Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
Afgelopen week is het informatieplatform ‘Werken aan ons pensioen’ gelanceerd. Op dit platform kunnen (professionele) partijen, die betrokken zijn bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, informatie en hulpmiddelen vinden om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te maken.
17 januari 2022
Op 13 januari lanceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een informatieplatform voor professionals voor het vernieuwde pensioenstelsel. Het platform is ontwikkeld voor en door de pensioensector. Partijen die aan het Informatieplatform hebben meegewerkt zijn o.a. werkgevers- en werknemersorganisaties, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, de STAR en ook Adfiz.
21 december 2021
Afgelopen vrijdag is het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar samen met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Op dat moment wordt de tekst van het wetsvoorstel openbaar.
29 november 2021
Op 13 januari 2022 lanceert de Stichting van de Arbeid een platform met informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Het platform is ontwikkeld samen met het ministerie van SZW, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en Adfiz.
25 november 2021
Voor de rubriek Ken je vak in VVP #5 hebben we een artikel geschreven over het nieuwe pensioenstelsel en het kennisportaal dat we over dit onderwerp hebben ontwikkeld. We geven in het artikel aan hoe de pensioenopbouw er straks zal uitzien, welke stappen het transitietraject kent en wat de rol daarbij is van de adviseur. Daarbij geldt de kanttekening dat alle informatie en data nu nog gebaseerd zi ...
10 november 2021
De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om afspraken te maken over vervroegd uittreden en het partnerpensioen.
9 november 2021
Sinds 2016 is het voor een pensioendeelnemer mogelijk om het pensioenkapitaal (deels) door te laten beleggen. Een langere beleggingshorizon kan leiden tot een andere inrichting van de beleggingsmix aan het einde van de opbouwfase binnen een premieovereenkomst. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat de oplossingen die pensioenaanbieders hiervoor aanbieder flink uiteenlopen.
3 november 2021
Per 1 januari 2023 krijgt een pensioendeelnemer de keuze om maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde pensioenkapitaal als bedrag ineens op te nemen. Dit kan op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Het is ook mogelijk om het ontvangen van het bedrag ineens met een jaar uit te stellen. Deze uitstelmogelijkheid is uitsluitend mogelijk voor een deelnemer dit met pensioen gaat:
18 oktober 2021
Deze week heeft de SER in het kader van de strijd tegen de witte vlekken (werkgevers zonder pensioenregeling) een meld- en informatiepunt in het leven geroepen. De site richt zich met kennis en praktische informatie op werkgevers en werknemers. Doel is het bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen.
14 oktober 2021
Naar verwachting wordt begin 2022 het definitieve wetsvoorstel voor herziening van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer ingediend. Om je tijdig en zo goed mogelijk te ondersteunen bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel hebben we het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel ontwikkeld.
9 september 2021