Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 16-11-2021

De AFM vraag in het rapport Marktindrukken 2021 aandacht voor naleving van de wettelijke eisen

De AFM vraag in het rapport Marktindrukken 2021 aandacht voor naleving van de wettelijke eisen

In de publicatie van de AFM Marktindrukken 2021 staat welke aandachtpunten de AFM signaleert voor adviseurs en bemiddelaars naar aanleiding van de Marktmarktmonitor 2021 en de gesprekken die de AFM met dienstverleners heeft gevoerd.

Nieuws
geplaatst op: 30-3-2021

Q&A webinar Wwft beschikbaar

Q&A webinar Wwft beschikbaar

Vorige week woensdag, op 24 maart, organiseerden we het webinar ‘Wwft: van complexe regelgeving naar werkbare kantoorpraktijk’. Gisteren deelden we al de link naar dit webinar met je. Nu is daar ook de Q&A bijgekomen waarin we vragen van de deelnemers aan het webinar beantwoorden.

Nieuws
geplaatst op: 29-3-2021

Het webinar Wwft is nu terug te kijken

Het webinar Wwft is nu terug te kijken

Vorige week woensdag vond het webinar ‘Wwft: van complexe regelgeving naar werkbare kantoorpraktijk’ plaats. Tijdens dit druk bezochte webinar werd o.a. toegelicht hoe je een risicobeoordeling opstelt voor je onderneming en hoe je klanten identificeert. Het grote aantal vragen liet zien dat dit onderwerp complex is.

Nieuws
geplaatst op: 17-3-2021

Help jij mee aan onderzoek naar de uitvoeringslasten van de Wwft?

Help jij mee aan onderzoek naar de uitvoeringslasten van de Wwft?

Ernst&Young (E&Y) is een onderzoek gestart naar het effect van de maatregelen tegen witwassen en de uitvoerbaarheid daarvan bij Wwft instellingen. Dit biedt de kans om mogelijk te zware uitvoeringslasten te agenderen. Jouw hulp is daarbij essentieel. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan het Ministerie van Financiën en de Eerste en Tweede Kamer, die om een evaluatie hebben gevraagd.

Nieuws
geplaatst op: 18-2-2021

Uitvraag Marktmonitor 2021 gestart

Uitvraag Marktmonitor 2021 gestart

De AFM start ook dit jaar weer rond deze tijd met de uitvraag in het kader van de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars. Op de site van de AFM is een pdf-versie te vinden van de vragen uit de Marktmonitor.

Nieuws
geplaatst op: 16-2-2021

Gebruik onze vernieuwde handleiding bij Wwft uitvraag AFM in het kader van de marktmonitor

Gebruik onze vernieuwde handleiding bij Wwft uitvraag AFM in het kader van de marktmonitor

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Binnenkort ontvang je van de AFM de brief over de uitvraag voor jou kantoor.

Nieuws
geplaatst op: 11-11-2020

AFM past leidraad Wwft aan

AFM past leidraad Wwft aan

De AFM heeft de leidraad Wwft aangepast. Met de nieuwe leidraad geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft.

Publicaties
geplaatst op: 20-7-2020

Publicatie in VVP: aan de slag met de Wwft

Publicatie in VVP: aan de slag met de Wwft

In de begin deze maand VVP stond een artikel van ons over de maatregelen die je moet treffen aangaande het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Deze maatregelen gelden voor alle financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en die gebruik maken van het Nationaal Regime.

Nieuws
geplaatst op: 7-7-2020

Bekijk het uiterst succesvolle webinar ‘De kunst van het witwassen’ terug

Bekijk het uiterst succesvolle webinar ‘De kunst van het witwassen’ terug

Vorige week hebben Lindenhaeghe en ICP (International Compliance Partners) in samenwerking met Adfiz een webinar verzorgd met als thema ‘De kunst van het witwassen’. Het webinar is erg goed ontvangen en de actuele onderwerpen spraken veel adviseurs aan. Was je niet in de gelegenheid om het webinar live bij te wonen? Dan kun je het vanaf nu terugkijken.

Evenementen
geplaatst op: 18-6-2020

De kunst van het witwassen - live webinar op 2 juli 10.00 uur - Adfiz | Lindenhaeghe | ICP

De kunst van het witwassen - live webinar op 2 juli 10.00 uur -  Adfiz | Lindenhaeghe | ICP

Als financieel adviseur moet je je klantenkring scherper screenen en dat kan confronterend zijn. Niet alleen vraagt het kennis en expertise, het staat gevoelsmatig ook haaks op de klantvriendelijkheid die je als professional wil nastreven. Hoe je daarin de juiste balans kunt vinden staat centraal in het webinar ‘de kunst van het witwassen’.