Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Zorg en inkomen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de VWS-Verzekerdenmonitor 2023 gepubliceerd. Deze jaarlijkse uitgave van VWS bevat veel informatie over verschillende onderwerpen die interessant kunnen zijn voor financieel adviseurs die zich bezig houden met zorgverzekeringen.
29 november 2023
Al een aantal jaar kampt het UWV met forse achterstanden in de verwerking van WIA-aanvragen. Het sociaal medisch beoordelen van de aanvraag voor een WIA-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer is een complex proces. Daarnaast is het ook voor het UWV lastig om voldoende personeel te vinden. Vandaar dat de achterstanden groot zijn. Om die achterstanden versneld af te handelen, zijn er verschi ...
21 november 2023
Jaarlijks moeten zorgverzekeraars uiterlijk 7 weken (in 2023: 12 november) voor de ingangsdatum van de premiewijzigingen hun verzekerden informeren wat de premiestelling voor het nieuwe kalenderjaar wordt. Op deze datum moet de zorgverzekeraar het aanbod voor het nieuwe jaar op de - vaak digitale - deurmat van de verzekerden hebben liggen. Daarom wordt deze datum vaak aangeduid als ‘deurmatdatum'. ...
14 november 2023
Dat het UWV met forse achterstanden kampt bij WIA-beoordelingen is bekend. Dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijft zoeken naar mogelijkheden om het UWV te helpen om die achterstanden in te lopen is ook geen geheim. In oktober heeft demissionair minister Van Gennip nog een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de achterstanden. In ...
8 november 2023
Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar (104 weken) tenminste 70% van het loon door te betalen. Gedurende deze periode moeten zowel werkgever als werknemer actief aan re-integratie werken. Deze re-integratie is gericht op terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer bij de eigen werkgever (eerste spoor re-integratie). Daarnaast kan ook gekeken worden naar ...
17 oktober 2023
“Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid staat onder grote druk, vanwege de pregnante problematiek ten aanzien van de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen. Ik vind het noodzakelijk actie te blijven nemen, door te versnellen waar dat kan en nieuwe acties te nemen waar dat nodig is, om deze mismatch op te lossen.” Zo begint de brief die minister Van ...
12 oktober 2023
Op het Adfiz Najaarsevent heeft Lindenhaeghe traditioneel een update gegeven over de belangrijkste relevante wijzigingen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Op het gebied van zorgverzekeringen houden wij zelf een uitgebreid overzicht bij van de belangrijkste aanpassingen per 2024.
21 september 2023
Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.
11 september 2023
De Zorgverzekeringswet kent bepaalde publiekrechtelijke waarborgen, zoals de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie. Om te voorkomen dat sommige zorgverzekeraars hierdoor met een veel hogere schadelast komen te zitten en in financiële problemen raken, krijgen verzekeraars een zogenaamde ‘vereveningsbijdrage’. Kort gezegd komt het erop neer dat een verzekeraar een hogere bijdrage kr ...
21 augustus 2023
Op dinsdag 12 september organiseert VVP in De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS) het Vakevent Inkomen 2023. In een middag krijgen aanwezigen een overzicht en een update op het gebied van Inkomensverzekeringen. Als Adfiz-lid betaal je €75 in plaats van €95 om dit evenement bij te wonen.
15 augustus 2023