Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 5-8-2021

Prolongatie 2022: uitgangspunten en richtlijnen

Prolongatie 2022: uitgangspunten en richtlijnen

Net zoals vorig jaar hebben we ook dit jaar samen met VNAB en het Verbond de handen ineengeslagen om uitgangspunten en begeleidende richtlijnen op te stellen voor het prolongatieproces 2022. De uitgangspunten en richtlijnen zijn nadrukkelijk gericht op het gezamenlijke proces en niet op de inhoud van de afspraken tussen marktpartijen. Het initiatief is verder gericht op het voorkomen van verrassingen in het laatste kwartaal, verbeteren van de klanttevredenheid en de verzekerbaarheid stimuleren.

Nieuws
geplaatst op: 7-6-2021

Online tool gelanceerd voor ex-kankerpatiënten die een orv of uitvaartverzekering willen sluiten

Online tool gelanceerd voor ex-kankerpatiënten die een orv of uitvaartverzekering willen sluiten

Eind vorig jaar hebben we samen met het Verbond een factsheet opgesteld naar aanleiding van de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2021 voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Onlangs is op de website www.verzekerennakanker.nl een tool opgenomen waarmee ex-kankerpatiënten ook zelf kunnen achterhalen of zij hun verleden wel of niet moeten melden.

Publicaties
geplaatst op: 10-5-2021

Publicatie Schade Magazine: verzekerbaarheid van zonnepanelen

Publicatie Schade Magazine: verzekerbaarheid van zonnepanelen

Naar aanleiding van de expertsessie verzekerbaarheid zonnepanelen tijdens de tweede Adfiz online Platformbijeenkomst hebben we een artikel gepubliceerd in het Schade Magazine. Je leest hierin tips en handvatten van Jurjen Burghgraef om daken met zonnepanelen toch verzekerd te krijgen.

Nieuws
geplaatst op: 21-4-2021

Highlights uit de expertsessie zonnepanelen door Jurjen Burghgraef

Highlights uit de expertsessie zonnepanelen door Jurjen Burghgraef

Wat is er nodig om zonnepanelen wél te kunnen verzekeren? Het antwoord daarop gaf Jurjen Burghgraef van Burghgraef van Tiel & Partners tijdens de door hem verzorgde expertsessie van de tweede Adfiz Platformbijeenkomst.

Nieuws
geplaatst op: 30-3-2021

Column Enno in VVP over nut en noodzaak van prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten 2021

Column Enno in VVP over nut en noodzaak van prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten 2021

Al enkele jaren staat onverzekerbaarheid van zakelijke risico’s en de harde markt nadrukkelijk op onze lobby-agenda. De vorig jaar gepubliceerde prolongatierichtlijnen zijn een belangrijke stap in de goede richting. In de vandaag verschenen VVP Special Bijzondere Risico's is hierover een column gepubliceerd van Enno. Hij vertelt waarom het belangrijk is dat Verbond, VNAB en Adfiz de handen ineen hebben geslagen om tot een set prolongatierichtlijnen en –uitgangspunten te komen. "Daarmee zijn we er nog niet, maar de eerste horde is genomen", aldus Enno.

Nieuws
geplaatst op: 30-12-2020

Adfiz en Verbond presenteren factsheet schone lei-regeling ex-kankerpatiënten

Adfiz en Verbond presenteren factsheet schone lei-regeling ex-kankerpatiënten

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Deze regeling biedt voor veel ex-kankerpatiënten mogelijkheden en jij als adviseur hebt een belangrijke positie om klanten goed te informeren. Daarom hebben Adfiz en het Verbond van Verzekeraars een factsheet gemaakt met een samenvatting van de regeling en wat dit voor jou als adviseur betekent.

Nieuws
geplaatst op: 21-12-2020

Vernieuwde brochure zonnepanelen; opiniestuk over problematiek bestaande panelen gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Vernieuwde brochure zonnepanelen; opiniestuk over problematiek bestaande panelen gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Het Verbond heeft onlangs de vernieuwde preventiebrochure PV-installaties (zonnepanelen) gepubliceerd. De brochure is online gezet zodat deze beschikbaar is voor alle partijen die betrokken zijn bij de installatie van zonnepanelen.

Nieuws
geplaatst op: 25-11-2020

Onze bijdragen aan de Week van AM terugkijken

Onze bijdragen aan de Week van AM terugkijken

Afgelopen maandag was de start van de allereerste Week van AM, een vol week met interessante sprekers, sessies en virtuele ontmoetingen. Wij mochten de week aftrappen met een reportage van collega Bettie Hoogsteen; ‘Pensioenakkoord geeft tijd en ruimte’. Daarnaast vond er in de middag een debat plaats tussen Enno Wiertsema, Geeke Feiter (Verbond van Verzekeraars) en Rob ter Mors (VNAB) over ‘De pijn van een harde markt’.

Nieuws
geplaatst op: 23-11-2020

Onverzekerbaarheid en harde markt blijven volle aandacht vragen

Onverzekerbaarheid en harde markt blijven volle aandacht vragen

Sinds enkele jaren staat de onverzekerbaarheid van zakelijke risico’s vol in de schijnwerpers. De problematiek gaat veel verder dan taxi’s en recyclingbedrijven. Zo kwamen dit jaar onverzekerbare brandrisico’s in beeld van zonnepanelen die niet volgens de nieuwste normen of op daken met verkeerde isolatie waren gemonteerd. Ook de agrarisch sector, brandgevaarlijke beroepen en allerlei bijzondere opslag, blijven notoir lastig tot niet te verzekeren branches. Sinds eind 2019 hoort ook de jaarlijkse prolongatiecyclus in dit rijtje, en die raakt vrijwel alle sectoren.

Nieuws
geplaatst op: 12-8-2020

Probleem van onverzekerbaarheid steeds breder onderkend, tijd voor maatregelen

Probleem van onverzekerbaarheid steeds breder onderkend, tijd voor maatregelen

Vanochtend heeft dagblad Trouw een artikel gepubliceerd over de onverzekerbaarheid van recyclebedrijven. Deze publicatie staat niet op zich. Er worden steeds vaker Kamervragen gesteld over onverzekerbaarheid, media hebben volop aandacht voor de problemen waar diverse sectoren mee kampen en het Verbond van Verzekeraars heeft een themapagina op haar website gelanceerd. Nu onverzekerbaarheid breed als probleem wordt erkend, wordt het tijd om in een hoger tempo dan nu het geval is met elkaar aan oplossingen te werken. In dit ledenbericht nemen we je mee in een ontwikkelingen en de inzet van Adfiz. Het blijft hoe dan ook van belang dat je ons lastig verzekerbare risico’s blijft melden.