Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

europa
Vanaf 17 januari 2025 moeten financiële instellingen, maar ook de grote intermediairs (250 fte en meer), voldoen aan DORA; de Europese verordening inzake digitale weerbaarheid. We hebben hiervoor eerder een kennisportaal Digitale weerbaarheid ontwikkeld en publiceren er ook regelmatig updates over. Het Verbond organiseert op 24 juni - in samenwerking met EY - een dagvullende masterclass over DORA, ...
16 april 2024
Financiële instellingen, maar ook de grote intermediairs (250 fte en meer) vallen onder DORA, de Europese verordening inzake digitale weerbaarheid (zie ook ons kennisportaal Digitale weerbaarheid). De verordening zelf is inmiddels gepubliceerd en direct van toepassing binnen de EU. In dit bericht informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom de Europese DORA verordening.
10 april 2024
“Wat opvalt, is dat het zwaartepunt van wetgeving voor onze sector steeds meer verschuift van Den Haag naar Brussel”, schreef Enno in zijn maandcolumn Onverzadigbare honger van afgelopen maart. “En die wetten en regels hebben een grote impact". Om jou en de sector op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt in Europa en hoe wij daar - via de Europese brancheorganisatie Bipar - bij zijn betro ...
9 april 2024
Afgelopen week was er in Brussel een BIPAR bijeenkomst met de Europese collega’s. Gezamenlijk zijn de actuele Europese dossiers die voor intermediairs van belang zijn besproken. Het belangrijkste dossier is de Retail Investment Strategy, met extra beschermingsmaatregelen voor Europese beleggers. Het gaat om een fors pakket aan maatregelen, zoals uitbreiding van de regels voor het productontwikkeli ...
28 maart 2024
Ter voorbereiding op de bijeenkomst van de World Federation of Insurance Intermediaries (WFII), komende week, heb ik de beleidsdossiers op een rijtje gezet waarmee we binnen Adfiz de afgelopen jaren bezig waren, waarmee we nu bezig zijn en waarmee we nog aan de slag moeten. Wat dan opvalt, is dat het zwaartepunt van wetgeving voor onze sector steeds meer verschuift van Den Haag naar Brussel. Ik no ...
4 maart 2024
Met Open Insurance wordt het delen van informatie binnen de verzekeringssector gestimuleerd door meer digitale en open relaties te creëren tussen financiële dienstverleners en hun klanten. Europa wil hiermee via wetgeving enerzijds zorgen voor nieuwe en innovatieve dienstverlening en anderzijds de waarborgen creëren dat dit op een veilige en gestructureerde wijze gebeurt. Het systeem van data dele ...
29 februari 2024
Vorige week vond het halfjaarlijks congres plaats van BIPAR in Brussel. De Europese wetgever is druk bezig om de lopende dossiers verder te brengen in de laatste maanden voor de Europese verkiezingen van juni, wanneer een nieuw Europees Parlement wordt en waarna ook een nieuwe Europese Commissie aantreedt.
30 januari 2024
Een week geleden schreven we dat er speciale standaarden voor DORA aankomen die door de (gezamenlijke) Europese toezichthouders (ESA’s) zijn ontwikkeld. Deze standaarden (die instellingen moeten gebruiken om aan hun nationale toezichthouders over hun DORA compliancy te rapporteren) zijn inmiddels gepubliceerd en vindbaar op de EIOPA site. DORA en de standaarden gelden voor financiële dienstverlene ...
23 januari 2024
In Europa wordt sinds enige tijd gesproken over de invoering van een Europees verbod op provisie bij beleggingen. En zoals Enno bijna een jaar geleden in zijn maandcolumn schreef, is de Nederlandse regelgever een groot pleitbezorger van zo'n Europese harmonisatie van de beloningssystematiek. Wij laten in Europa daarom regelmatig een ander geluid horen door ook te wijzen op de negatieve kanten van ...
22 januari 2024
Ondernemingen die onder de toepassing van de Europese verordening voor digitale weerbaarheid vallen moeten zich voorbereiden op de daadwerkelijke ingangsdatum van de verordening per 17 January 2025. Aanvullend op de verordening is de Europese toezichthouder bezig met de ontwikkeling van technische standaarden (RTS’en/level 2 measures) waarin onderdelen van de verordening nader worden uitgewerkt.
18 december 2023