Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

SWO
Turien heeft op een aantal punten enkele kleine wijzigingen aangebracht in de samenwerkingsovereenkomst.
26 maart 2024
In de afgelopen periode hebben we constructief overleg gevoerd met Onderlinge ’s-Gravenhage over de tekst voor een nieuwe SWO. Het resultaat hiervan is dat de overeenkomst volledig in lijn is met het Refertemodel en het addendum IDD.
19 december 2023
Per 1 januari 2024 voert De Goudse enkele wijzigingen door in de samenwerkingsovereenkomst.
22 november 2023
Aegon heeft een nieuwe SWO aan ons voorgelegd voor een reactie. De verzekeraar heeft een aantal inhoudelijke veranderingen doorgevoerd, zodat de SWO beter aansluit bij de operationele praktijk en wettelijke eisen (IDD).
12 juni 2023
Vanuit de ledenkring hebben we de nieuwe SWO van Scildon ter beoordeling voorgelegd gekregen. Scildon heeft de nieuwe SWO ook zelf aan ons voorgelegd voor een reactie. We hebben ons commentaar op de nieuwe overeenkomst met Scildon gedeeld en besproken. Daarbij hebben we voorstellen tot wijzigingen gedaan. In de nieuwe SWO zijn sommige aanpassingsvoorstellen overgenomen, andere niet.
27 februari 2023
Felison heeft vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst toegezonden aan het intermediair waarmee zij samenwerkt. Leden hebben ons benaderd om deze overeenkomst te beoordelen. Na onze beoordeling van de SWO hebben we contact gezocht met Felison over ons commentaar.
8 februari 2023
Nedasco heeft in oktober van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst toegezonden aan het intermediair waarmee zij samenwerkt. Leden hebben ons benaderd om deze overeenkomst te beoordelen. Wij hebben dit gedaan en hebben vervolgens contact gezocht met Nedasco over ons commentaar. Dit heeft ertoe geleid dat Nedasco vorige week een addendum op de overeenkomst heeft toegestuurd aan advieskantoren. Het ...
20 december 2022
In de afgelopen periode hebben we met ARAG constructief overleg gevoerd over de tekst voor een nieuwe SWO.
18 mei 2022
In de afgelopen periode hebben we met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V constructieve gesprekken gevoerd over de tekst voor een nieuwe SWO.
25 april 2022
Vanuit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst AgriVer ter beoordeling voorgelegd gekregen. Hierover hebben we de afgelopen maanden constructief overleg over gevoerd met de verzekeraar.
5 april 2022