Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Europa
Met de voorstellen in het kader van de Retail Investment Strategy (RIS) wil de Europese Commissie bewerkstellingen dat meer retailbeleggers gaan investeren in plaats van hun geld te laten staan op laagrenderende spaarrekeningen. De Commissie signaleert meerdere knelpunten voor retailbeleggers om te beleggen en wil die knelpunten met een set aan maatregelen wegnemen.
1 juni 2023
De Beleidsregel geschiktheid 2012 is per 1 april 2023 gewijzigd. Daarin staat nu ook een bepaling die relevant is voor adviseurs en bemiddelaars die onder het toepassingsbereik van DORA vallen (250 fte of meer).
5 april 2023
Afgelopen week vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van BIPAR plaats; een bijeenkomst waar de leden van deze Europese koepelorganisatie een update krijgen van de belangrijkste dossiers die in Europa spelen. Veruit het belangrijkste onderwerp op de agenda was de Retail Investment Strategy (RIS). Onder meer key stakeholders als Petra Hielkema (CEO van EIOPA, de Europese toezichthouder), de verantwoord ...
14 februari 2023
Op 22 november is een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU gepubliceerd over het UBO-register. De strekking van deze uitspraak is in ieder geval dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig is. Naar aanleiding hiervan heeft minister Kaag de Kamer geïnformeerd dat hangende nadere analyse van de uits ...
28 november 2022
Het EP heeft onlangs ingestemd met de DORA-regelgeving. Daarmee is het Europese traject afgerond. Omdat het gaat om een Europese verordening zijn de regels bij invoering direct in Nederland van toepassing.
17 november 2022
Wij hebben je eerder bericht over de aanstaande regelgeving vanuit Europa over Digitale Weerbaarheid voor financiële instellingen, de DORA verordening. Het regelgevingsproces is zo goed als afgerond en de publicatie van de verordening wordt binnenkort verwacht. Vanaf de datum van publicatie gaat er een implementatieperiode van 2 jaar lopen. Financiële ondernemingen die onder DORA vallen moeten dan ...
25 oktober 2022
Afgelopen week waren we bij het Bipar overleg over de actuele Europese dossiers. In de vele onderwerpen die in Europa spelen vallen met name twee grote wetgevingstrajecten op:
24 oktober 2022
De Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD) is al enige tijd geleden geïmplementeerd in de Wft. De implementatie van de IDD betekent niet dat de Europese regelgeving is afgerond. Op onderdelen is of word de IDD aangepast en de Europese autoriteiten zijn zich al aan het opmaken voor de ‘review’ van de IDD in 2024 en 2025.
20 september 2022
Vorig jaar hebben wij je geïnformeerd over de komende Europese regelgeving inzake digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector (DORA). En tijdens het Zakelijk Platform webinar van 1 november vorig jaar is de AFM verder ingegaan op deze regelgeving en de consequenties voor onze sector. In dit bericht een update over de huidige stand van zaken.
22 augustus 2022
Ook de internationale koepels voor het intermediair ontmoeten elkaar weer fysiek. De afgelopen weken kwam de leden van de Europese koepel BIPAR en de wereldfederatie WFII samen in Brussel en Amsterdam. Bij BIPAR stond met name de Retail Investment Strategy en de ambitieuze voornemens van Europa om de interne vermogensmarkt verder te ontwikkelen op de agenda. Bij de WFII werd kennis en ervaringen u ...
29 juni 2022