kabinet is er in Nederland tijdelijk een rem op nieuwe beleidsvoornemens vanuit de Nederlandse regering. Veel structurele zaken zullen pas worden opgepakt door een nieuwe kabinet. Ondertussen gaat de ontwikkeling van beleid en regelgeving in Europa gewoon door en ook het demissionaire kabinet moet zich daar een visie op vormen.
28 augustus 2023
Europa wil dat meer consumenten deelnemen aan de beleggingsmarkt. Consumenten lopen nu inkomsten mis omdat ze hun geld op laagrenderende betaal- en spaarrekeningen laten staan. In verhouding met de VS is het aantal retailbeleggers in Europa bijzonder laag en de commissie wil met nieuwe regels (RIS) daar verandering in brengen.
28 juni 2023