Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 25-3-2021

Minister Ollongren roept geldverstrekkers op data te delen met adviseurs

Minister Ollongren roept geldverstrekkers op data te delen met adviseurs

Veel adviseurs ervaren terughoudendheid bij geldverstrekkers om leningdata te delen tijdens de beheerfase van de hypotheek. De omvang en de gevolgen van dit probleem dringt ook steeds meer door bij de beleidsmakers in Den Haag. In het verslag van het Platform Hypotheken 2020 roept minister Ollongren geldverstrekkers op om actiever aan de slag te gaan met data delen in de beheerfase. De Minister benadrukt dat data delen in de beheerfase grote toegevoegde waarde heeft, omdat zo beter ingespeeld kan worden op de financiële situatie van de klant.

Nieuws
geplaatst op: 23-3-2021

Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Het besluit om de kennis- en ervaringstoets te schrappen bij een verhoging van de hypotheek voor verduurzaming is definitief. Per 1 april komt deze verplichting bij verhogingen tot € 25.000 voor consumenten te vervallen. Adfiz blijft tegenstander van deze afkalving van consumentenbescherming.

Nieuws
geplaatst op: 17-2-2021

Gedragsexperiment toont belang aan van betrokkenheid financieel adviseur bij afsluiten hypotheek

Gedragsexperiment toont belang aan van betrokkenheid financieel adviseur bij afsluiten hypotheek

Uit onderzoek van CentERdata, Nibud en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat online tools waarin de maximale hypotheek kan worden berekend, consumenten stuurt richting hogere hypotheken. Deze tools werken als een soort ankereffect. De uitkomst – het maximaal te lenen bedrag – wordt voor consumenten het richtbedrag. Ook als dit maximale bedrag in de praktijk niet passend is bij de situatie van de consument.

Nieuws
geplaatst op: 26-1-2021

Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie

Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie

De AFM heeft vandaag een rapport gepubliceerd over de financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Hieruit blijkt dat de groep die problemen kan krijgen bij de herfinanciering zeer beperkt is. Het gaat naar schatting om 78.000 van de 3 miljoen huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Rond 2035 lopen veel van deze aflossingsvrije hypotheken af. Dit onderzoek is dus een stimulans om je portefeuille nu door te lopen en mogelijk kwetsbare klanten op te sporen, zodat zij actie kunnen ondernemen.

Nieuws
geplaatst op: 12-1-2021

Commissie Financiële Planning start pilot inkomensverklaringen met ViiZ en NIBC

Commissie Financiële Planning start pilot inkomensverklaringen met ViiZ en NIBC

Steeds meer geldverstrekkers eisen een inkomensverklaring van ondernemers bij de hypotheekaanvraag. Het opstellen van een dergelijke verklaring door een hierin gespecialiseerd bureau brengt extra kosten voor de klant met zich mee. Daarnaast krijgen wij vaak te horen dat de aanvraag van een inkomensverklaring bij een rekenbureau het aanvraagtraject vertraagt én de ruimte om jouw visie als adviseur te geven wordt beperkt. Daarom doet de commissie Financiële Planning van Adfiz mee aan een pilot van rekenexpert ViiZ en geldverstrekker NIBC om hier verandering in te brengen.

Nieuws
geplaatst op: 31-12-2020

Adfiz medeondertekenaar van het convenant Verduurzaming in de koopketen

Adfiz medeondertekenaar van het convenant Verduurzaming in de koopketen

Samen met tal van andere branche- en beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de koopketen heeft Adfiz op 17 december 2020 het ‘convenant koopketen’ ondertekend. In dit convenant hebben de deelnemende partijen afspraken gemaakt om verduurzaming bij de aankoop van een woning te stimuleren.

Nieuws
geplaatst op: 28-12-2020

De aanpassingen overdrachtsbelasting in 2021 op een rij

De aanpassingen overdrachtsbelasting in 2021 op een rij

Komend jaar vinden er een aantal aanpassingen in de overdrachtsbelasting plaats. Deze waren op Prinsjesdag al aangekondigd, maar zijn met de goedkeuring van het Belastingplan 2021 door de Eerste Kamer nu ook definitief. In dit ledenbericht een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Nieuws
geplaatst op: 27-8-2020

Rapport PBL over verduurzaming onderstreept belang van advies

Rapport PBL over verduurzaming onderstreept belang van advies

De afgelopen dagen was er in de media veel ophef het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hieruit blijkt dat het energieneutraal maken van woningen zich in veel gevallen financieel niet terugverdient. Vaak leveren gerichte maatregelen echter wel een forse besparing op. Consumenten kunnen dus niet zonder gedegen advies over verduurzaming én de financiering hiervan. Een kans voor beleidsmakers én voor jou als adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 4-8-2020

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie woningverduurzaming

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie woningverduurzaming

Op 16 september organiseren we de Adfiz Platformbijeenkomst 2020; een online evenement waarbij we het Particulier en Zakelijk Platform combineren. Vorige week berichtten we je al over wat je kunt verwachten van de plenaire sessie. Deze week lichten we een tipje van de sluier van de expertsessie Woningverduurzaming door NHG.

Nieuws
geplaatst op: 13-7-2020

NHG en geldverstrekkers passen acceptatienormen ondernemers aan bij tijdelijke daling inkomen

NHG en geldverstrekkers passen acceptatienormen ondernemers aan bij tijdelijke daling inkomen

NHG heeft deze week bekend gemaakt maatwerk voor ondernemers te standaardiseren. Normaal gesproken wordt bij de acceptatie gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Omdat sommige ondernemers als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een tijdelijke inkomensdaling mag de betreffende periode buiten beschouwing worden gelaten als de ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald. Adfiz is blij dat ondernemers op deze manier niet dubbel worden getroffen door de crisis.