Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen hebben de PvdA en GroenLinks een amendement ingediend voor handhaving van het huidige Uniforme pensioenoverzicht. De indieners van het amendement wijzen erop dat het huidige vaste format van belang is voor de begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van de pensioenregelingen. Het UPO kan naar hun oordeel op deze manier in de com ...
8 november 2022
In de strijd tegen het terugdringen van het aantal werknemers zonder pensioenopbouw wil de minister dat een werknemer hierover periodiek wordt geïnformeerd. Dit moet gebeuren via een vermelding op de loonstrook. Ook moet de werknemer een notificatie krijgen via mijnpensioenoverzicht.nl.
19 oktober 2022
Minister Schouten heeft duidelijkheid gegeven over de beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen; deze schuift op naar 1 juli 2023.
10 oktober 2022
Op 21 oktober a.s. vergadert de pensioencommissie. Heb je pensioenonderwerpen die je op de agenda wilt zetten? Of wil je leden van de commissie een vraag voorleggen? Stuur dan een e-mail naar info@adfiz.nl.
6 oktober 2022
Vorige week heeft de Tweede Kamer een begin gemaakt met het wetgevingsoverleg over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Op de eerste dag van dit wetgevingsoverleg heeft de Kamer circa 300 vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit Adfiz hebben we de overleggen bijgewoond.
19 september 2022
In situaties waarin premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid al is ingegaan, wordt – in bepaalde situaties – overgangsrecht voorgesteld voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw van pensioenregelingen uitgevoerd door een verzekeraar. De premievrije pensioenopbouw mag vanaf 1 januari 2023 in de enkele situaties worden voortgezet:
8 september 2022
Dinsdag 30 augustus om 11.30 uur is het alweer tijd voor de laatste Adfiz Zomersessie van dit jaar en deze staat helemaal in het teken van Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Omdat dit onderwerp zo actueel is, er zoveel gaat veranderen en er nog veel vragen zijn hebben we besloten deze laatste zomersessie voor alle financieel adviseurs toegankelijk te maken. Voor niet-leden is dit tevens een goede g ...
23 augustus 2022
Dinsdag 30 augustus om 11.30 uur staat alweer de laatste Adfiz Zomersessie van dit jaar op de planning. Dit keer in het teken van Regels voor compensatie, keuzebegeleiding en de laatste stand van zaken Opname Bedrag ineens. Collega Bettie Hoogsteen neemt je mee in de punten uit het Wetsvoorstel toekomst pensioenen.
18 augustus 2022
Collega Bettie Hoogsteen duikt morgen – tijdens de zomersessie – in de regels voor het nabestaanden- en ouderdomspensioen. In een half uur praat ze je volledig bij over wat hierover geregeld is in het wetsvoorstel Toekomst pensioenen en doorloopt ze het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel. De sessie start om 11.30u en je kunt je nog steeds aanmelden.
18 juli 2022
Marnix van Rij, de staatssecretaris van Financiën, heeft een Beleidsbesluit gepubliceerd waarmee goedkeuring wordt gegeven dat een oudedagsverplichting (ODV) voortaan ook nog na vijf jaar na de AOW-leeftijd van de belastingplichtige mag worden omgezet in een lijfrente-uitkering. Op grond van de huidige fiscale regels (art. 3.125 Wet IB) moet de omzetting in een lijfrente-uitkering uiterlijk binnen ...
18 juli 2022