Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
Gisteravond heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. De ingangsdatum is 1 juli 2023.
31 mei 2023
In de Eerste Kamer wordt vandaag in laatste termijn stevig gedebatteerd over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. Gepland is (vooralsnog) dat de Kamer vanavond over het wetsvoorstel stemt. De discussie spitst zich in deze laatste fase toe op de vraag of het wetsvoorstel met een ‘gewone meerderheid’ moet worden aangenomen of met een ‘twee-derde meerderheid’.
30 mei 2023
Gisteren hebben diverse senatoren in de Eerste Kamer er bij de minister aangedrongen om pensioenuitvoerders meer tijd te geven om de transitie naar het nieuwe stelsel te maken. De minister is de Kamer tegemoetgekomen door uitvoerders een jaar extra de tijd gegeven om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wettelijke regels. Alle pensioenregelingen moeten nu uiterlijk 1-1-2028 zijn aangepas ...
23 mei 2023
De Eerste Kamer streeft ernaar om het Wetsvoorstel toekomst pensioenen voor de Kamerwisseling te behandelen.
3 mei 2023
We waren betrokken bij het ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ van de Stichting van de Arbeid (StvdA) om het aantal werknemers zonder pensioenregeling terug te dringen. Eén van de acties in het Aanvalsplan is het inschakelen van financieel adviseurs een belangrijke pijler onder het aanvalsplan. Op verzoek van de StvdA werkten we met de pensioensector aan een handreiking voor dienstverlening op maa ...
11 april 2023
Twee weken geleden was ik uitgenodigd om te spreken tijdens het Flitscongres dat de VU en Aegon organiseerden rondom de nieuwe norm keuzebegeleiding in de Wet toekomst pensioenen. De titel van het congres was 'Stress in het keuzeproces’. Daarvan dacht ik in eerste instantie: ‘Ja, dat is het inderdaad'. Want een deelnemer krijgt als het pensioen nadert nogal wat voor zijn kiezen. Los van het feit d ...
3 april 2023
De Pensioenfederatie heeft een tool beschikbaar gesteld waarmee relatief eenvoudig te bepalen is of een bedrijf onder een verplichtstelling valt voor uitvoering van de pensioenregeling. De tool geeft een indicatie met welk pensioenfonds contact moet worden opgenomen om de pensioenregeling onder te brengen. Ook in het geval een werkgever de bedrijfsactiviteiten wijzigt, kan de tool gebruikt worden ...
28 maart 2023
Op vrijdag 17 maart organiseren AEGON, VU en TKP een Flitscongres ‘Stress in het keuzeproces’. Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam staat de nieuwe norm keuzebegeleiding op grond van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen centraal. Enno gaat tijdens dit congres in op de vraag hoe de deelnemer centraal staat bij keuzebegeleiding.
13 maart 2023
Onlangs heeft het onafhankelijk onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek (SEO) de huidige markt van Premiepensioensinstellingen (PPI) onderzocht. De PPI is in 2011 in het leven geroepen als eenvoudig type pensioenuitvoerder om uitsluitend premieregelingen uit te voeren. De PPI was ook bedoeld om de concurrentie met pensioenuitvoerders in andere lidstaten aan te gaan. SEO heeft de rol en ontwik ...
23 februari 2023
Het wetsvoorstel Toekomst pensioenen verplicht pensioenuitvoerders een (digitale) keuzeomgeving in te richten om deelnemers in staat te stellen passende pensioenkeuzes te maken. Het moet gaan om keuzes die passen bij de voorkeuren en financiële doelstellingen of wensen van een deelnemer. Op uitdrukkelijk verzoek van een deelnemer kan verzocht worden om gegevens uit Mijnpensioenoverzicht te delen m ...
22 februari 2023