Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Ondernemen
Financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid ontvangen binnenkort de factuur, inclusief toelichting, voor de jaarbijdrage 2022 van het financiële klachteninstituut. De verzending van de facturen gebeurt verspreid over enkele weken. De bedragen zijn in lijn met die van vorig jaar.
13 januari 2022
Dat grote groepen ondernemers als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer zitten of dreigen te komen, is geen geheim. Waarschijnlijk heb je in je klantenbestand ook ondernemers zitten voor wie dit geldt. Opdat jij en je medewerkers nog beter toegerust het gesprek met hen aan kunnen gaan, is de gratis online workshop ‘Omgaan met emoties van ondernemers in zwaar weer’ ontwikkeld. De workshop is een ...
9 december 2021
Op 10 maart 2021 treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Deze Europese verordening is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs en heeft tot doel duurzaam beleggen te stimuleren en klanten meer inzicht te geven in de beleggingsstromen. De SFDR heeft gevolgen voor jou als financieel adviseur. De SFDR stelt namelijk eisen aan ondernemingen die adviseren over pr ...
15 februari 2021
De Nederlandse economie wordt hard getroffen als gevolg van het coronavirus. Hierdoor zal de schuldenproblematiek in Nederland toenemen, ook onder het MKB. Binnen het MKB worden vooral zzp’ers hard geraakt. Deloitte heeft de impact van corona specifiek op het MKB onderzocht. Een van de belangrijkste bevindingen is dat het cruciaal is om het hulpaanbod voor ondernemers beter te stroomlijnen. De ver ...
28 januari 2021
Als je voor je dienstverlening bij schadeverzekeringen naast provisie ook een directe vergoeding van de klant ontvangt, dan ben je per 1 januari 2022 verplicht hierover assurantiebelasting af te dragen (m.u.v. verzekeringsproducten die onder de vrijstelling vallen). Hierover informeerden we je eerder al. De Belastingdienst heeft ons (en andere brancheorganisaties) verzocht het – te wijzigen – fisc ...
7 januari 2021
Het nieuwe Adfiz Magazine is eerder deze maand op de mat gevallen bij leden, aanbieders, toezichthouders, ministeries en andere stakeholders. Het thema van het magazine is Doen. Het magazine is nu ook online beschikbaar.
30 december 2020
Wanneer je als adviseur voor je dienstverlening bij schadeverzekeringen naast provisie ook een directe vergoeding van de klant ontvangt, dan ben je per 1 januari verplicht hierover assurantiebelasting af te dragen (m.u.v. verzekeringsproducten die onder de vrijstelling vallen). Eerder was de Belastingdienst nog van plan deze wijziging al per 1 juli 2020 door te voeren.
3 december 2020
DFO is gestart met deel 3 van het bedrijfsvergelijkend kerncijferonderzoek. Dit derde deel focust op de kosten van advieskantoren. Doe je mee aan dit onderzoek om meer kerncijfers voor onze branche te krijgen.
30 november 2020
Naar het einde van het jaar toe signaleert AFM dat eenmanszaken regelmatig door hun boekhouders worden geadviseerd om de rechtsvorm te wijzigen. Bijvoorbeeld door deze om te zetten naar een vennootschap onder firma (vof) met de (relationele) partner. AFM waarschuwt dat in veel gevallen dan een geheel nieuwe vergunning moet worden aangevraagd en dat dit niet altijd kan.
25 november 2020
Bureau DFO organiseert ook dit jaar weer het jaarlijkse salaris- en arbeidsvoorwaardenonderzoek financieel advieskantoren om de ontwikkelingen voor 2021 in kaart te brengen en daarmee zicht te krijgen op wat marktconform is. Bij voldoende deelname worden de belangrijkste cijfers en resultaten van het onderzoek gebundeld en gratis ter beschikking gesteld aan Adfiz-leden. Doe jij mee?
28 oktober 2020