Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 3-6-2021

Beëindiging regeling kredietverzekeringen

Beëindiging regeling kredietverzekeringen

Onderdeel van de recente aankondiging van het kabinet om de noodmaatregelen nog één keer te verlengen voor een periode van 3 maanden is ook het besluit om de regeling voor kredietverzekeringen per 1 juli 2021 te beëindigen. Zie hiervoor ook de brief aan de Tweede Kamer van Minister Blok van Economische Zaken rondom het steun en herstelpakket in het 3e kwartaal 2021.

Nieuws
geplaatst op: 31-5-2021

TONK-regeling voor door coronacrisis in moeilijkheden geraakte huishoudens

TONK-regeling voor door coronacrisis in moeilijkheden geraakte huishoudens

Een van de regelingen waarmee de overheid huishoudens (dus ook ondernemers) probeert te ondersteunen tijdens de coronacrisis, is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je in de meeste gevallen niet terug te betalen.

Nieuws
geplaatst op: 26-5-2021

Verbond beëindigt Raamwerk Covid-19 richtlijnen voor zakelijke markt

Verbond beëindigt Raamwerk Covid-19 richtlijnen voor zakelijke markt

Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten het Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt per 1 juni 2021 te beëindigen. Dit Raamwerk vormde sinds het uitbreken van de coronacrisis een set aan minimumnormen voor situaties waarin klanten een betalingsachterstand oplopen.

Nieuws
geplaatst op: 12-5-2021

Regeling Tegemoetkoming voor Vaste Lasten nu ook open voor grote ondernemingen

Regeling Tegemoetkoming voor Vaste Lasten nu ook open voor grote ondernemingen

Sinds het najaar van 2020 verstrekt de Rijksoverheid de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) aan ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis. Aanvankelijk richtte deze subsidieregeling zich op het mkb en zelfstandigen. Sinds 10 mei 2021 is het ook voor grote bedrijven (meer dan 250 werknemers of € 50 miljoen omzet) mogelijk om de TVL aan te vragen. De subsidie is gemaximeerd op € 600.000. Daarnaast moeten ondernemers aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Nieuws
geplaatst op: 6-5-2021

Aanvraag NOW voor periode april, mei en juni nu mogelijk

Aanvraag NOW voor periode april, mei en juni nu mogelijk

Word jij als ondernemer geraakt door de coronacrisis? Of heb je klanten die nog altijd in zwaar weer verkeren? Het is sinds vandaag mogelijk om NOW-steun aan te vragen voor de periode april tot en met juni 2021.

Nieuws
geplaatst op: 15-4-2021

Nibud ontwikkelt hulpmiddelen om geldproblemen bespreekbaar te maken. MKB NL doet oproep om schrijnende gevallen te melden

Nibud ontwikkelt hulpmiddelen om geldproblemen bespreekbaar te maken. MKB NL doet oproep om schrijnende gevallen te melden

Door de coronacrisis zijn meer mensen in financiële problemen geraakt, zowel ondernemers als particulieren. Omdat geldproblemen vaak grote invloed hebben op het dagelijks functioneren (privé en werk), is het belangrijk geldproblemen tijdig te signaleren en er het gesprek over aan te gaan. Nibud ontwikkelde een set aan hulpmiddelen die jou daarbij kan helpen.

Nieuws
geplaatst op: 7-4-2021

Loket schaderegeling avondklokrellen geopend

Loket schaderegeling avondklokrellen geopend

In februari meldden we je al dat de overheid aankondigde een loket te openen voor ondernemers die als gevolg van de coronarellen schade hebben geleden die zij niet van hun verzekeraar vergoed krijgen. Dat loket is sinds 31 maart geopend.

Nieuws
geplaatst op: 23-3-2021

Webinar over de gevolgen van corona voor het MKB en de rol van adviseurs

Webinar over de gevolgen van corona voor het MKB en de rol van adviseurs

Hoe kun je een MKB-ondernemer helpen die in zwaar weer verkeert? Op dinsdag 6 april van 15.00 uur tot 16.15 uur vindt het webinar ‘Winnen, verliezen, opstaan en weer doorgaan’ plaats. Hierin worden de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB besproken en de mogelijkheden die er zijn om aan te sluiten bij maatschappelijke organisaties die het mkb ondersteunen. Het webinar wordt georganiseerd door het New Financial Forum van VVP-hoofdredacteur Willem Vreeswijk en Avéro Achmea in samenwerking met enkele ondernemers.

Nieuws
geplaatst op: 11-3-2021

Dekking bij arbeidsongeschiktheid/overlijden als gevolg van bijwerkingen vaccinatie

Dekking bij arbeidsongeschiktheid/overlijden als gevolg van bijwerkingen vaccinatie

Nu het vaccineren in Nederland langzaamaan op stoom begint te komen, verschijnen in de media steeds vaker berichten over eventuele bijwerkingen van een vaccinatie. Naar aanleiding hiervan hebben enkele verzekeraars vragen ontvangen over de dekking bij arbeidsongeschiktheid/overlijden als gevolg van bijwerkingen van vaccinatie.

Nieuws
geplaatst op: 10-3-2021

Waar moet je op letten nu medewerkers veel thuiswerken?

Waar moet je op letten nu medewerkers veel thuiswerken?

Inmiddels werken veel werknemers al langere tijd thuis. Over wat daarbij komt kijken om dat op een veilige en verantwoorde wijze te doen hebben we het afgelopen jaar regelmatig ledenberichten gepubliceerd. In dit bericht staan die aandachtspunten (en nieuwe) overzichtelijk bij elkaar.