Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 13-4-2021

Anderhalf jaar MKB verzuim-ontzorg-verzekering: waar staan we nu?

Anderhalf jaar MKB verzuim-ontzorg-verzekering: waar staan we nu?

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III stond het voornemen opgenomen de loondoorbetalingsplicht voor het mkb te verkorten naar 1 jaar. Als sector hebben wij ons toentertijd hevig verzet tegen dit voorstel. Werkgevers zouden immers financieel verantwoordelijk blijven voor de bekostiging van het tweede ziektejaar én hun invloed op de re-integratie verliezen. Uiteindelijk kwam minister Koolmees met het voorstel om het tweede ziektejaar te behouden en hebben verzekeraars de MKB verzuim-ontzorg-verzekering ontwikkeld. De meeste verzekeraars hebben hun product in het najaar van 2019 gepresenteerd. Onlangs heeft Poliskraker de MKB verzuim-ontzorg-verzekering toegevoegd aan hun polisvoorwaarden vergelijking. In dit ledenbericht een aantal uitkomsten van deze vergelijking.

Nieuws
geplaatst op: 18-1-2021

Adfiz reageert samen met VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief op wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting

Adfiz reageert samen met VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief op wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting

Vandaag hebben wij onze reactie ingediend op het wetsvoorstel om de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 af te schaffen. Dit wetsvoorstel raakt naast jou als adviseur vooral verzekerden en werkgevers. Daarom hebben wij een gezamenlijke reactie opgesteld met werkgeversorganisatie VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief. Deze laatste organisatie is de branchevereniging van een aantal grote zorgcollectiviteiten in verschillende branches.

Nieuws
geplaatst op: 4-1-2021

Uniform uitvraagformulier WGA ERD aangepast voor overstap 1 juli 2021

Uniform uitvraagformulier WGA ERD aangepast voor overstap 1 juli 2021

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is aangepast voor het uitstapmoment 1 juli 2021. Aangezien het vorige uitstapmoment inmiddels is gepasseerd, betekent dit dat je vanaf nu enkel het nieuwe, geactualiseerde formulier nog kunt gebruiken voor offerteaanvragen bij verzekeraars. Het uiterste beslismoment voor het de overstap per 1 juli 2021 is vastgesteld op 1 april 2021.

Nieuws
geplaatst op: 8-12-2020

Wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting in consultatie

Wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting in consultatie

Na de eerdere aankondiging in september heeft minister Van Ark nu het voorstel gepubliceerd om de collectiviteitskorting af te schaffen per 1 januari 2023. De komende periode krijgt de markt de kans om te reageren op het voorstel. Vervolgens zal het voorstel in de loop van 2021 worden besproken in de Tweede Kamer. Wij blijven onverminderd lobbyen voor behoud van de korting. In dit ledenbericht een korte terugblik op de discussie en onze reactie op de voorgenomen afschaffing.

Nieuws
geplaatst op: 19-11-2020

Lobbyupdate over de verplichtstelling van de AOV voor zzp’ers

Lobbyupdate over de verplichtstelling van de AOV voor zzp’ers

In juni vorig jaar is het pensioenakkoord gepresenteerd. Onverwachts maakte de verplichtstelling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers onderdeel uit van dit akkoord. Het doel van deze verzekeringsplicht is om naast de bestaande werknemersverzekering ook andere werkenden te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en te borgen dat iedereen zich kan verzekeren. Er wordt nog altijd gewerkt aan de uitwerking van deze verplichtstelling. In dit ledenbericht een update over de stand van zaken.

Publicaties
geplaatst op: 12-11-2020

Publicatie in VVP: Onverstandig om collectiviteitskorting af te schaffen

Publicatie in VVP: Onverstandig om collectiviteitskorting af te schaffen

Deze week verscheen in VVP een artikel van ons met onze reactie op de aankondiging van minister Van Ark om de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 af te willen schaffen.

Nieuws
geplaatst op: 30-9-2020

Publicatie in VVP: zorgcollectiviteiten

Publicatie in VVP: zorgcollectiviteiten

Deze week verscheen in VVP een artikel van ons over zorgcollectiviteiten. Dit artikel schreven we vóórdat bekend werd dat minister Van Ark in een Kamerbrief bekend maakte de collectiviteitskorting op de basisverzekering te willen afschaffen. Onze reactie op dit voornemen vind je hier.

Nieuws
geplaatst op: 28-9-2020

Laatste week campagne loondoorbetaling bij ziekte ingegaan

Laatste week campagne loondoorbetaling bij ziekte ingegaan

Wellicht heb je de reclames voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering de afgelopen dagen al gehoord op de radio of gezien op internet. Veel werkgevers hebben tot 1 oktober 2020 de mogelijkheid om de overstap te maken voor het verzekeringsjaar 2021, omdat het contract met de huidige arbodienst tot die datum kan worden opgezegd. Maar ook na die datum blijft aandacht voor loondoorbetaling bij ziekte natuurlijk belangrijk. De campagne verwijst door naar www.loondoorbetalingbijziekte.nl. Hier kunnen ondernemers meer informatie vinden over de loondoorbetalingsplicht en de mogelijkheid dit risico te verzekeren. Adfiz heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de campagne en de website. Sinds kort worden geïnteresseerde werkgevers doorverwezen naar de adviseur-zoeker van Adfiz.

Nieuws
geplaatst op: 24-9-2020

Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Enkele weken geleden heeft Menzis een brief aan adviseurs gestuurd die de nodige stof deed opwaaien. Zo werd aangekondigd dat verzekerden mogelijk lopende het verzekeringsjaar worden afgekocht en dat een dergelijke overgang tot verlies van het bemiddelaarschap van jou als adviseur leidt. Zoals aangekondigd zijn wij hierover met Menzis in gesprek gegaan. Menzis erkent dat de brief op sommige onderdelen onbedoeld tot verwarring kan leiden en heeft een aantal zaken verduidelijkt. Wij blijven met Menzis in gesprek over de toekomstige samenwerking tussen adviseurs en deze zorgverzekeraar.

Nieuws
geplaatst op: 22-9-2020

Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Minister Van Ark heeft in een Kamerbrief bekend gemaakt de collectiviteitskorting op de basisverzekering te willen afschaffen. Deze afschaffing zou in moeten gaan per 1 januari 2023. Adfiz is onaangenaam verrast door deze stap van de Minister. Twee maanden geleden stuurde de voorganger van Van Ark nog het Equalis-rapport aan de Tweede Kamer waaruit duidelijk bleek dat er de afgelopen jaren een enorme vooruitgang is geboekt door adviseurs en zorgverzekeraars. Bovendien is de maximale korting op de basisverzekering pas sinds 1 januari 2020 verlaagd van 10% naar 5%, dus van een serieuze evaluatie kan geen sprake zijn. Adfiz blijft in gesprek met zorgverzekeraars en de politiek.