Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 9-9-2021

Kennisportaal Nieuw Pensioenstelsel online

Kennisportaal Nieuw Pensioenstelsel online

Naar verwachting wordt begin 2022 het definitieve wetsvoorstel voor herziening van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer ingediend. Om je tijdig en zo goed mogelijk te ondersteunen bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel hebben we het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel ontwikkeld.

Nieuws
geplaatst op: 19-8-2021

Zet een onderwerp op de agenda van de pensioencommissie

Zet een onderwerp op de agenda van de pensioencommissie

Op 1 september vergadert de pensioencommissie. Heb je pensioenonderwerpen die je op de agenda wilt zetten? Of wil je leden van de commissie een vraag voorleggen? Stuur dan een e-mail naar info@adfiz.nl.

Nieuws
geplaatst op: 18-8-2021

Adfiz keert zich tegen voornemen om tijdelijke lijfrente af te schaffen

Adfiz keert zich tegen voornemen om tijdelijke lijfrente af te schaffen

Eind vorig jaar maakte het kabinet via de toelichting op de nieuwe pensioenwet kenbaar de tijdelijke lijfrente in de derde pijler te willen afschaffen. Dit zou tot gevolg hebben dat opgebouwde lijfrentes in de toekomst over een periode van minimaal 20 jaar uitgekeerd moeten worden. Al in een vroegtijdig stadium hebben wij kenbaar gemaakt niets in deze voornemens te zien, omdat een kortlopende uitkering voor veel consumenten een belangrijke bouwsteen is in hun oudedagsvoorziening. Gisteren besteedde het Financieel Dagblad aandacht aan het verzet van Adfiz, het Verbond en marktpartijen tegen het plan om de tijdelijke lijfrente af te schaffen.

Nieuws
geplaatst op: 16-8-2021

Meer varianten in nabestaandenpensioen gewenst, maar mét financieel advies en ondersteuning

Meer varianten in nabestaandenpensioen gewenst, maar mét financieel advies en ondersteuning

Het ministerie van SZW heeft onderzoek laten doen naar de behoefte aan meer keuzemogelijkheden in het nabestaandenpensioen. Onderzocht is of een levenslange uitkering aansluit bij de behoefte en wensen van nabestaanden (voor een nabestaandenpensioen voor de pensioendatum) of dat er behoefte is aan meer keuzemogelijkheden. Ook is onderzocht welke uitkeringsvarianten het meest interessant zijn.

Nieuws
geplaatst op: 11-8-2021

Minister Koolmees informeert de Eerste Kamer dat pensioenfondsen geen RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) mogen uitvoeren

Minister Koolmees informeert de Eerste Kamer dat pensioenfondsen geen RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) mogen uitvoeren

Minister Koolmees heeft op verzoek van de Eerste Kamer onderzocht of pensioenfondsen de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) mogen uitvoeren. De Eerste Kamer heeft de minister om een standpunt verzocht bij de behandeling van het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De minister komt tot de conclusie dat pensioenfondsen geen regelingen voor vervroegd uittreden (RVU) mogen uitvoeren.

Nieuws
geplaatst op: 6-7-2021

Koolmees beantwoordt Kamervragen over nieuwe pensioenstelsel

Koolmees beantwoordt Kamervragen over nieuwe pensioenstelsel

Minister Koolmees verduidelijkt in antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer dat het nieuwe wetsvoorstel naar verwachting begin 2022 in zijn geheel naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Het streven is dat het wetsvoorstel uiterlijk per 1-1-2023 in werking kan treden. Voor zover het voor bepaalde onderdelen wenselijk en mogelijk is, worden in het wetsvoorstel verschillende data opgenomen voor de inwerkingtreding. De minister benadrukt dat deze data alleen van toepassing kunnen zijn als het parlement heeft ingestemd met het totale wetsvoorstel.

Nieuws
geplaatst op: 1-7-2021

AFM publiceert eerste Sectorbeeld Pensioenen

AFM publiceert eerste Sectorbeeld Pensioenen

De AFM heeft het Sectorbeeld Pensioenen 2021 gepubliceerd. Hiermee geeft zij op basis van de data van ruim 200 pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s) inzicht in de omvang en inrichting van de tweede pijler pensioensector in Nederland. Het beeld is gebaseerd op gegevens uit 2019.

Nieuws
geplaatst op: 2-6-2021

Bettie Hoogsteen in AM interview: “Ik gun iedereen een goed pensioen”

Bettie Hoogsteen in AM interview: “Ik gun iedereen een goed pensioen”

In maart werd bekend dat collega Bettie Hoogsteen is opgenomen in de AM 100 Topvrouwen. Mede naar aanleiding daarvan én het werk dat ze samen met onze Pensioencommissie heeft verzet om te komen tot een werkbare oplossing voor de verzekerde regelingen is ze onlangs geïnterviewd door AMweb.

Nieuws
geplaatst op: 20-5-2021

Pensioen na 45 jaar dienstjaren complex en lastig uitvoerbaar

Pensioen na 45 jaar dienstjaren complex en lastig uitvoerbaar

In het Pensioenakkoord is afgesproken te onderzoeken of het mogelijk is om de ingangsdatum van het pensioen te koppelen aan de diensttijd (bijvoorbeeld 45 jaar). Dit om o.a. een oplossing te bieden voor het eerder met pensioen kunnen gaan van werknemers met zware beroepen. In een recente brief aan de Tweede Kamer geeft minister Koolmees aan dat het onderzoek laat zien dat een (45) dienstjarenregeling juridisch complex en lastig uitvoerbaar is.

Nieuws
geplaatst op: 11-5-2021

Inwerkingtreding wetgeving nieuw pensioenstelsel jaar uitgesteld

Inwerkingtreding wetgeving nieuw pensioenstelsel jaar uitgesteld

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van wetgeving voor een nieuw pensioenstelsel wordt uitgesteld tot uiterlijk 2023. Vanwege de complexe materie en de benodigde afstemming die het wetgevingstraject vraagt is meer tijd nodig dan vooraf werd ingeschat. De minister bekijkt nog of het mogelijk is om de wet op onderdelen wél eerder in werking te laten treden.