Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 20-10-2021

Consument heeft hulp nodig bij financiering verduurzaming

Consument heeft hulp nodig bij financiering verduurzaming

De afgelopen week zijn een tweetal onderzoeken gepubliceerd naar verduurzaming in de woningsector. Hieruit blijkt dat het aantal financieringsmogelijkheden binnen de hypotheekmarkt toeneemt, terwijl het overgrote deel van de klanten verduurzaming op dit moment op andere wijzen financiert. Hier ligt een rol voor jou als adviseur om de klant door het keuzeproces heen te loodsen. In dit ledenbericht een korte samenvatting van de onderzoeken, welke rol Adfiz pakt en wat je als adviseur zelf kunt doen.

Nieuws
geplaatst op: 30-9-2021

Toolkit om (aanstaande) woningeigenaren te helpen met belastingzaken

Toolkit om (aanstaande) woningeigenaren te helpen met belastingzaken

De Belastingdienst is de campagne Koopwoning gestart om mensen die een huis kopen of verkopen of hun hypotheek willen aanpassen te helpen met hun vragen over de belasting. Onderdeel van deze campagne is ook een communicatietoolkit met kant-en-klare artikelen en handige checklists die adviseurs met hun klanten kunnen delen.

Nieuws
geplaatst op: 26-8-2021

Reactietermijn enquête Platform Hypotheken verlengd: laat weten waar jij tegenaan loopt in de hypotheekadvisering

Reactietermijn enquête Platform Hypotheken verlengd: laat weten waar jij tegenaan loopt in de hypotheekadvisering

Eind juli lieten we je weten dat het weer mogelijk is om de enquête voor het Platform Hypotheken in te vullen: dé manier om bij beleidsbepalers onder de aandacht te brengen welke groepen consumenten op de hypotheekmarkt onvoldoende oplossingen hebben. Hoewel veel adviseurs al van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, heeft het ministerie toch besloten de deadline vanwege de vakantieperiode op te schuiven. Je hebt nog tot woensdag 1 september de tijd om de enquête in te vullen.

Nieuws
geplaatst op: 21-7-2021

Enquête Platform hypotheken: welke onderwerpen wil jij komend jaar op de politieke agenda?

Enquête Platform hypotheken: welke onderwerpen wil jij komend jaar op de politieke agenda?

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de jaarlijkse enquête van het Platform Hypotheken geopend. Hiermee kun jij als adviseur laten weten hoe je aankijkt tegen zaken als woningtekort en flexibiliteit van hypotheken. Daarnaast is er ook aandacht voor thema’s die ook het afgelopen jaar aan bod kwamen bij het Platform Hypotheken: starters, verduurzaming en digitalisering.

Nieuws
geplaatst op: 15-7-2021

Adfiz bundelt krachten met hypotheeksector om door coronapandemie getroffen huishoudens te helpen

Adfiz bundelt krachten met hypotheeksector om door coronapandemie getroffen huishoudens te helpen

De afgelopen maanden zijn op initiatief van NHG een aantal sessies belegd om huishoudens te helpen die door de coronacrisis een probleem hebben met hypotheken. Niet alleen consumenten die hun huidige hypotheek niet meer kunnen betalen, maar juist ook de consumenten die door de crisis de aansluiting op de hypotheekmarkt mis dreigen te lopen. Bijvoorbeeld omdat zij als ondernemer een slecht 2020 hebben gedraaid of flexwerker zijn in een van de getroffen sectoren.

Nieuws
geplaatst op: 19-5-2021

Koffiebreak Tips & tricks om duurhuurders aan een hypotheek te helpen verzet naar 3 juni

Koffiebreak Tips & tricks om duurhuurders aan een hypotheek te helpen verzet naar 3 juni

Wegens omstandigheden kan de koffiebreak Tips & tricks om duurhuurders aan een hypotheek te helpen, die morgen zou plaatsvinden, niet doorgaan. De nieuwe datum is donderdag 3 juni, van 9.00 tot 9.30 uur. Je hoeft je hiervoor niet opnieuw aan te melden.

Nieuws
geplaatst op: 25-3-2021

Minister Ollongren roept geldverstrekkers op data te delen met adviseurs

Minister Ollongren roept geldverstrekkers op data te delen met adviseurs

Veel adviseurs ervaren terughoudendheid bij geldverstrekkers om leningdata te delen tijdens de beheerfase van de hypotheek. De omvang en de gevolgen van dit probleem dringt ook steeds meer door bij de beleidsmakers in Den Haag. In het verslag van het Platform Hypotheken 2020 roept minister Ollongren geldverstrekkers op om actiever aan de slag te gaan met data delen in de beheerfase. De Minister benadrukt dat data delen in de beheerfase grote toegevoegde waarde heeft, omdat zo beter ingespeeld kan worden op de financiële situatie van de klant.

Nieuws
geplaatst op: 23-3-2021

Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Het besluit om de kennis- en ervaringstoets te schrappen bij een verhoging van de hypotheek voor verduurzaming is definitief. Per 1 april komt deze verplichting bij verhogingen tot € 25.000 voor consumenten te vervallen. Adfiz blijft tegenstander van deze afkalving van consumentenbescherming.

Nieuws
geplaatst op: 17-2-2021

Gedragsexperiment toont belang aan van betrokkenheid financieel adviseur bij afsluiten hypotheek

Gedragsexperiment toont belang aan van betrokkenheid financieel adviseur bij afsluiten hypotheek

Uit onderzoek van CentERdata, Nibud en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat online tools waarin de maximale hypotheek kan worden berekend, consumenten stuurt richting hogere hypotheken. Deze tools werken als een soort ankereffect. De uitkomst – het maximaal te lenen bedrag – wordt voor consumenten het richtbedrag. Ook als dit maximale bedrag in de praktijk niet passend is bij de situatie van de consument.

Nieuws
geplaatst op: 26-1-2021

Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie

Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie

De AFM heeft vandaag een rapport gepubliceerd over de financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Hieruit blijkt dat de groep die problemen kan krijgen bij de herfinanciering zeer beperkt is. Het gaat naar schatting om 78.000 van de 3 miljoen huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Rond 2035 lopen veel van deze aflossingsvrije hypotheken af. Dit onderzoek is dus een stimulans om je portefeuille nu door te lopen en mogelijk kwetsbare klanten op te sporen, zodat zij actie kunnen ondernemen.