Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 14-8-2020

Consultatiereactie: Voorgestelde transparantieregels in balans

Consultatiereactie: Voorgestelde transparantieregels in balans

Begin juli heeft het Ministerie van Financiën het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor consultatie gepubliceerd. In het besluit worden nieuwe regels voorgesteld op het gebied van transparantie, onafhankelijkheid, geautomatiseerd advies, het kostprijsmodel en execution only bij verduurzaming.

Persberichten
geplaatst op: 24-1-2018

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.

Nieuws
geplaatst op: 12-9-2016

Adfiz wijst op gevaren manipulatie-risico geautomatiseerd advies

Adfiz wijst op gevaren manipulatie-risico geautomatiseerd advies

Financiën heeft Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 geconsulteerd. Adfiz heeft gereageerd op de voorstellen rondom volledig geautomatiseerd advies en het voornemen dat financiële dienstverleners geen betaling meer mogen ontvangen vanaf beleggingsrekeningen. Met name vragen we ook aandacht voor de risico’s van volledig geautomatiseerd advies die in het voorstel nauwelijks aan bod komen.

Persberichten
geplaatst op: 7-9-2016

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.

Nieuws
geplaatst op: 20-5-2016

Financiële dienstverlening in een snel veranderende wereld

Financiële dienstverlening in een snel veranderende wereld

Trends als digitalisering, demografische ontwikkelingen en internationalisering hebben grote invloed op de financiële sector en vergen een verantwoorde transitie van de financiële dienstverlening. 'Vijf brancheorganisaties in de financiële sector komen daarom met suggesties, aandachtspunten en 10 punten voor de financiële sector in een document getiteld “Verantwoord Vernieuwen”. Dit document vormt de aanzet voor de verdere discussie met stakeholders.

Publicaties
geplaatst op: 21-12-2015

Waarom verkopers geen adviseur zouden moeten heten

Waarom verkopers geen adviseur zouden moeten heten

InFinance publiceerde op haar site een poll over de stelling dat de consument inmiddels wel weet dat hij geen onafhankelijk advies krijgt bij de bank. Wij hebben daarop gereageerd, omdat dit helemaal niet de belangrijkste vraag is. Als een klant weet dat de bank zijn eigen producten verkoopt betekent dat namelijk nog niet dat de klant ook echt beseft wat daarvan de mogelijke gevolgen voor hem zijn. Lees de publicatie hierover deze maand in InFinance.

Nieuws
geplaatst op: 17-9-2012

NN antwoordt Adfiz naar aanleiding van ledenvragen

NN antwoordt Adfiz naar aanleiding van ledenvragen

Vorig jaar oktober maakte Nationale-Nederlanden haar plannen bekend om voortaan onder één naam alle distributiekanalen te bedienen. Wij hebben u toen gevraagd om gedrag of acties van NN die in tegenspraak zijn met – de geest van – haar eigen Samenwerkingsovereenkomst of Gedragsregels aan ons te melden. Adfiz heeft hier sindsdien meerdere malen over gesproken met de directie van Nationale-Nederlanden. Onderstaand treft u een samenvatting aan van de belangrijkste punten die wij het afgelopen jaar besproken hebben en de schriftelijke reactie van Nationale-Nederlanden.

Nieuws
geplaatst op: 13-7-2012

Adfiz stelt vraagtekens bij nieuwe strategie NN

Adfiz stelt vraagtekens bij nieuwe strategie NN

NN prijst zich met uitvoering nieuwe strategie uit de intermediaire markt Adfiz vraag zich af of NN wel integer is bij het uitvoeren van haar nieuwe multi-channel strategie en of NN daar wel klaar voor is. NN lanceert een nieuw autoproduct voor zowel het directe als het intermediaire kanaal. Het product zal in het intermediaire kanaal 7% goedkoper zijn dan in het directe kanaal. Adfiz vindt dit prijsverschil bijzonder klein en vraagt zich af hoe dit kan. Ondanks diverse verzoeken van Adfiz heeft NN tot op heden dit prijsverschil niet nader kunnen onderbouwen. De vraag is of NN dat niet wil of dat NN dit niet kan?

Nieuws
geplaatst op: 25-5-2012

Problemen met serviceabonnementen opgelost

Problemen met serviceabonnementen opgelost

Met het indienen van het wetsvoorstel Implementatiewet Solvabiliteit II wordt een belangrijke drempel voor service- abonnementen weggenomen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat De Nederlandsche Bank (DNB) na overleg met het ministerie haar interpretatie heeft bijgesteld.

Persberichten
geplaatst op: 23-5-2012

Statement Adfiz over pilot Geldloket

Statement Adfiz over pilot Geldloket

Adfiz vindt het belangrijk dat de consument zich bewust wordt van zijn financiële behoefte zodat hij op grond van die kennis begrijpt waarom hij voor een bepaalde hulp- of dienstverlening zou moeten kiezen. Er zijn mensen die moeite hebben de juiste informatie te vinden met betrekking tot hun financiële zaken. Een geldloket dat mensen afhankelijk van hun behoefte kan doorverwijzen naar de sociale dienst, schuldhulpverlening of naar een financieel adviseur kan voor die mensen een uitkomst blijken. Of dat zo is zal uit de pilot moeten blijken. Het Geldloket kan een nuttige functie vervullen in het doorverwijzen, als wegwijzer in geldzaken, van mensen die op internet hun weg moeilijk kunnen vinden naar het juridisch loket, naar een organisatie voor schuldhulpverlening of naar een financieel adviseur.