Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Hypotheken
Jaarlijks organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties, waar volkshuisvesting onder valt, een aantal thematische sessies over de hypotheekmarkt. Deze deelsessies leiden uiteindelijk tot een gezamenlijke bijeenkomst, het zogenaamde Platform Hypotheken. Begin augustus hebben we in een ledenbericht een korte terugblik gegeven op het Platform in 2022.
30 november 2022
Door de hoge inflatie en de hoge energiekosten dreigen veel mensen een lastige winter tegemoet te gaan. Niet alleen mensen die rond het minimumloon verdienen zijn de dupe. Ook een grote groep met middeninkomens loopt de kans om in financiële problemen te komen. Zowel de overheid als vanuit de maatschappij zelf wordt naar mogelijkheden gezocht om de problemen actief in te perken.
15 september 2022
De Telegraaf berichtte vanmorgen over hypotheekverstrekkers die (tijdelijk) geen maatwerkoffertes meer verstrekken. Dit in reactie op een brief van de AFM waarin de toezichthouder de acceptatiecriteria van een vijftal hypotheekaanbieders heeft beoordeeld.
10 augustus 2022
Op 13 juli 2022 is het ministerie van Financiën een consultatieronde gestart over de wijzigingen van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet per 2023. De belangrijkste wijziging is dat vanaf 2023 de inkomens van beide partners volledig mee worden genomen bij een gezamenlijke aanvraag van een hypothecair krediet.
21 juli 2022
Vorige week hebben we je geïnformeerd over de voorgenomen afschaffing van de ‘jubelton’. Staatssecretaris Van Rij liet toen in de antwoorden op Kamervragen weten de schenkingsvrijstelling eigen woning gelijkgetrokken zou worden met de verhoogde, eenmalige schenkingsvrijstelling voor ouders aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar. Gisteren is het definitieve voorstel door Van Rij gepubliceerd.
9 maart 2022
In het regeerakkoord kondigde het kabinet eind vorig jaar aan de ‘jubelton’ volledig te willen afschaffen. Vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst bleek het niet mogelijk de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning eerder af te schaffen dan per 1 januari 2024. Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij wel mogelijkheden ziet om de jubelton al in 2023 te verlagen t ...
3 maart 2022
Met ingang van vandaag is het mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2021 te doen. Om je klanten die in 2021 een woning hebben gekocht of verkocht, hun hypotheek hebben overgesloten of hun huis hebben verhuurd goed te informeren over de gevolgen daarvan voor de belastingaangifte, heeft de Belastingdienst een toolkit ontwikkeld. Zij moeten waarschijnlijk gegevens in hun aangifte aanpassen of aa ...
1 maart 2022
Om adviseurs te helpen huizenbezitters en huurders in beweging te brengen zijn we samen met BNP Paribas Cardif en Scildon een bewustwordingscampagne gestart. Hiermee kun je aandacht vragen voor de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden op de betaalbaarheid van woonlasten. In de zojuist verschenen VVP is een Ken je vak-artikel gepubliceerd over deze campagne en de daarbij be ...
22 februari 2022
De helft van alle Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar. Liefst 75.000 huishoudens komen al binnen 3 maanden in betaalproblemen als een inkomen zou wegvallen. Jaarlijks komen 25.000 gezinnen in de financiële problemen door het overlijden van een kostwinner. Te vaak betekent overlijden, baanverlies of arbeidsongeschiktheid dat een huishouden al snel de maandlasten niet meer kan opbrengen. ...
20 januari 2022
De afgelopen week zijn een tweetal onderzoeken gepubliceerd naar verduurzaming in de woningsector. Hieruit blijkt dat het aantal financieringsmogelijkheden binnen de hypotheekmarkt toeneemt, terwijl het overgrote deel van de klanten verduurzaming op dit moment op andere wijzen financiert. Hier ligt een rol voor jou als adviseur om de klant door het keuzeproces heen te loodsen. In dit ledenbericht ...
20 oktober 2021