Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Transparantie
Vorige week is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2023 gepubliceerd met daarin ook de nieuwe regels omtrent actieve provisietransparantie. Een besluit waar door de sector reikhalzend naar werd uitgekeken; niet omdat het een nijpend probleem oplost, want dat was en is er niet, maar wel omdat er nu eindelijk, na vele jaren duidelijkheid is over wat er van bemiddelaars, adviseurs én verzekeraar ...
5 februari 2024
Met de regels voor actieve provisietransparantie wil de minister dat consumenten gaan vragen naar de dienstverlening, zodat zij hier beter gebruik van kunnen maken. Je hoeft niet op de vraag te wachten, en kunt ook zelf het gesprek aan gaan over je dienstverlening, en dan vooral wat dat de klant allemaal oplevert. Zo geven we de waarde van advies nog meer bekendheid.
31 januari 2024
Actieve transparantie komt er vanaf 1 juli 2024. Het besluit is deze week gepubliceerd. Duidelijk is dat je een half jaar de tijd hebt om je erop voor te bereiden. Uiteraard gaan we je daarbij helpen. In dit bericht lees je kort wat de belangrijkste onderdelen van de nieuwe transparantieregels zijn en hoe onze hulp eruit ziet.
31 januari 2024
In Europa wordt sinds enige tijd gesproken over de invoering van een Europees verbod op provisie bij beleggingen. En zoals Enno bijna een jaar geleden in zijn maandcolumn schreef, is de Nederlandse regelgever een groot pleitbezorger van zo'n Europese harmonisatie van de beloningssystematiek. Wij laten in Europa daarom regelmatig een ander geluid horen door ook te wijzen op de negatieve kanten van ...
22 januari 2024
In VVP#6 is in de rubriek Ken je vak een artikel van ons gepubliceerd over hoe we de markt gaan ondersteunen bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Om je te helpen te voldoen aan de nieuwe regelgeving ontwikkelen we een uitgebreid pakket aan tools en andere hulpmiddelen.
14 december 2023
Afgelopen dinsdag was Adfiz de hele dag aanwezig op de AMdag en in gesprek met leden, stakeholders en prospects. Voor het rondetafelgesprek over de nieuwe transparantieregels ging Enno onder leiding van AM hoofdredacteur Bart van der Laak in gesprek met Jurjen Oosterbaan en met Ewald Bary. Tijdens het drukbezochte gesprek werd ook kort vooruitgeblikt naar de hulp die Adfiz gaat bieden bij de imple ...
30 november 2023
Mijn collega Ludger de Bruijn schreef het vorige week al in een bericht in de Adfiz Info: eerdaags publiceert het Ministerie van Financiën – na jarenlang overleggen, overleggen, discussiëren en debatteren – het definitieve besluit met de regels voor actieve provisietransparantie. En zoals je ongetwijfeld weet, hebben we er vanuit Adfiz continu voor gepleit dat die regels én in het belang zijn van ...
7 november 2023
Na jaren van discussie met de minister, de tweede kamer en alle stakeholders over de vormgeving van provisietransparantie is de verwachting dat het besluit met de regels voor actieve provisietransparantie binnen afzienbare tijd wordt gepubliceerd en bekend is. Onze verwachting is dat de markt een termijn van een half jaar krijgt voor invoering en voorbereiding. Wij gaan je daarbij ondersteunen.
30 oktober 2023
Gisteren organiseerden we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, de opvolger van het Particulier Platform en het Zakelijke Platform. De nieuwe opzet, met 's ochtends aandacht voor de particuliere markt, 's middags voor de zakelijke en daar tussenin een plenair deel, was een groot succes. Niet in de laatste plaats door de goede opkomst en de 14 vertegenwoordigers van ledenvoordelen die de ...
21 september 2023
Op woensdag 20 september organiseren we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, een nieuw dagvullend evenement voor alle leden waar je kennis kunt ophalen en delen op het gebied van zowel zakelijk als particulier advies en ondernemerschap. Het Adfiz Najaarsevent vervangt het Zakelijke en Particuliere Platform.
14 juni 2023