Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 10-12-2020

AFM komt met aandachtspunten voor de K&E toets van aanbieders en bemiddelaars bij execution only

AFM komt met aandachtspunten voor de K&E toets van aanbieders en bemiddelaars bij execution only

De AFM heeft aandachtspunten gepubliceerd voor de kennis- en ervaringstoets bij execution only dienstverlening. De AFM zal deze aandachtspunten gebruiken bij de beoordeling van de kennis- en ervaringstoets en verwacht dat aanbieders in hun productontwikkelingsproces de uitkomsten hiervan meenemen en deze waar nodig aanpassen. Ook heeft de toezichthouder aangegeven hoe partijen hiermee om zouden moeten gaan als klanten de toets niet halen.

Nieuws
geplaatst op: 14-8-2020

Consultatiereactie: Voorgestelde transparantieregels in balans

Consultatiereactie: Voorgestelde transparantieregels in balans

Begin juli heeft het Ministerie van Financiën het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor consultatie gepubliceerd. In het besluit worden nieuwe regels voorgesteld op het gebied van transparantie, onafhankelijkheid, geautomatiseerd advies, het kostprijsmodel en execution only bij verduurzaming.

Nieuws
geplaatst op: 13-8-2020

Adfiz presenteert alternatieven voor laten vervallen kennis- en ervaringstoets

Adfiz presenteert alternatieven voor laten vervallen kennis- en ervaringstoets

Het Ministerie van Financiën stelt in het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor de kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming tot € 25.000 te laten vervallen. Het opgeven van consumentenbescherming om maatschappelijke doelen te bereiken is een gevaarlijke, maar bovendien onnodige ontwikkeling. Daarom presenteert Adfiz in de consultatiereactie die vandaag zal verschijnen een tweetal alternatieven.

Nieuws
geplaatst op: 17-6-2019

BNR neemt waarschuwing risico’s financieel doe-het-zelven over 

BNR neemt waarschuwing risico’s financieel doe-het-zelven over 

Vrijdag schoof Enno Wiertsema aan bij het live radioprogramma BNR Zakendoen voor een gesprek over een veelheid aan onderwerpen. Onder andere sprak hij met Thomas van Zijl over het soms karikaturale imago van de financiële sector, over de waarde van advies en de onder druk staande toegankelijkheid ervan, over regeldruk en PE-examens, over onafhankelijk advies versus verkoop, over robotisering en het belang van menselijke tussenkomst, over de risico’s van execution only en de noodzaak dit beter te reguleren, en over big data en onverzekerbaarheid. Je kunt het hele interview nu terugluisteren.

Persberichten
geplaatst op: 7-9-2016

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.

Publicaties
geplaatst op: 20-2-2013

VVP Opinie: Dicht het lek van execution only

VVP Opinie: Dicht het lek van execution only

Deze week is de opinie 'Dicht het lek van execution only' door Hanneke Hartman in VVP verschenen.

Nieuws
geplaatst op: 14-1-2013

477 onafhankelijk financieel adviseurs maken indruk met collectieve eed of belofte

477 onafhankelijk financieel adviseurs maken indruk met collectieve eed of belofte

Leden van Adfiz hebben het als een eer ervaren op 10 januari 2013 voor het oog van het land collectief de eed of belofte af te leggen in het bijzijn van de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarmee is het nieuwe jaar een fantastische start geven. Het was een eervol moment, dat bij de leden grote impact had.