Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 13-7-2021

Doorgeven persoonsgegevens aan niet EU-landen

Doorgeven persoonsgegevens aan niet EU-landen

Het doorgeven van persoonsgegevens aan niet EU-landen is op grond van de AVG alleen toegestaan als 1) met het betreffende land een verdrag is gesloten om een passend beschermingsniveau te kunnen waarborgen of als 2) afspraken zijn vastgelegd in een standaardcontractbepaling (Standard Contractual Clauses, SSC's). Voor deze laatste heeft de Europese Commissie een nieuw modelcontract goedgekeurd.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 7-7-2021

Gegevensuitwisseling (GDPR) tussen de EU en de VK blijft voorlopig aan dezelfde regels gebonden

Gegevensuitwisseling (GDPR) tussen de EU en de VK blijft voorlopig aan dezelfde regels gebonden

Op maandag 28 juni 2021 heeft de Europese Commissie twee zogenaamde adequaatheidsbesluiten voor het Verenigd Koninkrijk aangenomen. Dit is slechts drie dagen voordat de zes maanden durende Brexit-overbruggingsperiode voor gegevensoverdracht zou aflopen. Hierdoor kunnen persoonsgegevens vanuit de EU (en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) naar het VK stromen zonder dat verdere waarborgen nodig zijn.

Nieuws
geplaatst op: 29-6-2021

De AFM komt met aandachtspunten voor verbeteren uitbesteding activiteiten

De AFM komt met aandachtspunten voor verbeteren uitbesteding activiteiten

De AFM heeft in de zomer van vorig jaar een verkenning gedaan bij grotere intermediairs over uitbesteding. Bij uitbesteding gaat het om alle belangrijke of kritieke activiteiten die zijn uitbesteed aan externe partijen of binnen de groep waarvan de financieel dienstverlener onderdeel uitmaakt (intragroep uitbesteding). Adfiz en NVGA hebben indertijd ondersteuning ontwikkeld om de relevante activiteiten voor je onderneming in kaart te brengen.

Nieuws
geplaatst op: 22-10-2020

Model Datalekregister beschikbaar in kennisdossier Privacy

Model Datalekregister beschikbaar in kennisdossier Privacy

Aan het Privacyportaal van Adfiz is een model toegevoegd om eventuele datalekken die zich binnen je bedrijf voordoen vast te leggen. Je bent verplicht op grond van de AVG om datalekken bij te houden in een overzicht. Het gaat hierbij om datalekken waarvan je melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook om datalekken die je niet hoeft te melden.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 15-10-2020

Binnenkort model beschikbaar voor Datalekregister AVG

Binnenkort model beschikbaar voor Datalekregister AVG

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat je een overzicht moet bijhouden van alle datalekken die zich binnen je bedrijf voordoen. Om je te helpen bij de vastlegging van datalekken zijn we een Datalekregister aan het ontwikkelen. Daar leggen we nu de laatste hand aan.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 25-8-2020

Rabobank accepteert modelmachtiging Adfiz

Rabobank accepteert modelmachtiging Adfiz

De Rabobank heeft ons laten weten dat ze het gebruik van onze standaardmachtiging voor het delen van klantgegevens voortaan accepteert

Nieuws
geplaatst op: 31-12-2019

AFM publiceert principes voor informatiebeveiliging

AFM publiceert principes voor informatiebeveiliging

Kort voor de feestdagen heeft de AFM principes voor informatiebeveiliging gepubliceerd. Met de principes geeft de AFM aan wat zij op basis van de geldende regelgeving verwacht van financiële ondernemingen op het gebied van informatiebeveiliging. De principes geven daarmee handvatten voor de inrichting van de bedrijfsorganisatie op de beheersing van de informatierisico’s.

Persberichten
geplaatst op: 3-12-2019

Adfiz en Tulp Hypotheken ondertekenen Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken ondertekenen Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken hebben het initiatief genomen voor het Convenant Data delen hypotheken. Hierin staan duidelijke en heldere afspraken over het delen van klantinformatie. Zo kunnen onnodige discussies over welke (klant)informatie aanbieders en adviseurs wel en niet mogen delen worden voorkomen.

Nieuws
geplaatst op: 13-11-2019

Volg het webinar Voorkomen van datalekken

Volg het webinar Voorkomen van datalekken

Uit cijfers blijkt dat bijna 7 op de 10 ondernemers in Nederland al eens te maken heeft gehad met een cybersecurityincident, zoals een hack of een datalek. En dat aantal is nog steeds groeiende. Hetzelfde geldt voor de financiële schade die met dergelijke incidenten is gemoeid: per geval bedraagt deze inmiddels ongeveer 300.000 euro. Zivver biedt je nu de mogelijkheid om gratis het webinar Voorkomen van datalekken te volgen.

Nieuws
geplaatst op: 16-9-2019

Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Het zomerreces van de Tweede Kamer is voorbij en de politiek maakt zich op voor Prinsjesdag. Ook de activiteiten van de financiële commissie van de Tweede Kamer zijn weer gestart en diverse onderwerpen liggen voor ter behandeling. Een goed moment om met Kamerleden in gesprek te gaan over actuele en voor onze sector relevante onderwerpen. Afgelopen week spraken we met Erik Ronnes (CDA).