Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 16-9-2021

Poliskraker vervangt Adfiz Clarus AOV door nieuwe AOV-module

Poliskraker vervangt Adfiz Clarus AOV door nieuwe AOV-module

Poliskraker houdt al jaren de inzichten uit het Adfiz Clarus-onderzoek actueel. Poliskraker vervangt nu de Clarus module (met 9 criteria) door een nieuwe AOV-module met een vergelijking van vrijwel alle relevante productcriteria, zoals ze dit ook doet voor tal van andere producten. Daarmee wordt het actueel houden van de Adfiz Clarus AOV-module gestopt. Bestaande abonnees ontvangen een omzettingsvoorstel. Voor de nieuwe AOV-module geldt het standaard ledenvoordeel voor Poliskraker: 10% korting op alles.

Evenementen
geplaatst op: 8-9-2021

Aan de slag met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering - Derde expertsessie Zakelijk Platform

Aan de slag met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering - Derde expertsessie Zakelijk Platform

Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgevers de ‘MKB Verzuim ontzorg-verzekering’ afsluiten. Met deze verzekering krijgen zij alle benodigde dienstverlening die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Het doorbetalen van het loon, maar ook alle ondersteuning bij de re-integratie. De bekendheid van het product onder mkb-werkgevers kan beter, en daarom hebben financieel adviseurs in de campagne van MKB Nederland dit jaar een nog prominentere rol. Ron Knaken (Achmea) neemt je tijdens de expertsessie op het Adfiz Zakelijk Platform op woensdag 22 september mee in de wereld van de Verzuim ontzorg-verzekering.

Nieuws
geplaatst op: 11-8-2021

Voorstel afschaffing collectiviteitskorting naar Tweede Kamer

Voorstel afschaffing collectiviteitskorting naar Tweede Kamer

Minister Van Ark van VWS heeft het voorstel om de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 af te schaffen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel zal half september door de Tweede Kamer worden behandeld. Wij zullen bij de Tweede Kamer blijven benadrukken dat afschaffing van de collectiviteitskorting een erg onverstandig idee is in tijden waarin preventie en vitaliteit steeds belangrijker worden. Daarnaast zijn we met zorgverzekeraars in gesprek over de toekomst van de collectiviteitsmarkt als de korting daadwerkelijk wordt afgeschaft.

Nieuws
geplaatst op: 19-7-2021

Verlaging toetredingsdrempel WIA laat op zich wachten

Verlaging toetredingsdrempel WIA laat op zich wachten

Begin juni verscheen het SER-advies over de toekomst van de arbeidsmarkt. Naast het in stand houden van de tweejarige loondoorbetalingsplicht en het verkorten van de WGA tot vijf jaar werd in dit stuk ook gepleit voor het verlagen van de ondergrens voor de WIA van 35% naar 25% of 15%. Hierop heeft minister Koolmees het CPB en UWV onderzoek laten doen naar de effecten van een dergelijke verlaging. Een besluit hierover laat hij over aan het nieuwe kabinet.

Nieuws
geplaatst op: 24-6-2021

Uniform uitvraagformulier WGA ERD bijgewerkt voor overstapmoment 1 januari 2022

Uniform uitvraagformulier WGA ERD bijgewerkt voor overstapmoment 1 januari 2022

Het uniforme uitvraagformulier WGA Eigenrisicodragerschap (ERD) is aangepast voor het uitstapmoment 1 januari 2022. Aangezien het vorige uitstapmoment inmiddels (bijna) is gepasseerd, betekent dit dat je vanaf nu enkel het nieuwe, geactualiseerde formulier nog kunt gebruiken voor offerteaanvragen bij verzekeraars. Het uiterste beslismoment voor het de overstap per 1 januari 2022 is vastgesteld op 1 oktober 2021.

Nieuws
geplaatst op: 13-4-2021

Anderhalf jaar MKB verzuim-ontzorg-verzekering: waar staan we nu?

Anderhalf jaar MKB verzuim-ontzorg-verzekering: waar staan we nu?

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III stond het voornemen opgenomen de loondoorbetalingsplicht voor het mkb te verkorten naar 1 jaar. Als sector hebben wij ons toentertijd hevig verzet tegen dit voorstel. Werkgevers zouden immers financieel verantwoordelijk blijven voor de bekostiging van het tweede ziektejaar én hun invloed op de re-integratie verliezen. Uiteindelijk kwam minister Koolmees met het voorstel om het tweede ziektejaar te behouden en hebben verzekeraars de MKB verzuim-ontzorg-verzekering ontwikkeld. De meeste verzekeraars hebben hun product in het najaar van 2019 gepresenteerd. Onlangs heeft Poliskraker de MKB verzuim-ontzorg-verzekering toegevoegd aan hun polisvoorwaarden vergelijking. In dit ledenbericht een aantal uitkomsten van deze vergelijking.

Nieuws
geplaatst op: 18-1-2021

Adfiz reageert samen met VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief op wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting

Adfiz reageert samen met VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief op wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting

Vandaag hebben wij onze reactie ingediend op het wetsvoorstel om de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 af te schaffen. Dit wetsvoorstel raakt naast jou als adviseur vooral verzekerden en werkgevers. Daarom hebben wij een gezamenlijke reactie opgesteld met werkgeversorganisatie VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief. Deze laatste organisatie is de branchevereniging van een aantal grote zorgcollectiviteiten in verschillende branches.

Nieuws
geplaatst op: 4-1-2021

Uniform uitvraagformulier WGA ERD aangepast voor overstap 1 juli 2021

Uniform uitvraagformulier WGA ERD aangepast voor overstap 1 juli 2021

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is aangepast voor het uitstapmoment 1 juli 2021. Aangezien het vorige uitstapmoment inmiddels is gepasseerd, betekent dit dat je vanaf nu enkel het nieuwe, geactualiseerde formulier nog kunt gebruiken voor offerteaanvragen bij verzekeraars. Het uiterste beslismoment voor het de overstap per 1 juli 2021 is vastgesteld op 1 april 2021.

Nieuws
geplaatst op: 8-12-2020

Wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting in consultatie

Wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting in consultatie

Na de eerdere aankondiging in september heeft minister Van Ark nu het voorstel gepubliceerd om de collectiviteitskorting af te schaffen per 1 januari 2023. De komende periode krijgt de markt de kans om te reageren op het voorstel. Vervolgens zal het voorstel in de loop van 2021 worden besproken in de Tweede Kamer. Wij blijven onverminderd lobbyen voor behoud van de korting. In dit ledenbericht een korte terugblik op de discussie en onze reactie op de voorgenomen afschaffing.

Nieuws
geplaatst op: 19-11-2020

Lobbyupdate over de verplichtstelling van de AOV voor zzp’ers

Lobbyupdate over de verplichtstelling van de AOV voor zzp’ers

In juni vorig jaar is het pensioenakkoord gepresenteerd. Onverwachts maakte de verplichtstelling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers onderdeel uit van dit akkoord. Het doel van deze verzekeringsplicht is om naast de bestaande werknemersverzekering ook andere werkenden te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en te borgen dat iedereen zich kan verzekeren. Er wordt nog altijd gewerkt aan de uitwerking van deze verplichtstelling. In dit ledenbericht een update over de stand van zaken.