Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Zorg en inkomen
Demissionair minister Van Gennip van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het langverwachte wetsvoorstel 'Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen' ter consultatie gepubliceerd. Dat het wetsvoorstel eraan zat te komen was al een tijd duidelijk. Vorig jaar hebben wij een ledenbericht gepubliceerd waarin de grote lijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzeke ...
12 juni 2024
Hoewel het totale ziekteverzuim in Nederland daalt, blijkt dat het langdurige ziekteverzuim bij mensen tussen de 25 en 35 jaar fors toeneemt. Het aantal 42ste-weekmeldingen (het moment dat een werkgever aan het UWV moet melden dat de werknemer ziek is) van deze groep stijgt in 2023 met 5%. Dat is één van de zaken die opvallen in het trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid dat Nationale ...
6 juni 2024
Jaarlijks wordt het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet geëvalueerd en – waar nodig – aangepast. Die aanpassingen kunnen leiden tot uitbreiding of beperking van het verzekeringspakket op onderdelen, maar ook aan aanpassingen van bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder bepaalde behandelingen worden vergoed. Eind mei of begin juni publiceert de minister voor Medische Zorg (op dit moment mini ...
30 mei 2024
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) rapporteert periodiek over de stand van zaken met betrekking tot sociaal-medisch beoordelen. In deze voortgangsbrief wordt ondermeer beschreven wat de stand van zaken is met betrekking tot de WIA-beoordelingen.
22 mei 2024
Jaarlijks publiceert Vektis, het business intelligence centrum voor data rondom zorg en zorgverzekeringen, de Zorgthermometer. In dit document, 'Verzekerden in Beeld 2024', zijn cijfers en trends rondom zorgverzekeringen terug te vinden. De nadruk ligt op keuzes die verzekerden in het afgelopen overstapseizoen hebben gemaakt. Deze feiten en cijfers kunnen worden gebruikt in de advisering van zorgv ...
8 mei 2024
Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt hard gewerkt aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In een eerder ledenbericht konden we de contouren van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering schetsen. Begin 2024 bleek dat minister van Gennip vast wil houden aan een opt-out-regeling. Uit een brief van 24 april blijkt dat inmiddels b ...
30 april 2024
Vorige week heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de campagne “Praat vandaag over morgen” uitgerold. Deze campagne is op initiatief van de branchevereniging van zorgorganisaties (ActiZ) opgezet. De landelijke campagne, die ondermeer wordt ondersteund door TV-commercials, loopt tot eind mei.
25 maart 2024
Donderdag 29 februari heeft de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) het eindrapport aan minister Karien van Gennip overhandigd. De commissie OCTAS is begin 2023 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opgericht om te adviseren over de toekomst van het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel. In oktober 2023 heeft de commissie een probleem ...
5 maart 2024
De kosten voor de gezondheidszorg in Nederland stijgen nog jaarlijks. De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat uit van bruto zorguitgaven van meer dan 100 miljard euro in 2024. En door vergrijzing, stijgende zorguitgaven en nieuwe technieken zullen de zorguitgaven naar verwachting blijven stijgen in de komende jaren.
28 februari 2024
Elk jaar kunnen verzekerden overstappen van zorgverzekering. Vanaf het moment dat zorgverzekeraars hun nieuwe premies bekend gemaakt hebben, uiterlijk 12 november, breekt het 'zorgseizoen' in volle kracht los. Verzekerden worden van allerlei kanten benaderd om toch vooral over te stappen naar een andere verzekeraar. Als de oude zorgverzekering maar vóór 1 januari is opgezegd, kan een verzekerde zi ...
8 februari 2024