Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Regelgeving
Bij een groepsverzekering wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen een verzekeringsnemer en een verzekeraar waarbij verzekerden, niet zijnde de verzekeringsnemer, kunnen toetreden tot de verzekering. De AFM heeft onlangs een interpretatie gepubliceerd waarin de toezichthouder uitlegt wanneer sprake is van bemiddeling bij groepsverzekeringen en wanneer een bemiddelingsvergunning nodig is.
15 maart 2024
Ter voorbereiding op de bijeenkomst van de World Federation of Insurance Intermediaries (WFII), komende week, heb ik de beleidsdossiers op een rijtje gezet waarmee we binnen Adfiz de afgelopen jaren bezig waren, waarmee we nu bezig zijn en waarmee we nog aan de slag moeten. Wat dan opvalt, is dat het zwaartepunt van wetgeving voor onze sector steeds meer verschuift van Den Haag naar Brussel. Ik no ...
4 maart 2024
Minister Kaag heeft eind vorige week de beleidsagenda voor de financiële sector gepubliceerd. Wat opvalt is de positieve toon in de brief ten aanzien van de sector. Zo heeft de minister veel aandacht voor de belangrijke rol die de sector vervult bij de transitie naar een duurzame economie. De minister zet in op versterking van de financiële sector door aan te sluiten op Europese initiatieven en we ...
21 maart 2023
Heb jij goed op je netvlies staan welke informatie je vóórafgaand aan je dienstverlening aan je klant moet geven of beschikbaar moet stellen? Want zoals onze voorzitter Roger van der Linden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in zijn speech al aangaf, is het nogal een "papierstapel". Met de Checklist verplichte pre-contractuele informatie bieden we je een totaaloverzicht.
20 februari 2023
Door wetswijzigingen die sinds 1 juli 2021 van kracht zijn, kan het zijn dat er op financieel vlak het een en ander voor jouw klant gaat veranderen. Wijzer in Geldzaken heeft al deze wijzigingen opgenomen in hun 'Wat betekent dit voor mij tool'. De geactualiseerde tool is nu ook beschikbaar via Finfin van Adfiz. Het staat je uiteraard vrij deze content te gebruiken in jouw klantcommunicatie.
8 juli 2021
Na eerder dit jaar het kennisdossier Transparantie in dienstverlening op onze website gepubliceerd te hebben, staat sinds vandaag het dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) online. In dit dossier vind je een overzicht van en uitleg over de nieuwe regels. De komende tijd wordt het dossier nog uitgebreid met modeldocumenten en een stappenplan. De WAB is per 1 januari 2020 in werking getreden.
22 januari 2020
Adfiz is al enige tijd in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de aanpak door het kabinet van onnodige regeldruk.
5 maart 2019
De AFM pleit in haar consultatie voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel en wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen.
17 november 2017
Na jaren van voorbereiding en discussie over de aanpassingen in de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie IDD komt de datum van inwerkingtreding nu met rasse schreden naderbij: 23 februari 2018 moet de Europese wetgeving zijn omgezet in nationale wetgeving én moet de markt voldoen aan de nieuwe regels. Pas nu begint de omzetting in nationale regels zijn definitieve vorm te vinden. Wij ple ...
25 oktober 2017
Voor de rubriek ‘Ken je vak’ in vakblad VVP heeft Adfiz een aantal artikelen over zorgplicht geschreven. Hierin wordt steeds een ander aspect van dit thema belicht. In het vijfde deel uit deze serie aandacht voor de afspraken over zorgplicht die je kunt opnemen in de opdrachtbevestiging. Zo weten jij en je klant altijd precies waar jullie aan toe zijn.
4 juli 2017