Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Ketenefficiency
Jaarlijks gaan honderden miljoenen digitale berichten en documenten van verzekeraars en serviceproviders naar adviseurs. Zolang die berichten geautomatiseerd kunnen worden verwerkt in de administratiesoftware is er niets aan de hand, maar als er fouten in de berichten zitten dan zorgt dat bij adviseurs voor tijdrovende handmatige handelingen. Die fouten kunnen en moeten worden opgelost en dat kan ...
27 mei 2024
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst is ook het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027 gepresenteerd, dat ingaat op de ontwikkeling van de sector, het doorbouwen aan de vereniging en het vergroten van de maatschappelijke waarde van advies en de adviessector. Het Meerjarenplan is tot stand gekomen op basis van gesprekken met leden, ledengroepen en stakeholders over de kansen en uitdagingen voor de komende jare ...
22 januari 2024
Aplaza is een waardevolle schakel in de keten om verschillende softwarepakketten en extranetten aan elkaar te koppelen en efficiënt gegevens te laten delen. Dit wordt al veelvuldig gebruikt voor berichten en documenten, en daarbij ligt de nadruk nu vooral op het verbeteren van de kwaliteit. Voor transacties wordt Aplaza veel minder gebruikt en daar is winst te behalen door het gebruik en functiona ...
9 november 2023
Met het Adfiz Prestatie Onderzoek beoordelen en belonen we verbeterinitiatieven- en projecten die de kwaliteit van dienstverlening binnen de branche helpen verbeteren. De beste projecten en initiatieven krijgen het podium als te volgen voorbeeld. De eerste editie in januari was een succes, de inschrijvingstermijn voor de editie 2024 sluit binnenkort. Ken jij voorbeelden bij verzekeraars die hier m ...
3 oktober 2023
Soms is het verstandig even een pas op de plaats te maken om zo het hele plaatje weer in ogenschouw te kunnen nemen. Want in onze drang om een vraagstuk op te lossen, een proces te verbeteren of efficiënter te werken, kunnen we de neiging hebben om ons in de details te verliezen. Of zijn we teveel gefocust op wat goed en efficiënt is voor de eigen organisatie in plaats van bezig te zijn met verbet ...
2 oktober 2023
De uitkomst van de digitaliseringsenquête van Adfiz en CGA was er duidelijk over: voor adviseurs staat verbetering van het primaire proces voorop. Logisch ook, want daar hebben ze elke dag mee te maken.
14 september 2023
SIVI en de Contactgroep Automatisering (CGA) hebben onlangs gezamenlijk de kennisbank Data Exchange geïntroduceerd. De kennisbank is opgezet als dé centrale plek voor alles wat je wil weten over Data Exchange binnen de financiële dienstverlening.
9 augustus 2023
Een van de conclusies uit de digitaliseringsenquête van Adfiz en CGA (contactgroep automatisering) van zomer 2022 was dat er in de markt veel behoefte is om makkelijker de juiste tools te kunnen vinden voor specifieke digitaliseringsvragen.
23 mei 2023
Een juiste digitale aanlevering van documenten en berichten is van belang om vanuit het eigen systeem efficiënt en foutloos te kunnen werken. Een foute code of een verkeerde aanlevering, leidt namelijk tot extra werk en foutieve verwerking voor de adviseur. Als jij in de aanlevering van documenten en berichten fouten signaleert of uitval die bij het volgen van het gewenste scenario voorkomen had k ...
11 mei 2023
45 initiatieven werden aangemeld voor het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek. De afgelopen weken zijn de jury’s bijeengekomen om de genomineerden vast te stellen. Voor het thema ketenefficiency heeft de jury onder leiding van voorzitter Wim Henk Steenpoorte genomineerd Payroll Doenpensioen (a.s.r.),. geautomatiseerde garantiestelling (BNP Paribas Cardif) en maatwerk AOV (TAF)
6 december 2022