Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Relatie aanbieders
Veel leden hebben ons benaderd over de introductie van de nieuwe productlijn die Allianz heeft aangekondigd voor particuliere schadeverzekeringen. We hebben over de gevolgen van deze wijzigingen al contact gezocht met Allianz. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden met Allianz. Uiteraard houden we je op de hoogte van de uitkomsten hiervan.
21 september 2023
Bureau DFO is onlangs – in samenwerking met Atentikmarketing – gestart met het Performanceonderzoek beste aanbieder 2023. Doel van de enquête is om een objectieve beoordeling te geven van de dienstverlening, het acceptatiebeleid, NPS en andere relevante aspecten van financieel dienstverleners die samenwerken met intermediaire partijen.
17 juli 2023
“Iets wat ik liever achterlaat in 2022? De onzinnige onzindiscussie over het delen van klantgegevens,” die wens sprak Enno uit in zijn vooruitblik op 2023 op amweb. Hij wilde daarmee aangeven dat het over moet zijn met uitvluchten zoeken en het tijd is om het goede te doen voor de klant. Ook Roger noemde, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, het delen van klantgegevens een voorwaarde om echt werk te ...
19 januari 2023
Het lijkt erop dat de afhandeling van het faillissement van Conservatrix eindelijk richting een afronding gaat. In het laatste bericht van de curatoren wordt de verwachting uitgesproken dat de feitelijke overdracht van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix aan Waard Leven N.V. per 1 januari 2023 plaats kan vinden. Polishouders ontvangen daar waarschijnlijk in december bericht over. Formeel ...
17 oktober 2022
Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat Conservatrix failliet werd verklaard. Hoewel het van meet af aan de bedoeling was om de portefeuille over te dragen, bleek dit traject toch complexer dan verwacht. Vorige week gaven de curatoren een update over de actuele stand van zaken en is een mogelijke koper genoemd.
25 juli 2022
Afgelopen donderdag 16 juni vond de jaarlijkse schademiddag plaats van het Verbond van Verzekeraars. Tijdens deze bijeenkomst werd bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten in de schademarkt. Enno Wiertsema was uitgenodigd voor het panel over onverzekerbaarheid. Het panel bestond verder uit Ron Gardenier (voorzitter NVGA), Ingrid Visscher (De Vereende) en Ron Verhulsdon ...
21 juni 2022
Bij navraag onder de leden horen wij regelmatig dat conversie van portefeuilles na een fusie (of van oude bestanden) door verzekeraars tot veel extra werk leidt bij adviseurs. Nogal eens worden adviseurs onvoldoende op de hoogte gesteld van fouten bij conversie met mogelijke gevolgen voor de dienstverlening aan de klant.
14 februari 2022
De afgelopen tijd ontvingen wij een aantal signalen dat ING onze standaardmachtiging voor het delen van klantgegevens niet accepteert. Uit gesprekken die we met ING hebben gevoerd, blijkt dat het in een aantal gevallen weigeren van deze machtiging berust op een misverstand. ING heeft bevestigd dat er geen belemmeringen zijn om onze modelmachtiging te accepteren en dat deze – naast het eigen machti ...
10 juni 2021
Verzekeraars hebben afgesproken vanaf 1 juli Directe Schadeafhandeling voor particulier verzekerde personenauto’s in te voeren. Dit betekent dat vanaf dat moment een adviseur zich ook voor zijn WA-verzekerde klant direct bij de eigen verzekeraar kan melden voor het afhandelen van de materiële schade die door een ander motorvoertuig is veroorzaakt. We zijn met het Verbond van Verzekeraars in overle ...
1 april 2021
Gisteren is op verzoek van DNB levensverzekeraar Conservatrix failliet verklaard. Op dit moment is er nog veel onduidelijk. In dit ledenbericht zetten we de belangrijkste gevolgen van het faillissement en wat je als adviseur al wel kunt doen op een rij.
9 december 2020