Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

coronavirus
Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, wordt ook de overheidssteun voor getroffen bedrijven afgebouwd. De meeste steunmaatregelen worden stopgezet per 1 april 2022. Hierbij moet je onder andere denken aan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Nu de meeste maatregelen zijn stopge ...
1 maart 2022
Om de taxibranche, die als gevolg van corona te kampen heeft met minder ritten en dalende omzetten, tegemoet te komen is de bedrijfsschaderegeling taxi vorig jaar aangepast. Het Verbond heeft onlangs bekend gemaakt dat deze regeling in overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) wederom tijdelijk is aangepast.
18 januari 2022
Per 1 januari 2022 zijn een aantal fiscale steunmaatregelen stopgezet. Deze steunmaatregelen waren in het voorjaar van 2020 in het leven geroepen om consumenten te steunen die geraakt worden door de coronacrisis. Een van de belangrijkste maatregelen was de mogelijkheid om een betaalpauze voor een hypotheek in te lassen zonder dat dit gevolgen zou hebben voor de aftrekperiode van 30 jaar. De overhe ...
4 januari 2022
Eerder meldden we je dat financiële dienstverlening niet onder de essentiële dienstverlening valt. Na publicatie van dit bericht is de Rijksoverheid op een andere site met nadere duiding hierover gekomen en is gebleken dat financiële dienstverleners wel tot de essentiële dienstverleners mogen worden gerekend.
30 november 2021
Vanuit de ledenkring bereiken ons vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de openingstijden van financieel advieskantoren. Sinds zaterdag 13 november moesten niet-essentiële dienstverleners (waaronder financieel dienstverleners) al om 18 uur de deuren van hun kantoren sluiten. Afgelopen vrijdag, 26 november, is bekend gemaakt dat de verplichte sluitingstijd voor o.a. niet-essentiële ...
26 november 2021
Het kabinet heeft gisteren aangekondigd met nieuwe steunmaatregelen te komen voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november gelden. Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.
17 november 2021
Een van de maatregelen die de Belastingdienst trof om ondernemers tegemoet te komen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, was het bijzonder uitstel van betalingen. Deze regeling liep tot 1 oktober.
19 oktober 2021
Steeds meer werknemers gaan weer naar kantoor en veel bedrijven gaan aan de slag met 'hybride werken'. Tegelijk duikt de discussie over een vaccinatieplicht voor werknemers steeds breder op. Alle vragen hierover worden woensdag 22 september op het Zakelijk Platform beantwoord door twee advocaten van DAS Rechtsbijstand tijdens de expertsessie “de juridische impact van goed werkgeverschap in/na coro ...
6 september 2021
In de noordelijke provincies zijn deze week de scholen weer begonnen. Dat betekent dat ook veel werknemers weer aan de slag zijn gegaan. Aangezien de basisregels om een coronabesmetting te voorkomen nog steeds van kracht zijn, betekent dit dat je als werkgever moet blijven nagaan of je je medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving kunt bieden.
24 augustus 2021
Gisteren meldden we al dat de TOZO-regeling per juli verlengd is. Ook de NOW-regeling is verlengd. Sinds 26 juli kunnen werkgevers met personeel die geraakt worden door de coronacrisis een aanvraag indienen voor een vergoeding van (een deel van) de loonkosten. De NOW4 ziet op de periode juli tot en met september.
29 juli 2021