Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 26-7-2021

Minister Hoekstra reageert op kritiekpunten van oppositie op KIFID

Minister Hoekstra reageert op kritiekpunten van oppositie op KIFID

In zijn brief van 12 juli heeft minister Hoekstra een reactie gegeven op de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Alkaya. Het Kamerlid heeft in zijn initiatiefnota “Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening” diverse voorstellen gedaan die gaan over doel en structuur van Kifid. De SP is kritisch over de werking van KIFID en wil met de voorstellen het KIFID meer inrichten vanuit de consument.

Nieuws
geplaatst op: 28-7-2020

Kifid Kennis: achtergronden bij en inzicht over veelvoorkomende klachten

Kifid Kennis: achtergronden bij en inzicht over veelvoorkomende klachten

Kifid is deze week gestart met Kifid Kennis; een kennisportaal waar consumenten inzicht krijgen in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Kifid Kennis zal de komende tijd regelmatig worden aangevuld met nieuwe onderwerpen.

Nieuws
geplaatst op: 11-6-2020

KIFID organiseert weer zittingen

KIFID organiseert weer zittingen

Sinds 8 juni organiseert KIFID weer fysieke zittingen. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met het voldoende afstand houden tot elkaar en andere coronamaatregelen. Zaken die zich daarvoor lenen blijft KIFID ook telefonisch of via videozittingen behandelen.

Nieuws
geplaatst op: 29-5-2020

Commissie van Beroep Kifid: adviseur hoeft niet te wijzen op algemene premiedaling ORV

Commissie van Beroep Kifid: adviseur hoeft niet te wijzen op algemene premiedaling ORV

De Commissie van Beroep heeft haar uitspraak gepubliceerd in een zaak over de nazorg bij ORV’s die vorig jaar september speelde. Met de uitspraak worden de civiel- en publiekrechtelijke kaders van de nazorgplicht aangegeven. Als de klachten over de premiedalingen daarnaast iets duidelijk hebben gemaakt is dat hoe belangrijk het is om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening, expliciet te communiceren over belangrijke wijzigingen en de zorgplicht/nazorg serieus te nemen.

Nieuws
geplaatst op: 20-5-2020

Enkele highlights uit het KIFID jaarverslag 2019

Enkele highlights uit het KIFID jaarverslag 2019

KIFID heeft begin mei het jaarslag over 2019 gepubliceerd met daarin het aantal klachten en de resultaten van behandeling én bemiddeling. Twee zaken vallen daarin op: 1) dat er meer klachten in behandeling zijn genomen en 2) dat het aantal klachten dat via bemiddeling is opgelost is toegenomen.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

Kifid evaluatie van start

Kifid evaluatie van start

Het ministerie van Financiën start met een evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de stakeholders. Wij zullen onze inzet voor deze klankbordgroep voorbereiden gezamenlijk met de OvfD en de VV&A. De evaluatie loopt tot komend najaar.

Nieuws
geplaatst op: 14-3-2017

Kifid verbetert klachtenprocedure

Kifid verbetert klachtenprocedure

Een aanzienlijk deel van de klachten van consumenten bij Kifid is niet ontvankelijk doordat de interne klachtenprocedure nog niet is doorlopen. Volgens Kifid gaat het om een kwart van de klachten. Dit leidt tot het nodige onbegrip bij consumenten. Kifid komt deze groep nu tegemoet. Wanneer voor een klacht de interne procedure nog niet is doorlopen, gaat Kifid de klacht direct doorsturen naar de financiële dienstverlener. De consument kan aangeven of hij hier bezwaar tegen heeft, bijvoorbeeld omdat hij zijn klacht anders wil formuleren.

Publicaties
geplaatst op: 30-4-2015

AM: het consult ‘Hoe neem ik netjes afscheid van klanten?’

AM: het consult ‘Hoe neem ik netjes afscheid van klanten?’

‘Hoe neem ik netjes afscheid van klanten?’ vroeg Aad Bleukens aan het panel in het am:magazine. Adfiz-lid en penningmeester Sietze de Jong nam plaats in dit panel.

Nieuws
geplaatst op: 19-4-2013

Adfiz reactie op vragen over aansluiting bij Kifid

Adfiz reactie op vragen over aansluiting bij Kifid

Leden stellen vragen over de aansluiting bij Kifid. Adfiz vindt dat zowel de bindende als de niet-bindende variant hun eigen voordelen hebben. Ook voor de klant. Het is goed dat de consument een keuze heeft. Hij kan vooraf informeren hoe een dienstverlener is aangesloten bij Kifid. Dit kan hij meewegen in zijn keuze voor een financieel dienstverlener. Adfiz schrijft haar leden hierin niets voor, maar laat de consument maximaal de ruimte het dienstverleningsconcept te kiezen dat bij hem past.