Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Vakbekwaamheid
Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee een Europese richtlijn in onze nationale regelgeving wordt opgenomen dat minimumeisen stelt aan arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor o.a. het aanbieden van scholing en het uitvoeren van nevenactiviteiten.
23 juni 2022
Sinds 2019 biedt de Universiteit van Amsterdam de Leergang Verzekeringsrecht aan. Dit najaar gaat de editie 2022-2023 van start. De Leergang Verzekeringsrecht is een specialistische postacademische opleiding op het gebied van het verzekeringsrecht en telt 18 bijeenkomsten in de periode van september 2022 tot en met maart 2023. Het is ook mogelijk om losse modules van de leergang te volgen. Het suc ...
16 maart 2022
Met ingang van 1 april a.s. eindigt de huidige periode voor het kunnen afleggen van een PE-examen. Om de geldigheid van een Wft-diploma te behouden voor een specifieke beroepskwalificatie moet je vóór deze datum het betreffende PE-examen hebben behaald. Het niet tijdig slagen voor een specifiek PE-examen heeft tot gevolg dat je adviesbevoegdheid per 1 april vervalt voor de betreffende beroepskwali ...
3 februari 2022
Per 1 augustus 2022 moet een werkgever aan de werknemer kosteloze scholing aanbieden als het gaat om scholing die verplicht is op grond van nationale wetgeving of een CAO. Daarnaast moet de scholing beschouwd worden als arbeidstijd en indien mogelijk tijdens arbeidstijd plaatsvinden.
26 januari 2022
De brancheorganisaties Adfiz, CFD en OvFD hebben bij het CDFD geïnformeerd naar de gevolgen van de huidige lockdown op de capaciteitsvraag voor de PE-examinering. De aanleiding hiervoor zijn signalen die zijn ontvangen van adviseurs/kantoren die (alvast) hun zorgen uiten of de noodzakelijke PE-diploma’s wel tijdig binnen de huidige PE-termijn (vóór april a.s.) behaald kunnen worden.
12 januari 2022
Sinds 2019 biedt de Universiteit van Amsterdam de Leergang Verzekeringsrecht aan. Dit is een specialistische postacademische opleiding op het gebied van het verzekeringsrecht. Dit najaar gaat de editie 2021-2022 van start. De Leergang Verzekeringsrecht telt 18 bijeenkomsten in de periode van september 2021 tot en met maart 2022. De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Het is ook mo ...
20 september 2021
Samen met de brancheorganisaties verenigd in CANON hebben wij het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet iedereen het verantwoord en wenselijk om examens fysiek af te leggen ook al treffen exameninstituten de nodige voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus.
10 mei 2021
In haar publicatie Marktindrukken geeft AFM de sector een terugkoppeling van de door adviseurs en bemiddelaars aangeleverde informatie in het kader van de jaarlijkse Markt Monitor en van de gesprekken die de AFM heeft gevoerd met diverse kantoren over de adviespraktijk. Vanwege corona zijn deze laatste gesprekken deels online gevoerd.
9 december 2020
Ook dit najaar zal de AFM 40 kantoren bezoeken verspreid over heel Nederland. De insteek is een open dialoog over de adviespraktijk en bedrijfsvoering. Bij de selectie van de financiële dienstverleners is rekening gehouden om een zo representatief mogelijk beeld van de sector te krijgen. De betreffende kantoren zijn door de AFM geïnformeerd.
7 september 2020
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verplichte diploma’s. Bij 57 van de ruim 200 financiële dienstverleners bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Veel onderzochte partijen geven aan dat ze niet adviseren over producten waarvoor ze geen diploma (meer) hebben. Zij hebben de betreffende vergunningen ingeleverd. De AFM roept je op om je diploma’s te controlere ...
2 september 2020