Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 2-6-2021

Bettie Hoogsteen in AM interview: “Ik gun iedereen een goed pensioen”

Bettie Hoogsteen in AM interview: “Ik gun iedereen een goed pensioen”

In maart werd bekend dat collega Bettie Hoogsteen is opgenomen in de AM 100 Topvrouwen. Mede naar aanleiding daarvan én het werk dat ze samen met onze Pensioencommissie heeft verzet om te komen tot een werkbare oplossing voor de verzekerde regelingen is ze onlangs geïnterviewd door AMweb.

Nieuws
geplaatst op: 20-5-2021

Pensioen na 45 jaar dienstjaren complex en lastig uitvoerbaar

Pensioen na 45 jaar dienstjaren complex en lastig uitvoerbaar

In het Pensioenakkoord is afgesproken te onderzoeken of het mogelijk is om de ingangsdatum van het pensioen te koppelen aan de diensttijd (bijvoorbeeld 45 jaar). Dit om o.a. een oplossing te bieden voor het eerder met pensioen kunnen gaan van werknemers met zware beroepen. In een recente brief aan de Tweede Kamer geeft minister Koolmees aan dat het onderzoek laat zien dat een (45) dienstjarenregeling juridisch complex en lastig uitvoerbaar is.

Nieuws
geplaatst op: 11-5-2021

Inwerkingtreding wetgeving nieuw pensioenstelsel jaar uitgesteld

Inwerkingtreding wetgeving nieuw pensioenstelsel jaar uitgesteld

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van wetgeving voor een nieuw pensioenstelsel wordt uitgesteld tot uiterlijk 2023. Vanwege de complexe materie en de benodigde afstemming die het wetgevingstraject vraagt is meer tijd nodig dan vooraf werd ingeschat. De minister bekijkt nog of het mogelijk is om de wet op onderdelen wél eerder in werking te laten treden.

Nieuws
geplaatst op: 5-5-2021

Nieuw kennisportaal in de maak over het nieuwe pensioenstelsel

Nieuw kennisportaal in de maak over het nieuwe pensioenstelsel

Op dit moment is nieuwe wetgeving in voorbereiding om het pensioenstelsel per 1 januari 2022 ingrijpend aan te passen. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk 1 januari 2026 zijn aangepast aan de nieuwe wettelijke regels. Pensioenadviseurs zullen hierbij een grote rol van betekenis spelen. Om je hierbij te ondersteunen ontwikkelen wij nu een kennisportaal Pensioenen dat specifiek gericht is op de inhoud en gevolgen van de invoering van een nieuw pensioenstelsel.

Nieuws
geplaatst op: 5-5-2021

Federatie van Assurantieclubs organiseert webinar over het Pensioenakkoord

Federatie van Assurantieclubs organiseert webinar over het Pensioenakkoord

Op 20 mei vanaf 16:30 uur organiseert de Federatie van Assurantieclubs het webinar ‘FvActueel: pak je rol als gids in mistig pensioenlandschap’. Geïnteresseerd? De deelname is gratis.

Nieuws
geplaatst op: 21-4-2021

Onze consultatiereactie op uitbreiding van het recht automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Onze consultatiereactie op uitbreiding van het recht automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

In onze consultatiereactie voor regelgeving gericht op uitbreiding van het recht voor pensioenuitvoerders voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen vragen we aandacht voor het bieden van voldoende bescherming in enkele situaties.

Nieuws
geplaatst op: 15-4-2021

APF-regeling vraagt tijdige aandacht van pensioenadviseur

APF-regeling vraagt tijdige aandacht van pensioenadviseur

Op grond van de conceptregelgeving Pensioenakkoord heeft een werkgever de keuze om een op 31-12-2025 bestaande premieregeling (met progressieve staffel) ongewijzigd voort te zetten voor bestaande medewerkers die aan de regeling deelnemen. Eerbiedigende werking kan ook gelden voor uitkeringsregelingen (eindloon, middelloon) die uiterlijk vóór deze datum worden omgezet naar een premieregeling met een progressieve staffel.

Nieuws
geplaatst op: 24-3-2021

Regelgeving uitbreiding recht waardeoverdracht kleine pensioenen ter consultatie

Regelgeving uitbreiding recht waardeoverdracht kleine pensioenen ter consultatie

Een wetsvoorstel dat pensioenuitvoerders een uitgebreider recht moet geven op waardeoverdracht van kleine pensioenen (minder dan €503,24 bruto per jaar) is ter consultatie voorgelegd. Het recht op waardeoverdracht is nu nog beperkt tot kleine ouderdomspensioenen die zijn ontstaan vanwege uitdiensttreding van een deelnemer. Per 1-1-2022 moet het mogelijk worden dat ook kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst automatisch kunnen worden overdragen.

Nieuws
geplaatst op: 16-2-2021

Consultatiereactie Wetsontwerp toekomst pensioenen

Consultatiereactie Wetsontwerp toekomst pensioenen

Afgelopen week hebben wij gereageerd op de consultatie Wetsontwerp toekomst pensioenen. Het wetsontwerp bevat nieuw voor te stellen wettelijke regels voor de herziening van het pensioenstelsel. De regels zijn gebaseerd op de Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord.

Nieuws
geplaatst op: 13-1-2021

Opname bedrag ineens uitgesteld tot 2023

Opname bedrag ineens uitgesteld tot 2023

De inwerkingtreding van de wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt op het punt van opname van een bedrag ineens een jaar uitgesteld; niet in 2022, maar in 2023. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek uit de Eerste Kamer op de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Met dit uitstel krijgen pensioenuitvoerders meer tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe wet. Ook wil de minister de extra tijd gebruiken om te kijken welke eventuele aanpassingen nodig zijn in de wet om de uitvoerbaarheid te verbeteren.