Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
Recent is het wetsvoorstel (Wet toezeggingen pensioenonderwerpen) ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat voorstellen voor regelgeving die betrekking hebben op toezeggingen die tijdens de parlementaire behandeling van de Wtp in de Eerste Kamer zijn gedaan.
13 juni 2024
De PensioenWegwijzer is de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan initiatieven die mensen helpen om inzicht te krijgen in hun pensioen en hen aanzet tot actie wanneer dat nodig is. Organisaties kunnen een initiatief inzenden dat mensen stimuleert om beter na te denken over hun financiële toekomst.
21 mei 2024
Eerder informeerden we je dat we in ons kennisportaal Pensioenstelsel per verzekeraar een handig document hebben geplaatst waarin staat hoe de betreffende maatschappij met specifieke punten in het aanpassingstraject omgaat en wat de uiteenlopende mogelijkheden zijn. Dit overzicht is nu uitgebreid met het beleid van Centraal Beheer PPI toegevoegd.
14 mei 2024
Eerder meldden we je al dat we onder pensioenverzekeraars een uitvraag hebben gedaan naar het door hen gehanteerde Wtp-beleid. in ons kennisportaal Pensioenstelsel hebben we per verzekeraar een handig document geplaatst van het door de betreffende maatschappij gevoerde beleid.
3 mei 2024
Zoals we al eerder hebben gemeld zijn wij weer betrokken bij het Congres Werken aan ons pensioen, dat op op 19 juni plaats heeft. Ook dit jaar staat de pensioentransitie centraal, met ruimte voor verdieping, praktische vragen en het bespreken van dilemma’s.
1 mei 2024
In VVP #2 is in de rubriek Ken je vak een artikel van ons verschenen over de stappen die we samen met het Verbond hebben gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficienter te maken.
17 april 2024
Eerder meldden we je al dat het voor werkgevers verplicht wordt om op de loonstrook te vermelden als een werknemer geen ouderdomspensioen opbouwt. Hiermee wilde de overheid stimuleren dat werknemers zonder pensioenregeling hierover het gesprek aangaan met hun werkgever. Ook wil men op deze manier stimuleren dat werkgevers door de verplichte melding op de loonstrook geprikkeld worden om alsnog een ...
4 april 2024
Om werkgevers goed te kunnen adviseren over het aanpassen van de pensioencontracten aan de Wet toekomst pensioenen, is het belangrijk dat je een overzicht hebt van het beleid van de verschillende pensioenuitvoerders. Om dat inzichtelijk te krijgen hebben we onder pensioenverzekeraars een uitvraag gedaan naar hoe met specifieke punten in het aanpassingstraject wordt omgaan en wat de uiteenlopende m ...
26 maart 2024
Op 7 maart organiseerden wij een Webinar over de Modelbrief collectieve waardeoverdracht. Deze brief is onderdeel van de stappen die we samen met het Verbond van Verzekeraars hebben gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hierover berichtten wij je begin februari.
14 maart 2024
Zoals we vorige week al aankondigden organiseren we op 7 maart om 9.00 uur een webinar over collectieve waardeoverdracht. Centraal in dit webinar staat een modelbrief die we samen met het Verbond hebben opgesteld om zo collectieve waardeoverdrachten te standaardiseren. Hiermee wordt het proces ook efficiënter gemaakt.
28 februari 2024